T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU İŞLEMLERİ
2014 - 2015 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’na
kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş
öğrencisi kabul edilecektir. Yatay geçiş başvuruları,
Yüksek Öğretim Kurumu’nun ilgili yönetmelik hükümleri ve “İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge” tarafından belirlenen esaslar
çerçevesinde, ilgili komisyonun ön değerlendirmesine göre, Yönetim Kurulu tarafından
değerlendirilerek karara bağlanacaktır
Yatay Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
1. Başvuru Formu (tıklayınız)
2. Sınav Sonuç Belgesi: Öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştirme işleminde kullanılmış
olan resmi onaylı ÖSYS belgesi.
3. Lise diplomasının resmi onaylı örneği
4. Not Çizelgesi (Transkript): Öğrenim süresi içinde alınan tüm derslerin, isim, kredi ve başarı
notlarını gösteren resmi onaylı belge.
5. Ayrıntılı Ders İçerik Bilgileri: Transkriptte belirtilen derslerin ayrıntılı içerik bilgilerini içeren
resmi onaylı belge.
6. Öğrenci Belgesi: Adayın başvuru sırasında halen kurumun kayıtlı öğrencisi olduğunu gösteren
resmi onaylı belge (transkript üzerinde yapılan açıklamada kabul edilir).
7. Disiplin Durum Belgesi: Adayın disiplin cezası durumunu gösteren resmi onaylı belge
(transkript üzerinde yapılan açıklamada kabul edilir).
8. İkinci öğretimden örgün öğretime başvuracak olan öğrenciler için %10’a girdiğine ilişkin resmi
onaylı belge.
9. Zorunlu yaz stajı yapıldı ise stajı tamamladığını gösteren resmi onaylı belge.
Başvuru Yeri ve Tarihi
Bütün başvurular, gerekli belgeler tamamlanmış olarak, 18 Ağustos – 29 Ağustos 2014
tarihleri arasında T.C. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimine posta yoluyla ya da
kişisel olarak yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimi
Mahmut Şevket Paşa Mah. Odesa Bulvarı, No: 26, 34384, Şişli-İstanbul.
Telefon: 444 78 68 / 136
E-Posta: [email protected]
Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş Başvurusu
Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü
yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma
programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans diploma programına eşdeğerliğinin Meslek
Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
Yurtdışında yükseköğrenime başlayan öğrencilerin yatay geçiş başvurusunda bulunabilmesi için
ÖSYS puanına veya SAT puanına sahip olmaları gerekir. Adayın ÖSYS puanının en az, diploma
programına ÖSYM tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanına
eşit olması; SAT puanının ise yatay geçiş başvurusunda ilan edilen asgari puana eşit veya yüksek
olması gerekir (SAT 1 (Minimum 1000 puan)).
Sonuçların Duyurulması
Yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, İstanbul Şişli Meslek
Yüksekokulu web sitesinde duyurulacaktır.
1
2014-2015 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Takvimi
Başvuru Tarihi
Başlangıç
Bitiş
Değerlendirme Tarihi
Başlangıç
Bitiş
18/08/2014
08/09/2014
29/08/2014
12/09/2014
Sonuç
İlan tarihi
15/09/2014
Kesin Kayıt Tarihi
Başlangıç
Bitiş
Yedek Kayıt Tarihi
Başlangıç
Bitiş
16/09/2014
22/09/2014
19/09/2014
24/09/2014
2014-2015 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları
Program Adı
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (II.Ö.)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (II.Ö.)
Grafik Tasarımı
İlk ve Acil Yardım
Mimari Restorasyon
Mimari Restorasyon (II.Ö.)
Moda Tasarımı
Moda Tasarımı (II.Ö.)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (II.Ö.)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (II.Ö.)
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakımı (II.Ö.)
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (II.Ö.)
Kontenjan
(III Yarıyıl)
Yurt İçi
Yurt Dışı
4
1
3
1
3
1
5
1
5
1
3
1
4
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
5
1
4
1
4
1
3
1
3
1
4
1
4
1
3
1
3
1
2014-2015 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları
Program Adı
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Grafik Tasarımı
İlk ve Acil Yardım
Mimari Restorasyon
Mimari Restorasyon (İÖ)
Moda Tasarımı
Moda Tasarımı (İÖ)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakımı (İÖ)
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
Kontenjan
(III Yarıyıl)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
Download

Kurumiçi ve Kurumlararası Yatay Geçiş Hakkında Duyuru 25/07/2014