Insol® Trichophyton
İnaktif trikofit aşısı
Enjeksiyonluk süspansiyon
Bileşimi
Endikasyonları
Insol Trychophyton,
Trichophyton verrucosum,
Trichophyton
mentagrophytes ve
Trichophyton sarkisovii
mikrokonidyaları içerir.
Sığırlarda Trichophyton
verrucosum, Trichophyton
mentagrophytes ve/veya
Trichophyton sarkisovii’nin neden
olduğu trikofit enfeksiyonlarına
karşı aktif immunizasyon sağlamak
ve bu türler tarafından oluşturulan
trikofit enfeksiyonlarının
tedavisine yardımcı olmak
amacıyla kullanılır.
Uygulama Şekli ve Dozu
Temel Aşılama Programı:
Hem profilaktik hem de
terapötik amaçlı kullanımda
14 günlük arayla 1’er doz aşı
(toplamda 2 doz) kas içi (i.m)
yolla uygulanır.
Tekrar Dozları:
Uzun süreli koruma
sağlamak için yılda 1 kez
takviye dozu uygulanması
tavsiye edilir.
Yasal Arınma Süresi
Kesimden 21 gün önce
aşılama yapılmamalıdır.
Takdim Şekli
10 doz (50 ml) ve 20 doz
(100 ml)’lik şişelerde
sunulmaktadır.
KULLANMADAN ÖNCE PROSPEKTÜSÜ OKUYUNUZ.
Download

New Corporate Image Cover: Arial Rounded MT 20