MJSS
1624-7215
ISSN
MANAS
JOURNAL OF
SOCIAL STUDIES
journals.manas.edu.kg
3
4 2014
Volume Issue Year
Authors
Article title
Pages
Süleyman Ağraş,
İzzet Kılınç
Örgütsel Yeteneklerin Türkiye’deki Otel İşletmeleri
Bağlamında Analizi
Analysis of Organizational Capabilities in the Context of
Hotels in Turkey
Erdoğan Akman
Birinci ve İkinci İnönü Savaşlarının Sovyet Rusya
Basınında Yansımaları
[Pravda ve Izvestiya Gazeteleri Üzerinden Basın Analizi]
37-55
Representations of First and Second Inonu Battles in Soviet
Russia Press
[Press Analysis Over the Newspapers Pravda and Izvestia]
A.A. Idiatulina
Çeviren: Niyazi Ayhan
Bilgehan Gülcan,
Fazıl Şenol,
Aygerim Aytbaeva
Hakan Taş
Ömer Çağrı Tecer
1-35
Modern Rus Medyasında Türkiye Imajı
57-62
Kırgızistan’da Din ve Kültür Turizminin Geliştirilmesi
Açısından Süleyman Dağı’nın Önemi: SWOT Analizi
For the Development of Religion and Culture Tourism in
Kyrgyzstan the Importance of Solomon Mountain: SWOT
Analysis
63-80
ME’ÂLÎ DÎVÂNI’NDA HARF OYUNLARI
Letter Plays in ME’ÂLÎ DÎVÂNI
81-95
Jeopolitik ve Tarihsel bir Rekabet Sahası Olarak Ukrayna
ve Dış Politika Parametreleri
Ukraine as Geopolitical and Historical Battlefield and its
Foreign Policy Parameters
97-125
Kyrgyz-Turkish Manas University
Scientific Publication Office
Manas Journal of Social Studies
(MJSS)
Quarterly Publishing Refereed Scientific Journal
ISSN: 1624-7215
Year: 2014
Volume: 3
Issue: 4
OWNERS
Kyrgyz Turkish Manas University
Prof.Dr. Sebahattin Balcı
Prof Dr. Asılbek Kulmırzayev
EDITOR
Assoc. Prof. Dr. Celaleddin Serinkan
ASSOCIATE EDITOR
Assoc. Prof. Dr. Yunus Emre Gürbüz
Dr. Erdoğan Akman
EDITORIAL BOARD
FIELD EDITORS
EDITORIAL ASSISTANTS
Prof. Dr. Hayati Beşirli
Prof. Dr. Cusup Pirimbayev
Assoc. Prof. Dr. Hakan Dündar
Assoc. Prof. Dr. Hakan Taş
Assoc. Prof.Dr. Şenol Çavuş
Assoc. Prof.Dr. Adem Göleç
Assoc. Prof. Dr. Cenk Demirkıran
Baktıgül Ermatova
Jumagul Nurakun Kyzy
ISSUE REVIEWERS
Assoc. Prof. Ozan Yılmaz
Assoc. Prof. İbrahim Taş
Assoc. Prof. Cenk Demirkıran
Assoc. Prof. Celaleddin Serinkan
Assoc. Prof. Cavit Yavuz
Assist. Prof.Dr. Cemal Sezer
Assist. Prof.Dr. Ali Seyit Avcu
Assist. Prof. Dr. Seyil Nacimudinova
Assist. Prof. Dr. Ömer Çakın
Assist. Prof. Dr. Murat B. Serbest
Assist Prof. Dr. Cüneyt Tokmok
(Business Management)
(Communication)
INDEXING
Scholar
Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi (Manas Journal of Social Studies: MJSS),
Uluslararası, hakemli bir dergidir.
