2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
OMÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI AKADEMİK TAKVİMİ (BİRİNCİ YARIYIL)
Aralık
2013
Yüksek Öğretim Kurulu’nun 22.11.2013 tarih ve 33787 sayılı kararında belirtilen esaslar çerçevesinde pedagojik formasyon programıyla ilgili hazırlıklara başlanması.
YÖK tarafından OMÜ Rektörlüğüne gönderilen 22.11.2013 tarih ve 33787 sayılı talimatında yer alan “2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu”
doğrultusunda pedagojik formasyon eğitimi programının yürütülmesinde uyulacak esasların ve temel stratejilerin görüşülüp değerlendirilmesi.
Bu kapsamda “pedagojik formasyon kurulu”nun yeniden yapılandırılması, görev dağılımı ve akademik takvimin hazırlanması.
Muafiyet taleplerinin görüşülüp karara bağlanması. Tekrara kalan öğrencilerin durumlarının değerlendirilmesi ve karara bağlanması.
Pedagojik formasyon adayları için, www.omu.edu.tr adresi aracılığıyla süreçle ilgili duyuruların yapılması.
Ocak
2014
OMÜ için YÖK tarafından belirlenen alanlar ve bunlara ait kontenjanlar doğrultusunda derslerle ilgili görevlendirmelerin yapılması. Bölüm ve öğretim elemanlarının haftalık ders
programlarının yapılması.
16 Ocak 2014 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurulu ve 21 Ocak 2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nda alınan kararlar doğrultusunda akademik takvimin yeniden hazırlanması.
Yeni kararlar doğrultusunda formasyon verilecek alanlara göre ders görevlendirmelerinin ve haftalık ders programlarının yeniden yapılması.
Akademik takvimin yeniden hazırlanması. Süreç ve kesin kayıt işlemleriyle ilgili duyuruların www.omu.edu.tr adresi aracılığıyla yapılması.
Şubat
2014
Öğretmenlik Uygulaması dersi için grupların oluşturulması ve görevlendirilecek öğretim elemanlarıyla uygulama okullarının belirlenmesi.
Pedagojik formasyon adayları için, www.omu.edu.tr adresi aracılığıyla süreç ve işlemlerle ilgili duyuruların yapılması.
DERSLERİN BAŞLAMASI
Hafta
3 Şubat Pazartesi
Diğer Sınavlar ve İşlemler
Pedagojik Formasyon Programı öğrenim ücreti birinci taksidinin yatırılması ve kesin kayıt işlemleri.
7 Şubat Cuma
8 Şubat Cumartesi
1
9 Şubat Pazar
15 Şubat Cumartesi
2
16 Şubat Pazar
22 Şubat Cumartesi
3
23 Şubat Pazar
1 Mart Cumartesi
4
5
7
8
30 Mart Pazar
5 Nisan Cumartesi
9
6 Nisan Pazar
12 Nisan Cumartesi
10
13 Nisan Pazar
19 Nisan Cumartesi
17 Şubat (OMÜ’de derslerin başlaması)
Pedagojik Formasyon Dersleri [4 ders saati]
Muafiyet taleplerinin görüşülüp karara bağlanması.
Pedagojik Formasyon Dersleri [6 ders saati]
Programa kayıtlı öğrencilere “tanıtım ve bilgi
kartları”nın verilmesi.
Pedagojik Formasyon Dersleri [6 ders saati]
Pedagojik Formasyon Dersleri [6 ders saati]
Pedagojik Formasyon Dersleri [6 ders saati]
11
-
Pedagojik Formasyon Dersleri [4 ders saati]
23 Mart Pazar (YGS)
Pedagojik Formasyon Dersleri [10 ders saati]
Ders yok.
30 Mart Pazar (Yerel Seçimler)
Pedagojik Formasyon Dersleri [6 ders saati]
-
Pedagojik Formasyon Dersleri [4 ders saati]
6 Nisan Pazar (YDS)
Pedagojik Formasyon Dersleri [6 ders saati]
12-20 Nisan
Pedagojik Formasyon Dersleri [4 ders saati]
(OMÜ ara sınav haftası)
Pedagojik Formasyon Dersleri [6 ders saati]
Pedagojik Formasyon Dersleri [4 ders saati]
26 Nisan Cumartesi
Ders yok.
