T.C.
ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kesin Kayıt Duyurusu
2014 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda Üniversitemizi tercih ederek kayıt hakkı kazandınız.
Üniversiteye kayıtla ilgili adayların adreslerine posta yoluyla herhangi bir zarf veya dosya gönderilmeyecektir.
Ayrıca ikinci öğretim öğrencileri katkı paylarını bulunduğu yerdeki Ziraat Bankası ATM’lerinden online
olarak yatırmış olması halinde, yoğunluğun kısmen azalarak kayıt işlemini daha hızlı biçimde tamamlaması
sağlanacaktır.
Üniversitemizi kazanan öğrencilerimizin kayıtları, ONLİNE KAYIT + KESİN KAYIT ve KESİN KAYIT
olmak üzere iki şekilde yapılacaktır. Öğrenciler programlarına göre kayıtlanma şekli ile ilgili duyuruları takip
ederek işlemlerini yapmaları gerekmektedir.
1_- E-Devlet Üzerinden Online Kayıt + Kesin Kayıt Yapacak Öğrencilerimiz: (Üniversitemizin ikinci
öğretim programları, özel yetenek programları ile Fatsa Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme
Programı, Gemi Makinaları İşletme Programlarına yerleşen öğrenciler hariç)
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca 2014-2015 eğitim öğretim döneminde 2014 ÖSYS ile
Üniversitemiz yükseköğretim programlarına yerleşen öğrencilerin kayıt işlemlerinin e-devlet kapısı üzerinden
yapılması planlanmıştır.
Konu ile ilgili resmi işlemler için gerekli çalışmalar YÖK bünyesinde
sürdürülmektedir.
1.Üniversitemize
yerleşen
öğrenciler
PTT
şubelerinden
alacakları
e-devlet
şifreleri
ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden 26
Ağustos-02 Eylül 2014 tarihleri arasında elektronik olarak kayıt işlemlerini yapabileceklerdir. Söz konusu
tarihlerde online kayıt yapmakta sorun yaşayan öğrenciler 05 Eylül 2014 tarihine kadar üniversitemize gelerek
kayıt yerlerinde kayıtlarını yaptırmak zorundadır.
2. Online kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.
3. Asker Alma Dairesinden askerlik durum bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığında mezun olup olmadığına dair
bilgi de aynı ekranda yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak Milli Eğitim
Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrencilerin Üniversitemize kesin kayıt 01-05 Eylül 2014
tarihlerinde başvurmaları gerekmektedir.
4. Elektronik kaydını tamamlayan öğrencilere sisteme kayıt olduklarına dair barkodlu bir çıktı alma imkânı
verilecektir.
5. Online kayıt olan öğrenciler 19 Eylül 2014 tarihine kadar kesin kayıt için istenen belgelerini
Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Bürolarına teslim etmek zorundadır.
Konu ile ilgili yeni gelişmeler olması durumunda kayıt tarihleri ve bilgileri
güncellenecektir. Kayıt işlemleri gerçekleştirilmeden önce ilanımızı tekrar okumanız
önemle rica olunur.
2-Sadece Kesin Kayıt İşlemleri Yapacak Öğrencilerimiz: (Üniversitemizin ikinci öğretim programları, özel
yetenek programları, Fatsa Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı, Gemi Makinaları
İşletme Programlarına yerleşen öğrenciler ile E-Devlet Üzerinden Online Kayıt İşlemleri yapmak istemeyen
öğrenciler)
Kayıt amacıyla Ordu dışından gelecek öğrenciler için otogarda danışma bürosu açılacak ve otogardan Ordu
merkezde bulunan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına ücretsiz servis aracı tahsis edilecektir
Üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanıp online kayıt yapmayan öğrenciler, 01-05 Eylül 2014 tarihleri
arasında kayıt için gerekli evraklar ile gelerek üniversitemiz web sayfasında belirtilen yerlerde kesin kayıtlarını
yaptıracaklardır.
KESİN KAYIT EVRAKLARI
1- Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi
mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.) (2 Adet fotokopi) Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle
yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan
mezun olduğunu gösterir resmi belge, (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı
olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi, ( Kayıt esnasında Üniversitemiz yetkileri tarafından onaylanacaktır)
3- 12 adet 4.5x6 ebadında renkli fotoğraf, (fotoğrafların arkasına ad-soyad, bölüm ve öğrenci numarası
yazılması,)
4- Öğrenim Ücretini Ödediğini Gösterir Banka Dekontu (İkinci Öğretim Öğrencileri için), Ödemeler Ziraat
Bankası’nın ATM’lerinden TC kimlik numarası veya öğrenci numaranız ile online olarak yatırılacaktır.
5- Öğrencilerimizin Yerleştirme sonuçlarını gösterir ÖSYM internet sayfası çıktısı,
6- Web sayfamızda bulunan formlar eksiksiz doldurularak, çıktıları alınacaktır.
7- Fatsa Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma İşletme ve Gemi Makineleri İşletme Programlarına kayıt
yaptıracak öğrencilerin; Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden sağlık durumunun denizciliğe
elverişli olduğunu belgeleyen “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ibaresini taşıyan sağlık raporu ile kesin
kayıtta belgelemeleri gerekmektedir.
8-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucuna göre yerleştirilen öğrencilerin kesin kayıtları 8-12 Eylül 2014 tarihleri
arasında yapılacaktır.
Öğrencilerden diğer istenen belgelerin yanında getirecekleri belgeler:
- Önlisans Diploması veya yeni tarihli Geçici Mezuniyet/Çıkış Belgesinin aslı ya da onaylı örneği,
- Transkript ve Ders içeriklerinin onaylı fotokopisi.
KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:
a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
ç) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
d) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemler
yapmaya yetkilidir.
e)Adayların askerlikleri ile ilgili sorunları için Askerlik Şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için ise
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.
Download

Konu ile ilgili yeni gelişmeler olması durumunda kayıt tarihleri ve