LEYLA TURGUT ANADOLU LİSESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ
OKUL AİLE BİRLİĞİ
TANITIM SUNUMU
HOŞGELDİNİZ
O
O
O
O
Leyla Turgut Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği (OAB), veli ile okul yönetimi arasında işbirliği
görevini üstlenen, okulumuzun eğitim, spor ve geliştirme programlarının oluşmasına katkı
sağlayan , sosyal ve kültürel etkinliklerin planlanması ve uygulanması aşamalarında çaba
gösteren, gönüllülük esasına dayalı, görev ve çalışma esasları yönetmelikle düzenlenmiş bir
oluşumdur.
OAB Yönetim Kurulu, her eğitim yılı başında M.E.B. ilgili yönetmelik esaslarına uygun olarak
yapılan seçim sonucunda göreve başlar. Yönetim Kurulu, beş adet asil ve beş adet yedek
olmak üzere toplam on kişiden oluşur ve bir yıl süre ile görev yapar. Bir adet asil ve bir adet
yedek üye’den oluşan Denetim Kurulu tarafından denetlenir. Yönetim Kurulunda sadece
yönetim kurulu asil üyelerinin oy hakkı bulunur ve Yönetim Kurulu üyeleri her hafta
faaliyetlerin değerlendirilmesi için toplanır.
OAB, her eğitim yılı başında yapılan seçimlerin ardından o yıl için öngörülen faaliyetleri,
gereksinimler, öneri ve dilekleri içeren faaliyet planını uygulamaya alır. Dönem sonlarında
ise Faaliyet Raporu hazırlayarak, ilgili dönem için de yapılan çalışmaları özetler.
Leyla Turgut Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği olarak, tüm velilerimizin desteğini, görüş ve
önerilerini beklediğimizi bildiriyor, iyi bir eğitim-öğretim dönemi olması dileğiyle
saygılarımızı sunuyoruz.
Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu
OAB MİSYONUMUZ
O «Leyla Turgut Anadolu Lisesi Misyonu’na» uygun
hareket etmek,
O Veliler ile Okul Yönetimi arasında işbirliği sağlamak,
O Okulumuzun eğitim, spor ve geliştirme programlarının
oluşmasına katkı sağlamak,
O Sosyal ve kültürel etkinliklerin planlanması ve
uygulanması aşamalarında çaba göstermektir.
OAB VİZYONUMUZ
O Her yıl ilgili eğitim-öğretim dönemi için hazırlanan, faaliyet
öngörülerini, gereksinimleri, öneri ve dilekleri içeren
faaliyet planını; bağlı bulunduğu yönetmelik esasları
çerçevesinde ve «Leyla Turgut Anadolu Lisesi Vizyonu’na»
uygun olacak şekilde başarı ile uygulamaktır.
OAB FAALİYET PLANI
BAŞLIKLARIMIZ
O
O
O
O
O
O
Leyla Turgut Anadolu Lisesi Okul Takvimi
Anket, Seminer, Kurs, Eğitim ve Spor Etkinlikleri
Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
9. 10. 11. ve 12. Sınıflar için Projeler
OAB Bülteni
OAB Aylık Faaliyet Raporu
O İhtiyaçların Belirlenmesi
O Taleplerin Değerlendirilmesi
O İhtiyaç, Talep, Öneri ve Şikayetlerin Okul Yönetimi ile
değerlendirilmesi
O Mali - Bütçe Raporu
OAB YÖNETİM KURULU
ASİL ÜYELERİMİZ
Yönetim Kurulu Başkanı: H.Sibel Ünsal
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Buket Tekaşi
Yönetim Kurulu Üyesi-Muhasip: Günnur Altınöz
Yönetim Kurulu Üyesi-Sekreter: Güldal Giregiz
Yönetim Kurulu Üyesi: Ayşe Öztombul
OAB
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Adresimiz: Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2926 Cadde
No: 4 Çayyolu - 06810 Çankaya - Ankara
Telefonumuz:
0.312.242 26 72
WEB Sayfamız:
http://leylaturgutanadolulisesi.meb.k12.tr/
E-Posta Adresimiz:
[email protected]
OAB
HESAP NUMARALARIMIZ
Banka Hesap Numarası:
O Halkbank :
Halkbank Alacaatlı Şubesi Hesap No: 161 000 16
IBN No: TR 68 0001 2001 2970 0016 1000 16
VE SİZ DEĞERLİ VELİLERİMİZE,
Okulumuzun, her yaşta ve her yerde eğitim anlayışına
katkıda bulunmak üzere hazırlanan Faaliyet Planına
vereceğiniz destek, göstereceğiniz anlayış ve ayıracağınız
değerli zaman için teşekkür ederiz.
Leyla Turgut Anadolu Lisesi
Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu
Download

leyla turgut anadolu lisesi 2014-2015 eğitim öğretim dönemi okul