MJSS Hakem Kurulu / Refree Board
Prof. Dr. Abdullah Gündoğdu
Prof. Dr. Atılhan Naktiyok
Prof. Dr. Ayşe İrmiş
Prof. Dr. Aziz Kutlar
Prof. Dr. Bayram Kaya
Prof. Dr. Aslan Gülcü
Prof. Dr. Bulat Kumekov
Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz
Prof. Dr. Cengiz Toraman
Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt
Prof. Dr. Cusup Pirimbayev
Prof. Dr. Engin Yıldırım
Prof. Dr. Ercan Sırakaya
Prof. Dr. Feyzullah Eroğlu
Prof. Dr. Gültekin Yıldız Prof. Dr. Hüseyin Avni Egeli
Prof. Dr. İbrahim Çapak
Prof. Dr. İsmail Kızılırmak
Prof. Dr. Kubat Tabaldiyev
Prof. Dr. Kurban Ünlüönen
Prof. Dr. Layli Ukubayeva
Prof. Dr. Levent Altınay
Prof. Dr. Mahmut Kartal
Prof. Dr. Mehmet Şişman
Prof. Dr. Muammer Yaylalı
Prof. Dr. Ertugrul Deliktaş
Prof. Dr. Eyup Basti
Prof. Dr. Ismail Kızılırmak
Prof. Dr. Kerim Özdemir
Prof. Dr. Mehmet Sarıışık
Prof. Dr. Metin Karadağ
Prof. Dr. Muhsin Halis
Prof. Dr. Muzaffer Uysal
Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat
Prof. Dr. Necati Demir
Prof. Dr. Nurbübü Asipova
Prof. Dr. Orhan Batman
Prof. Dr. Recai Coşkun
Prof. Dr. Remzi Ataoğlu
Prof. Dr. Selçuk Emsen
Prof. Dr. Turar Kochiev
Prof. Dr. Vahit Türk
Prof. Dr. Yüksel Ekinci
Prof. Dr. Yüksel Öztürk
Prof. Dr. Ali Abıshev
Prof. Dr. Alisher Rasulev
Prof. Dr. Gani Kalıev
Prof. Dr. Joginder Sıngh
Prof. Dr. K.Makhmad Umarov
Prof. Dr. Mehmet Balcılar
Prof. Dr. Nuriddin Kayumov
Prof. Dr. Orazaly Sabden
Prof. Dr. Rahman Alshanov
Prof. Dr. Rıdvan Karluk
Prof. Dr. Selahattin Sarı
Prof. Dr. Tatiana Pyshkına
Prof. Dr. Tohtar Esirkepov
Prof. Dr. Turar Koychuev
Prof. Dr. Orhan Batman
Prof. Dr. Yusuf Avcı
Assoc. Prof. Dr. Ali Eleren
Assoc. Prof. Dr. Ali Taş
Assoc. Prof. Dr. Aysen Temel Eginli
Assoc. Prof. Dr. Cavit Yavuz
Assoc. Prof. Dr. Celaleddin Serinkan
Assoc. Prof. Dr. Cemal Sezer
Assoc. Prof. Dr. Cenk Demirkıran
Assoc. Prof. Dr. Dervis Boztosun
Assoc. Prof. Dr. Elbeyi Pelit
Assoc. Prof. Dr. Ercan Oktay
Assoc. Prof. Dr. Eyup Zengin
Assoc. Prof. Dr. Fevzi Okumuş
Assoc. Prof. Dr. Hüsniye Örs
Assoc.Prof. İbrahim Taş
Assoc. Prof. Dr. İlhan Toksöz
Assoc. Prof. Dr. Kenan Ören
Assoc. Prof. Dr. Lutfiye Ozdemir
Assoc. Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoglu
Assoc. Prof. Dr. Muharrem Eş
Assoc. Prof. Dr. Nafiz Tok
Assoc. Prof. Dr. Oğuz Türkay
Assoc.Prof. Dr. Ozan Yılmaz
Assoc. Prof. Dr. Özlem Güzel
Assoc. Prof. Dr. Şenol Çavuş
Assist. Prof. Dr. Ali Can
Assist. Prof. Dr. Aysun Kanbur
Assist. Prof. Dr. Azamat Maksudunov
Assist. Prof. Dr. Aziz Bostan
Assist. Prof. Dr. Bulent Saldereay
Assist. Prof. Dr. Burhanettin Zengin
Assist. Prof. Dr. Cavit Yesilyurt
Assist. Prof. Dr. Cemalettin Demireli
Assist. Prof. Dr. Cengiz Yilmaz
Assist. Prof. Dr. Cunus Ganiyev
Assist. Prof. Dr. Eylem Dayı
Assist. Prof. Dr. Ezgi Cevher
Assist. Prof. Dr. Fazil Şenol
Assist. Prof. Dr. Fehmi Çalık
Assist. Prof. Dr. Feyyaz Yıldız
Assist. Prof. Dr. İlker Sakınç
Assist. Prof. Dr. Kamalbek Karymshakov
Assist. Prof. Dr. Lokman Zor
Assist. Prof. Dr. Mehmet Ali Alan
Assist. Prof. Dr. Murat Burkan Serbest
Assist. Prof. Dr. Murat Piçak
