E N G İ N C AN G Ü R E
O R TAO K U L U
Bahar gelince rüzgar polenleri taşır
ve onları tarlamın her köşesine serpiştirir.
Eğer komşularım kötü bir ürün ekmişlerse
o zaman benim hasadım da bundan etkilenecektir. Bölgedeki en iyi ürünü yetiştirebilmek için komşu tarlaların da aynı kalitede olmasını sağlamalıyım. Çevremdekileri de aynısını teşvik etmezsem hayatta
hiçbir şeyi iyi yapamam.
Son paragraftaki söz çok önemli. İyi
bir başarı için çevre faktörlerimizi de iyileştirmek zorundayız. Çünkü insan sosyal bir
varlıktır. Çevresindeki tüm olaylardan direk
veya dolaylı etkilenir. Bu etkileşme insana
zarar verdiği gibi zirveye çıkmasına da yardımcı olur. Dayanışmalar sayesinde toplumlar ve ülkeler kalkınır.
Dünya barışı ve insanlığın mutluluğunu sağlamak için sağlıklı iletişim , diyalog,
hoşgörü ve herkesin birbirini anlamaya gerekli önemi vermelidir. Bu süre içinde sizler de evde veya okul etkinliklerinde çocuğunuza bu değerleri anlatır , örnek olursanız başarıya kısa sürede ulaşırız.
Hepinize birlik, beraberlik ve kardeşlik dolu günler diliyoruz.
REHBERLİK SERVİSİ
DEĞERLER EĞİTİMİ
VELİ MEKTUBU
Bir mum diğer mumu
tutuşturmakla ışığından
bir şey kaybetmez.
MEVLANA
İnsanlar birbirine
yardımdan el geçtikleri
gün insanlık yok olur
Karşılıklı dayanışma
olmazsa toplumlar olmaz.
Walter SCOTT
BİRLİKTE YAŞAMA
VE KARDEŞLİK
BİRLİKTE YAŞAMA VE KARDEŞLİK
Değerli velimiz,
Bireyi,aileyi, yaşadığımız toplumu ve
dünyayı tehdit eden risk ve sorunların çözümünde , toplumsal yaşantımızın temel yapısını oluşturan milli, manevi, sosyal, ahlaki ve
kültürel değerlerimizden ; sevgi, saygı, duyarlı olma, adil ve paylaşımcı olma, dürüstlük
gibi kavramlarımız doğrultusunda DEĞERLERİMİZ EĞİTİMİ PROJESİ okulumuz genelinde
uygulanmaya başlamıştır.
Her anne baba çocuğunun akademik
yönden başarılı olmasını istediği kadar manevi ve kültürel değerleri edinebilmelerini ; dürüst, ahlaklı, sorumluluk sahibi bireyler olmasını ister. İşte bu noktada okulumuzda uygulanmaya başlayan Değerler Eğitimi Projesinin
önemi ortaya çıkmaktadır. Bu proje kapsamında okullarda yapılan uygulamaların anlam kazanabilmesi ve süreklilik arz edebilmesi , bu değerleri öğrencilerde davranışlarına
dönüştürebilmek, yaşam biçimi haline getirebilmek için velilerimize de önemli sorumluluklar düşmektedir.
Velilerimizin evde çocukları ile bu değerleri pekiştirici uygulamalar yapmaları, çocuklarının nasıl vakit geçirdiğini, arkadaşlarını takip
etmeli, çocuklarının yanında konuşurken kelimeleri onlara örnek olacak şekilde özemle seçmeleri, çocuklarınıza kötü örnek teşkil edecek
tavır ve davranışlardan sakınmanız gerekmektedir.
İnsanı İnsan Yapan Değerler Eğitimi Projesi
kapsamındaki KASIMARALIK ayı konumuz
BİRLİKTE YAŞAMA VE
KARDEŞLİK ‘tir.
Okulumuz öğretmenleri BİRLİK, BERABERLİK,ve KARDEŞLİK etkinliklerini sınıflarında işleyeceklerdir.
Toplumlar arasında tarihten gelen ayrılık
ve çatışma noktalarını bir kenara bırakıp birlikte
yaşama ve hoşgörü kültürünü, bir çok alanda
yaşama geçirmek herkesin görevidir.
Toplumsal dayanışma; toplumun kurum
ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve
birlikte hareket etmesidir.. Yaşamımızda toplumsal dayanışmanın çok önemli bir yeri olduğunu artık idrak etmemiz gerekmektedir..
Çünkü iyi yaşamamıza yardımcı olacak
unsurlardan birisi dayanışmadır. Dayanışma bir topluluğu oluşturanların duygu,
düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine
karşılıklı bağlanması demektir.
Ülkenin birinde, Bir çiftçi tarım
bakanlığı tarafından verilen bütün madalyaları kazanmayı başarmıştı. Çünkü
yetiştirdiği buğdaylar mükemmel kalitedeydi. Meraklı bir gazeteci bu büyük başarının sırrı üzerine uzun bir makale yazmak amacıyla çiftçinin yaşadığı yere gitmeye karar verir. Oraya varır varmaz
çiftçiye, bölgedeki en iyi ürünü yetiştirmeyi her zaman nasıl başardığını sordu.
‘’Çok basit’’ diye cevap verdi çiftçi
‘’hasat bittiğinde buğday tanelerinin büyük bölümünü ayırıyor ve onları komşularıma dağıtıyorum.’’ Gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi; Tarladan topladıklarınızı
dağıtıyor musunuz? Komşularınızın aynı
zamanda sizin rakipleriniz olduğunu ve
sizden daha fazla ürün elde etmek için
çalıştıklarını bilmiyor musunuz.? Peki siz
aslında hepsinin aynı olduğunu bilmiyor
musunuz?.
Download

Birlikte Yaşama Kardeşlik Değeri Veli Mektubu