Download

1. olağan üstü genel kurul geçici üye listesi