IntraLock®
5 ml ampul Kateter Kapama Solüsyonu
Kullanma Talimatı
Tanım ve Özellikler:
IntraLock® kateter içi trombüs oluşumunu engellemek için kullanılan bir
antikoagülan solüsyondur. IntraLock® tedavi bitiminde lümene enjekte edilir ve bir
sonraki tedavi başlangıcına kadar lümende bırakılır. IntraLock®‘un tedavi
başlamadan önce kateterden tamamen uzaklaştırılması gerekir. IntraLock® pH’ı
5.5 olan sulandırılmış çözelti içerisinde sitrat (%4) ile antikoagülasyon sağlar. Ek
olarak, eser miktarda koruma amaçlı PHMB (polyhexanide) içermektedir.
Doz:
IntraLock®‘un katater içi hacime uygun olarak ve yavaş bir şekilde uygulanması
gerekmektedir. Her bir kateter için farklı olan hacim miktarlarına üretici firmanın
talimatlarından ulaşılabilir.
Not:
Kateterler hakkında net bilgilere, üreticilere ait kullanım kılavuzlarından
ulaşılabilir.
Endikasyonları:
IntraLock® santral venöz kateterler (SVK) kullanılarak tedavi edilen hastalarda
endikedir. Bu silikon veya poliüretandan yapılmış tek, çift ve üçlü lümen
kateterleri de içermektedir. IntraLock®’un sadece kateter kapama solüsyonu
olarak kullanılması uygundur.
Kontrendikasyonlar:
IntraLock®, PHMB veya klorheksidin alerjisi olduğu bilinen hastalarda, anafilaktik
reaksiyona yol açabileceği için kontrendikedir. Kateterden ilaç uygulanan
hastalarda, ilacın sitrat veya PHMB (örneğin, pıhtılaşma faktörü preparatları gibi)
ile etkileşimi biliniyorsa, kateter kapama solüsyonu uygulamadan önce kateter
lümenleri izotonik (% 0.9 NaCl) çözeltisi ile flaşlanarak iyice yıkanmalıdır.
Kullanım:
Kateter kapama solüsyonu uygulama ve kullanımı hakkında ileri bilgilere yerel
kılavuzlardan ulaşabilirsiniz.
Kullanılan kateter üreticisinin talimatlarını dikkate alınız.
Antiseptik kurallara tüm tedavi süreci boyunca dikkat edilmelidir.
IntraLock® aşağıdaki şekilde uygulanır.
1. Kateterin her iki lümeni, izotonik serum çözeltisi (% 0.9 NaCl) ile yıkanır.
2. IntraLock®’u uygun Luer veya Luer Lock enjektör kullanarak ampulden
yavaça (5-10 sn süresi ile) çekiniz. Artakalan solüsyonu kesinlikle ampule
geri koymayınız.
3. Kateter lümenleri tamamen doldurulmak suretiyle, IntraLock®’u yavaşça
(5-10 sn süresi ile) enjekte ediniz. İlgili dolum hacmine, kateter üreticisinin
talimatlarından ulaşılabilir. IntraLock® bir sonraki tedavi uygulamasına
kadar kateter lümeninde kalır.
4. Bir sonraki tedaviye başlamadan önce IntraLock®’un kateter lümenlerinden
tamamen çıkarılması ve atılması gerekmektedir.
Yan etkiler:
IntraLock®’un kateter kapama solüsyonu olarak kullanıldığı durumlarda
herhangi bir yan etki bildirilmemiştir.
Depolama:
IntraLock® 15 - 30 ° C arasında muhafaza edilmelidir.
Çocukların ulaşabileceği yerde saklamayınız.
Önlemler:













IntraLock® sadece kateter kapama solüsyonu olarak kullanılmalıdır.
Göz veya açık yaralara temastan kaçınılmalıdır.
IntraLock® ampul açıldıktan sonra doğrudan uygulanmalıdır.
IntraLock® sadece tek kullanım için tasarlanmıştır.
Kapama solüsyonunun ambalajı hasarlı olması durumunda
kullanılmamalıdır.
IntraLock® son kullanım tarihi geçmesi durumunda kullanılmamalıdır.
Kullanılmayan miktar derhal atılmalıdır.
IntraLock® sistemik enjeksiyon tedavisi için uygun değildir ve kateter
hacminin kesin olarak bilindiği durumlarda kullanılmalıdır.
Bir sonraki tedaviye başlamadan önce, IntraLock® kateterden tamamen
çıkarılmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması halinde istenmeyen sistemik etkiye yol
açabilir.
IntraLock®’in intravenöz veya infüzyon solüsyonu olarak kullanılması
uygun değildir.
IntraLock® başka bir ürün ile karıştırılmamalı veya seyreltilmemelidir.
Uygulama, sadece yetkili ve eğitimli sağlık mensupları tarafından
yapılmalıdır.
Download

IntraLock ® %4 Sitrat Kullanma Talimatına ulaşmak için tıklayınız