27 Nisan Pazar
12
Pedagojik Formasyon Dersleri [6 ders saati] Ara sınavlar
Pedagojik Formasyon Dersleri [4 ders saati] Ara sınavlar
13
11 Mayıs Pazar
17 Mayıs Cumartesi
Açıköğretim Sınavları (Bahar-Vize)
Açıköğretim Sınavları (Bahar-Vize)
4 Mayıs Pazar
10 Mayıs Cumartesi
Bitiş
23 Mayıs Cuma
Pedagojik Formasyon Dersleri [6 ders saati]
20 Nisan Pazar
3 Mayıs Cumartesi
Öğretmenlik
Uygulaması
(hafta içi)
Başlangıç
17 Şubat
Pazartesi
Pedagojik Formasyon Dersleri [4 ders saati]
23 Mart Pazar
29 Mart Cumartesi
Pedagojik Formasyon Dersleri [6 ders saati]
Pedagojik Formasyon Dersleri [4 ders saati]
6
16 Mart Pazar
22 Mart Cumartesi
Harcını yatıranlar, kesin kayıt işlemlerini
Cumartesi ve Pazar günü de tamamlayabilirler.
Pedagojik Formasyon Dersleri [4 ders saati]
9 Mart Pazar
15 Mart Cumartesi
Pedagojik Formasyon Dersleri [4 ders saati]
Pedagojik Formasyon Dersleri [4 ders saati]
2 Mart Pazar
8 Mart Cumartesi
Pedagojik Formasyon Dersleri [6 ders saati]
14
2014-2015 eğitim-öğretim yılı için, YÖK’e
gönderilecek başvuru dosyasının hazırlanması.
Her hafta 6 saatlik
Öğretmenlik
Uygulaması dersi
için Formasyon
Kurulu’nca en geç
15 Şubat
Cumartesi gününe
kadar uygulama
okulları ve
danışman öğretim
elemanları
belirlenecek ve
öğrencilere
duyurulacaktır.
Pedagojik Formasyon Dersleri [6 ders saati]
Pedagojik Formasyon Dersleri [4 ders saati]
11 Mayıs Pazar (ALES)
Pedagojik Formasyon Dersleri [6 ders saati]
2014-2015 eğitim-öğretim yılında OMÜ bünyesinde
pedagojik formasyon eğitimi verilebilmesi için gerekli
iznin alınması amacıyla hazırlanan dosyanın üniversite
senatosunda görüşüldükten sonra YÖK’e gönderilmesi.
18 Mayıs Pazar
Pedagojik Formasyon Dersleri [4 ders saati]
20 Mayıs Salı
Final sınavları
21 Mayıs Çarşamba
Final sınavları
23 Mayıs Cuma
Bütünleme sınavları
26 Mayıs-8 Haziran
24 Mayıs Cumartesi
Bütünleme sınavları
(OMÜ final sınavları)
26 Mayıs Pazartesi
Tek ders sınavı
30 Mayıs Cuma
Notların 1’er nüsha çıktı hâlinde pedagojik formasyon birimine teslimi.
19 Mayıs Pazartesi (19 Mayıs AAGS Bayramı)
DİKKAT!.. SERTİFİKALARIN AĞUSTOS 2014 ÖĞRETMEN ATAMALARINA YETİŞMESİ İÇİN, GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜNDE AKADEMİK TAKVİMDE DEĞİŞİKLİK YAPILABİLECEKTİR.
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
OMÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI AKADEMİK TAKVİMİ (İKİNCİ YARIYIL)
İKİNCİ YARIYIL (182 ders saati yapılacak.)
Hafta
Sınavlar ve İşlemler
Haziran 2014
Pedagojik Formasyon Programı öğrenim ücreti ikinci
taksidinin yatırılması.
31 Mayıs Cumartesi
Pedagojik Formasyon Dersleri [8 ders saati]
1 Haziran Pazar
Pedagojik Formasyon Dersleri [8 ders saati]
2 Haziran Pazartesi
Pedagojik Formasyon Dersleri [8 ders saati]
3 Haziran Salı
Pedagojik Formasyon Dersleri [8 ders saati]
9 Haziran Pazartesi
Pedagojik Formasyon Dersleri [8 ders saati]
7 Haziran Cumartesi Açıköğretim Sınavları (Bahar-Final)
10 Haziran Salı
Pedagojik Formasyon Dersleri [8 ders saati]
8 Haziran Pazar Açıköğretim Sınavları (Bahar-Final)
16 Haziran Pazartesi
Pedagojik Formasyon Dersleri [8 ders saati]
14 Haziran Cumartesi (LYS4)
17 Haziran Salı
Pedagojik Formasyon Dersleri [8 ders saati]
15 Haziran Pazar (LYS1, LYS5)
21 Haziran Cumartesi
Pedagojik Formasyon Dersleri [8 ders saati]
21 Haziran Cumartesi (LYS2)
22 Haziran Pazar
Pedagojik Formasyon Dersleri [8 ders saati]
22 Haziran Pazar (LYS3)
23 Haziran Pazartesi
Pedagojik Formasyon Dersleri [8 ders saati]
24 Haziran Salı
Pedagojik Formasyon Dersleri [8 ders saati]
28 Haziran Cumartesi
Pedagojik Formasyon Dersleri [8 ders saati]
29 Haziran Pazar
Pedagojik Formasyon Dersleri [8 ders saati] Ara sınav.
