Anmeldung zur Teilnahme an der Wirtschaftsdelegationsreise unter
Leitung von Ministerpräsident Stephan Weil in die Türkei (Ankara, Konya,
Istanbul),
4. – 9. Mai 2014
Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye
Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul)
4. – 9. Mayıs 2014
Kayıt Formu
Formblatt zum Ausfüllen am Computer: Bitte die Textfelder ausfüllen und die Kontrollkästchen
markieren, anhand dieser Angaben werden Ihre Gesprächspartner ermittelt.
Lütfen formu detaylı bir şekilde doldurunuz. Bu form aynı zamanda ikili görüşmeler için de baz
oluşturacaktır.
Fragebogen für Kooperationsbörse in
Ankara (05.05.2014)
Görüşme yapılacak şehirler:
Konya (07.05.2014)
X Istanbul (09.05.2014)
Bitte zutreffendes ankreuzen / lütfen işaretleyiniz
Unternehmensprofil / Şirket Profili
Unternehmen / Şirket:
Straße / Cadde:
PLZ, Ort / Posta kodu, Şehir:
Tel. (Zentrale) / Tel. (Merkez):
Fax (Zentrale) / Faks (Merkez):
E-Mail (Zentrale) E-Posta (Merkez):
Internet:
Reiseteilnehmer / Katılımcı:
Position / Ünvanı:
Tel.-Durchwahl / Tel.:
Fax-Durchwahl / Faks:
E-Mail / E-Posta:
Mobil-Telefon, während der Reise gültig
Cep tel.:
Geschäftssprachen / Yabancı Dil Bilgisi:
VIEROL AG
Karlstraße 19
26123 Oldenburg
+49 441 210 20 0
+49 441 210 20 111
[email protected]
www.vierol.de
Ulf Koschig
Vorstandsmitglied
+49 441 210 20 30
+49 441 210 20 11250
[email protected]
+49 171 60 39 999
Türkisch / Türkçe (akıcı)
X Englisch / İngilizce (akıcı)
X Deutsch / Almanca (akıcı)
X wir benötigen einen Dolmetscher /
tercümana ihtiyacımız var (nur falls
ausschließlich in Türkisch gesprochen
werden kann!) sadece Türkçe
konuşuluyorsa
Branche / Faaliyet alanı/Sanayi dalı:
Anzahl Beschäftigte / Çalışan sayısı:
Gründungsjahr / Şirket kuruluş yılı:
Teil der Holding/Firmengruppe / Bağlı
olduğu şirket grubu/holding:
Automotive Aftermarket/ Otomotiv yedek
parça
165
1977
Die VIEROL AG führt insgesamt 3
Tochtergesellschaften. Je eine in
Shanghai, Singapur und in Atlanta.
VİEROL AG Shanghai, Singapur ve
Atlanta’da yan şirketlerini kurmuştur.
Umsatz p.a. / Yılık ciro: (Avro olarak):
Exportanteil / İhracat payı (% olarak):
Angebotene Produkte/Dienstleistungen
Ürün ve/veya hizmet çeşitleriniz:
33 Mio. € in 2013,
2013 yılında 33 milyon €
70 %, %70
Elektronische und mechanische
Fahrzeugteile für den Automotive
Aftermarket
Otomotiv yedek parça sektörü için
elektronik ve mekanik araç parçaları
Anwendungsbereich der Produkte/
Dienstleistungen / Ürün ve/veya
hizmetlerinizin kullanıldığı alanlar:
PKW/Otomobil
Wettbewerbsvorteile, Stärken und
Alleinstellungsmerkmale / Rekabet
avantajlarınız, güçlü yanlarınız ve
özelikleriniz (farkındalık):
Qualitätskontrolle 2417 (Online-Shop),
Mitarbeiter Know-How
Kalite kontrölü 2417 (Internet mağazası)
Çalışanların bu alanda bilgili olması
Beabsichtigte Aktivitäten / Planlanan
faaliyetler:
Allgemein / Genel:
.
Verkauf/Vertrieb / Pazarlama
Suche nach / Beklentiler:
Handelsvertreter/Verkäufer
Ticari Temsilci / Satıcı
x Kunden
Müşteri
Repräsentant, Agent
Temsilci, Dağıtıcı
Joint-Venture-Partner
Ortak Girişim Ortaklığı
Partner zur gegenseitigen Nutzung
der Vertriebsnetze
Dağıtım ağlarını, ortaklık şeklinde
karşılıklı kullanmak
Bürofaszilitäten
Ofis olanakları
Einzelhandelspartner
Perakende satış ortaklığı
Großhandelspartner
Toptan satış ortaklığı
Anderes: Kooperation mit ähnlichen
Unternehmen Diğer: Benzer şirketler
ile işbirliği (uzun vadede ortaklık)
beabsichtigte Aktivitäten (Fortsetzung) /
Planlanan faaliyetler (Devam)
Produktion / Üretim:
Suche nach / Beklentiler:
Produktionsmöglichkeiten
Üretim İmkanları
Produktionspartner
Üretim ortaklığı
X Lieferant / Zulieferer
Tedarikçi/ Alt Tedarikçi
Sonstiges / Diğer:
Definition der Zielgruppe (in welcher
Branche/Industriezweig werden Ihre
Produkte verwendet?) / Hedef
Müşterileriniz (Ürünleriniz hangi
branş/sanayi dalında kullanılıyor?)
Automotive Aftermarket, national und
international
Otomotiv Yedek Parça, ulusal ve
uluslararası
Welche Anforderungen stellen Sie an
Ihren idealen Geschäftspartner
(Geschäftstätigkeit, Zielbranche,
Firmengröße, Vertriebsnetz und –weg,
Technische Voraussetzungen,
Know-How)) / Arzu ettiğiniz iş
ortağınızdan beklentileriniz nedir? İdeal iş
ortağı için şartlar nelerdir? (faaliyet alanı,
hedef sektör, firma büyüklüğü, dağıtım
ağı ve kanalları, teknik şartlar, bilgi, knowhow?)
Wer sind bisher ihre wichtigsten Kunden
in Deutschland/im Ausland? (Branchen,
ggf. Namen) / Almanya / yurt dışındaki en
önemli müşterileriniz kimdir? (Branş ve
Şirket ismi)
-
X eigene Vertriebsorganisation
Kendi dağıtım ağımız ile
x Großhändler
Toptancılar ile
Einzelhändler
Mümessiller ile
Sonstiges / Diğer:
Wie werden Ihre Produkte /
Dienstleistungen in Deutschland
vertrieben? / Ürünleriniz/Hizmetleriniz
Almanya’da nasıl pazarlanmaktadır?
Ihnen bekannte Firmen vor Ort, die zu
Gesprächen eingeladen werden sollten /
Görüşmeye davet edilmesinde yarar
görülen tanıdığınız yerel firma/firmalar:
-
Sonstiges / Diğer:
Bitte bis 28. Februar 2014 zurücksenden an
Formu lütfen aşağıdaki adrese gönderiniz:
IHK Projekte Hannover GmbH
z. Hd. Reinhard Wagner
Schiffgraben 49
30175 Hannover
Tel. (0511) 3107-339
E-Mail: [email protected]
K:\Abt. II\Unternehmerreisen\2012\Türkei 29.4.-5.5.2012\Firmenprofil d_tr.doc
Download

Fragebogen Firmenprofil Delegationsreise Türkei 4.