SEYDİŞEHİR FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ - SINIFLARIN HAFTALIK DERS PROGRAMI
9/A
9/B
10/A
10/B
11/A
11/B
12/A
12/B
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
SAĞ BİY BİY DİL
DİL
ALM TDB SSE İNG İNG FİZ
REH BED BED EDB EDB ALM MAT MAT TAR İNG İNG İNG KİM COĞ COĞ FİZ
KİM BİY TDB MAT MAT İNG İNG MAT MAT EDB TAR DİN SDH
RZOR SÖNY SÖNY EÇIN EÇIN MATŞ ADNT MPIN MATŞ MATŞ KULU MATŞ RZOR RZOR RKAR RKAR MATŞ KMRT KMRT MPIN MATŞ MATŞ MATŞ AGÜV AYAM AYAM KULU AGÜV SÖNY ADNT KMRT KMRT MATŞ MATŞ KMRT KMRT RKAR MPIN ADNT RKAR
ALM FİZ
EDB EDB REH TDB BED BED KİM SDH İNG İNG BİY EDB MAT MAT SAĞ FİZ
KİM DİL
DİL
TAR DİN ALM İNG İNG İNG COĞ COĞ MAT MAT TDB SSE TAR İNG İNG MAT MAT BİY BİY
MATŞ ÖÇET RKAR RKAR AŞİM ADNT RZOR RZOR AGÜV RKAR AŞİM AŞİM SÖNY RKAR SPEK SPEK RZOR ÖÇET AGÜV EÇIN EÇIN MPIN ADNT MATŞ AŞİM AŞİM AŞİM AYAM AYAM SPEK SPEK ADNT MPIN MPIN AŞİM AŞİM SPEK SPEK SÖNY SÖNY
FİZ
ALM TAR BİY KİM EDB MAT MAT SBU SBU BİY BİY ALM İNG SPY DİN COĞ COĞ TAR KİM DİL
DİL
SMU SMU EDB EDB SBU MAT MAT SBE SBE SPY MAT MAT REH FİZ
BED BED İNG İNG
ÖÇET MATŞ MPIN SÖNY AGÜV EÇIN SPEK SPEK ÖÇET ÖÇET SÖNY SÖNY MATŞ AŞİM VCAN ADNT AYAM AYAM MPIN AGÜV RKAR RKAR KMRT KMRT EÇIN EÇIN ÖÇET SPEK SPEK RZOR RZOR VCAN SPEK SPEK EÇIN ÖÇET RZOR RZOR AŞİM AŞİM
KİM TAR BED BED ALM FİZ
SBU DİN SMU SMU ALM KİM MAT MAT İNG SPY SBU SBU REH MAT MAT EDB SPY TAR BİY BİY EDB EDB DİL
DİL
COĞ COĞ MAT MAT İNG İNG FİZ
BİY SBE SBE
AGÜV MPIN RZOR RZOR MATŞ ÖÇET AGÜV ADNT SPEK SPEK MATŞ AGÜV KMRT KMRT MATŞ VCAN AGÜV AGÜV AYAM KMRT KMRT EÇIN VCAN MPIN SÖNY SÖNY EÇIN EÇIN RKAR RKAR AYAM AYAM KMRT KMRT MATŞ MATŞ ÖÇET SÖNY RZOR RZOR
REH EDB ALM İTA
BED BED MAT MAT ALM MAT MAT DİL
DİL
BİY BİY İNG GEO GEO FİZ
FİZ
BİY BİY SDH DİN SBE SBE EDB EDB KİM KİM İNG İNG KİM KİM GEO FEL FEL FİZ
FİZ
İTA
RKAR RKAR AŞİM MPIN RZOR RZOR KMRT KMRT AŞİM KMRT KMRT EÇIN EÇIN SÖNY SÖNY MATŞ SPEK SPEK ÖÇET ÖÇET SÖNY SÖNY EÇIN ADNT RZOR RZOR RKAR RKAR AGÜV AGÜV MATŞ MATŞ AGÜV AGÜV SPEK VCAN VCAN ÖÇET ÖÇET MPIN
REH KİM KİM MAT MAT İTA
FEL FEL SDH KİM KİM EDB FİZ
FİZ
SBE SBE ALM İTA
İNG İNG FİZ
FİZ
BİY BİY MAT MAT BED BED GEO GEO DİL
DİL
İNG ALM BİY BİY GEO EDB EDB DİN
MPIN AGÜV AGÜV SPEK SPEK MPIN VCAN VCAN EÇIN AGÜV AGÜV RKAR ÖÇET ÖÇET RZOR RZOR AŞİM MPIN AŞİM AŞİM ÖÇET ÖÇET SÖNY SÖNY SPEK SPEK RZOR RZOR KMRT KMRT EÇIN EÇIN AŞİM AŞİM SÖNY SÖNY KMRT RKAR RKAR ADNT
MAT MAT FİZ
FİZ
GEO KİM BİY BİY BİY EDB MAT MAT ALM DİN FİZ
İNG GEO DİL
DİL
BED BED TİY
SSE
KİM KİM BİY BİY REH İNG İNG
FİZ
FİZ
KİM KİM ALM EDB EDB
SPEK SPEK ÖÇET ÖÇET KMRT AGÜV SÖNY SÖNY SÖNY EÇIN SPEK SPEK AŞİM ADNT ÖÇET AŞİM KMRT RKAR RKAR RZOR RZOR AYAM MPIN
AGÜV AGÜV SÖNY SÖNY ÖÇET AŞİM AŞİM
ÖÇET ÖÇET AGÜV AGÜV AŞİM EÇIN EÇIN
MAT MAT EDB ALM BİY BİY SSE REH BED BED FİZ
FİZ
KİM GEO MAT MAT FİZ
BİY BİY İNG GEO KİM KİM
FİZ
FİZ
TİY
ALM İNG İNG DİN
BİY DİL
DİL
EDB EDB KİM KİM
KMRT KMRT EÇIN AŞİM SÖNY SÖNY MPIN AGÜV RZOR RZOR ÖÇET ÖÇET AGÜV SPEK KMRT KMRT ÖÇET SÖNY SÖNY MATŞ SPEK AGÜV AGÜV
ÖÇET ÖÇET AYAM AŞİM MATŞ MATŞ ADNT
SÖNY RKAR RKAR EÇIN EÇIN AGÜV AGÜV
Download

Sınıfların Ders Programı için tıklayınız.