30 Haziran Pazartesi
Pedagojik Formasyon Dersleri [8 ders saati] Ara sınav.
1 Temmuz Salı
Pedagojik Formasyon Dersleri [8 ders saati]
5 Temmuz Cumartesi
Pedagojik Formasyon Dersleri [8 ders saati]
5 Temmuz Cumartesi (KPSS)
6 Temmuz Pazar
Pedagojik Formasyon Dersleri [8 ders saati]
6 Temmuz Pazar (KPSS)
7 Temmuz Pazartesi
Pedagojik Formasyon Dersleri [8 ders saati]
8 Temmuz Salı
Pedagojik Formasyon Dersleri [8 ders saati]
13 Temmuz Pazar
Ders yok.
14 Temmuz Pazartesi
Pedagojik Formasyon Dersleri [8 ders saati]
15 Temmuz Salı
Pedagojik Formasyon Dersleri [8 ders saati]
16 Temmuz Çarşamba
Pedagojik Formasyon Dersleri [6 ders saati]
17 Temmuz Perşembe
Finaller
18 Temmuz Cuma
Finaller
21 Temmuz Pazartesi
Bütünlemeler
22 Temmuz Salı
Bütünlemeler
24 Temmuz Perşembe
Tek ders sınavı
31 Temmuz Cuma
Notların 1’er nüsha çıktılarının pedagojik formasyon
birimine teslimi.
1 Ağustos Cuma
16-29 Haziran (OMÜ Bütünleme sınavları)
13 Temmuz Pazar (KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı)
27 Temmuz Ramazan Bayramı arefesi
28 Temmuz-30 Temmuz Ramazan Bayramı
8 Ağustos Cuma
Gerekli belgelerin ve transkriptlerin incelenerek pedagojik formasyon sertifikası almaya hak kazanan adayların
belirlenmesi, sertifikalarının hazırlanarak dağıtılmaya başlanması.
11 Ağustos Pazartesi
Pedagojik formasyon sertifikalarının elden teslim edilmesi veya kargo yoluyla sahiplerine gönderilmesi.
Sertifikaların sahiplerince elden teslim alınması esastır. Bununla birlikte, formasyon bürosuna elden teslim edilecek bir
dilekçe vasıtasıyla, sertifikaların vekâlet verilecek başka birine teslim edilmesi veya kargo yoluyla ilgili adreslere
gönderilmesi de talep edilebilir.
1 Ağustos Cuma
2014-2015 eğitim-öğretim yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
bağlı okullarda Öğretmenlik Uygulaması yapılabilmesi için
Samsun Valiliği’nden onay alınması.
29 Ağustos Cuma
DİKKAT!.. SERTİFİKALARIN AĞUSTOS 2014 ÖĞRETMEN ATAMALARINA YETİŞMESİ İÇİN, GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜNDE AKADEMİK TAKVİMDE DEĞİŞİKLİK YAPILABİLECEKTİR.
Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Dersleri
YARIYIL
1.YARIYIL
2.YARIYIL
KOD
PFS 101
PFS 103
PFS 105
PFS 107
PFS 109
PFS 111
PFS 102
PFS 104
PFS 106
PFS 108
DERS
Eğitim Bilimine Giriş
Gelişim Psikolojisi
Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları
Program Geliştirme ve Öğretim*
Ölçme ve Değerlendirme
Sınıf Yönetimi
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Özel Öğretim Yöntemleri
Rehberlik
Öğretmenlik Uygulaması*
KREDİ
202
202
202
202
202
202
223
324
202
265
* Programın zamanında tamamlanabilmesi için, bu eğitim-öğretim yılına mahsus olmak üzere, PFS108 kodlu Öğretmenlik
Uygulaması dersi birinci yarıyılda, PFS107 kodlu Program Geliştirme ve Öğretim dersi ise ikinci yarıyılda verilecektir.
Download

2013-2014 eğitim-öğretim yılı omü eğitim fakültesi pedagojik