TÜBİTAK UZAY
Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
VE UYDU YOL HARİTASI
Sunan: Dr. Ufuk SAKARYA
23.06.2014
Birinci Uydu Yer Gözlem Uygulamaları Yaz Okulu (UYGU 2014) , TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi, 23-27 Haziran 2014
1
Sunum Akışı
Tarihçe
Vizyon ve Misyon
Faaliyet Alanları
Uydu Yol Haritası
Projeler
Altyapılar
2
TÜBİTAK
Araştırma
Merkezleri
ARGE
Birimleri
ARGE
Kolaylık
Birimleri
3
TARİHÇE
1984
1995
2000
2006
2014
KURULUŞ
BİLTEN
UZAY
Ankara Elektronik
Araştırma ve Geliştirme
Enstitüsü
Bilgi Teknolojileri ve
Elektronik Araştırma
Enstitüsü
İLK UYDU
FAALİYETLERİ
RASAT
ve
Göktürk-2
Uzay Teknolojileri
Araştırma Enstitüsü
4
VİZYON
Türkiye'nin ihtiyaçları ve stratejik hedefleri doğrultusunda,
uzay ve havacılık alanında bilgi ve teknoloji üreten uluslararası
etkinliğe sahip lider bir kurum olmak.
5
MİSYON
Türkiye’nin uzay ve havacılık alanındaki ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi
çözümler üretmek amacıyla, nitelikli insan kaynağı ve ileri teknolojileri
kullanarak araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek.
6
FAALİYET ALANLARI
Uydu Teknolojileri
Hava Platformları
Görüntü ve Veri
İşleme
Haberleşme
Sistemleri
7
UYDU TEKNOLOJİLERİ I
8
UYDU TEKNOLOJİLERİ II
BiLSAT
2003
RASAT
2011
Göktürk-2
2012
12 m PAN
26,7 m RGB
129 kg
7,5 m PAN
15 m RGB
94 kg
2,5 m PAN
5 m NIR+RGB
400 kg
İlk Yerli Uzay Ekipmanları
İlk Yerli Uydu
İlk Yerli Yüksek
Çözünürlüklü Uydu
9
İMECE
İMECE Uydu Altyapısı Geliştirme Projesi
Başlangıç Tarihi
Mart 2013
Bitiş Tarihi
Mayıs 2018
Finansal Kaynak
İMECE
Göktürk-2
Kalkınma Bakanlığı
RASAT
BiLSAT
•
•
Metre altı uydularda kullanılabilecek uydu alt sistemlerinin ülke içerisinde geliştirilmesi için
gereken alt yapıyı oluşturmak.
Geliştirilecek alt sistemlere tarihçe kazandırılarak ekonomik değere dönüştürmek.
İMECE Uydu Sistemleri Alt Yapısı
Hiperspektral
Uydu Kamerası
1 metre
Çözünürlüklü
Elektro Optik
Uydu Kamerası
Haberleşme
Sistemi
Yıldızizler
Güneş
Algılayıcısı
Tepki
Tekeri
Yeni Nesil
Uçuş
Bilgisayarı
10
HALE
Hall Etkili Elektrik İtki Motoru Geliştirme Altyapı Projesi
Başlangıç Tarihi
Şubat 2010
Bitiş Tarihi
Haziran 2015
Müşteri
Kalkınma Bakanlığı
•
Hall etkili itki sistemlerinin tasarımı, üretimi ve test edilebilmesi için gerekli bilgi birikimi ve
altyapı oluşturulacaktır.
•
İtki sistemi sayesinde, ay ve gezegenler arası karmaşık uzay görevlerinin
gerçekleştirilebilmesine olanak sağlayacak ve yeni projeler için bir geliştirme altyapısı
kazanılacaktır.
11
MİYEG
Milli Yer İstasyonu Geliştirme Projesi
Başlangıç Tarihi
Ocak 2014
Bitiş Tarihi
Aralık 2017
Finansal Kaynak
Kalkınma Bakanlığı
• Yer gözlem uyduları için milli bir yer
istasyonu geliştirmek.
• Önümüzdeki yıllarda fırlatılması planlanan
yer gözlem uydularının yer istasyonu
ihtiyaçlarını karşılamak.
12
GEOPORTAL
Uydu Görüntü İşleme ve Geoportal Oluşturma Projesi
•
Başlangıç Tarihi
Ocak 2013
Bitiş Tarihi
Ocak 2016
Finansal Kaynak
Kalkınma Bakanlığı
RASAT uydusundan indirilen görüntülerin
kalibrasyonu sonrası verilecek hizmetler:
– Türkiye’nin mozaik görüntüsü
– Sayısal arazi yükseklik modeli
– Geoportal üzerinden son kullanıcıya sunma
13
TURKSAT 6A
HABERLEŞME UYDUSU - TURKSAT 6A
• Ülkemizin haberleşme uydusu ihtiyaçlarının milli imkanlarla
karşılanması konusunda TÜRKSAT 6A proje teklifi hazırlanarak
TÜBİTAK’a iletilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda uydu
TÜBİTAK UZAY önderliğinde yerli sanayi kuruluşlarımız ve
üniversitelerimiz desteğiyle üretilecektir.
14
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Destekli Projeler
Enstitümüz halen devam etmekte
olan uluslararası Ar-Ge projelerinde
Avrupalı sanayi, akademi, KOBİ
ortakları ile birlikte çalışmaktadır.
•
•
•
•
•
Yazılım Tanımlı Radyo Tabanlı Çok
Fonksiyonlu Uzay Bağlantısı Geliştirme
Projesi (GAMALINK)
Geleceğin Uzay Araçlarının Isıl Koruması
İçin Yenilikçi Isıl Yönetim Fikirleri
Geliştirme Projesi (THOR)
Ekonomik Güçlendirme için Yer Gözlemi
(EOPOWER)
Uzay Araçlarının Çarpışma Tehditlerini
Tahmin, Koruma ve Azaltma (P2-ROTECT)
Uzaktan Algılama Uygulamaları için Bilişsel
ve İşbirlikçi Sinyal İşleme Teknolojileri
(COGSENSE)
15
ALT YAPILAR
RF Laboratuvarı
Temiz Oda
Çevresel Test Laboratuvarı
Güvenilirlik Laboratuvarı
Yer İstasyonu
16
COSPAR UZAY ARAŞTIRMALARI KOMİTESİ
• Türkiye COSPAR’a (Committee on Space Research)
1996 yılında TÜBİTAK temsilciliğinde üye olmuştur.
• TÜBİTAK adına ulusal temsilcilik görevini TÜBİTAK UZAY
yapmaktadır.
• 60 ülkeden 3000 katılımcının beklendiği 41. COSPAR
Bilimsel Kongresi 30 Temmuz-7 Ağustos 2016 tarihlerinde
İstanbul’da gerçekleştirilecektir.
https://cosparhq.cnes.fr/
17
TEŞEKKÜRLER
TÜBİTAK UZAY Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
ODTÜ 06531 ANKARA
T +90 312 210 1310
F +90 312 210 1315
www.uzay.tubitak.gov.tr
18
Download

G1-3 - bilişim teknolojileri enstitüsü