Assist. Prof. Dr. Muzaffer Kılıç
Assist. Prof. Dr. Nevzat Tetik
Assist. Prof. Dr. Ömer Çakın
Assist. Prof. Dr. Osman Arıcan
Assist. Prof. Dr. Selcuk Kendirli
Assist. Prof. Dr. Serdar Geri
Assist. Prof. Dr. Serkan Taştan
Assist. Prof. Dr. Seyil Nacimudinova
Assist. Prof. Dr. Seyit Ali Avcu
Assist. Prof. Dr. Tuncer Özdil
Assist. Prof. Dr. Vedat Bal
Assist. Prof. Dr. Yakup Ülker
Assist. Prof. Dr. Yasar Ayyıldız
Assist. Prof. Dr. Yunus Emre Gürbüz
Assist. Prof. Dr.. Hakan Ünal
Assist. Prof. Dr.. Kurşad Sertbaş
Dr. Kadien Boobekova
Dr. Nurlan Atabaev
Dr. Zakir Chotaev
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
YAZIM KURALLARI
Yazarlar aşağıda belirtilen yazım kurallarına özen göstermelidir:
Başlık: İçerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir başlık olmalı, ilk harfleri büyük ve koyu olarak
yazılmalıdır. Aday makalenin başlığı, en fazla 10-12 kelime arasında olmalıdır.
Yazar ad(lar)ı ve adres(ler)i: Yazar(lar)ın ad(lar)ı ve soyad(lar)ı koyu, adresler ise normal ve eğik
karakterde harflerle yazılmalı; yazar(lar)ın görev yaptığı kurum(lar), haberleşme ve e-posta (e-mail)
adres(ler)i belirtilmelidir.
Özet: Dergide yer alan makaleler Türkçe veya yabancı dilde (İngilizce vd.) "başlık (title)" ve "öz
(abstract)" içermelidir. Özet içinde, yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına
değinilmemelidir. Özette kaynak verilmemelidir. Özetin altında bir satır boşluk bırakılarak, en az 3, en
çok 6 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Özet kısmı times new roman 10 punto ve tek
aralıklı olmalıdır.
Ana Metin: A4 boyutunda (29.7x21 cm.) kâğıtlara, MS Word programında, Times New Roman yazı
karakteri ile 12 punto, iki yanas yaslı ve 1.5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında her taraftan
2.5 cm. boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır. Yazılar 10.000 kelimeyi geçmemelidir.
Kaynaklar metin içinde kısaltılmış şekliyle gösterilmelidir.
Bölüm Başlıkları: Makalede, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ana, ara ve alt başlıklar
kullanılmalı ve başlıklar numaralandırılmalıdır.
Tablolar ve Şekiller: Tablolar ve şekiller, times new roman 10 punto ve tek aralıklı olarak
düzenlenmelidir. Gerektiğinde punto daha da küçültülebilir. Tabloların numarası ve başlığı
bulunmalıdır. Tablo çiziminde dikey çizgiler kullanılmamalıdır. Yatay çizgiler ise sadece tablo içindeki alt
başlıkları birbirinden ayırmak için kullanılmalıdır. Tablo numarası ve başlığı tablonun üstünde, tam sola
dayalı olarak yazılmalı; başlıkların ilk harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Tablolar metin içinde bulunması
gereken yerlerde olmalıdır. Şekil numaraları ve adları şeklin altında, sola dayalı olarak yazılmalıdır.
Kaynakçada yazılar 10 punto ve tek aralıklı olmalıdır.
CORRESPONDENCE ADDRESS
Kyrgyz Turkish Manas University
Mira Avenue 56 Bishkek, Kyrgyzstan
URL: http://journals.manas.edu.kg
e-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Tel: 00996312 492763 Fax: 00996312 541935
Download

Manas Journal of Social Studies (MJSS)