Serkan ÖZÇİFCİ
İstanbul, 30.11.1982
Eğitim Durumu
Lisans Öğrenimi:
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzikoloji
Bölümü Müzikoloji Lisans Programı
Yüksek Lisans Öğrenimi:
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji
Anabilim Dalı Müzikoloji Yüksek Lisans Programı
Doktora Öğrenimi (Devam Etmekte):
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Teorileri Anabilim Dalı Müzik Teorileri
Doktora Programı
Bildiği Yabancı Diller: İngilizce
Bilimsel Faaliyetler
I. Yüksek Lisans Tezi:
Özçifci, S. (2013). Bartók Sonat-Allegro’larında Altın Oran. Yüksek lisans tezi,
Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
II. Ulusal Hakemli Dergide Makale:
Berki, T., Yüksel, M., Özçifci, S., (2013). Motif-Yapı Analizi: Beethoven. Piyano
Sonatı, Op. 2/1, Fa Minör, I. Sanat Yazıları, (29)
III. Uluslararası Kongre/Konferans/Sempozyumda Bildiri:
Özçifci, S., Yüksel, M. (2013). Müzik Analizinde Matematiksel Yaklaşımlar: Altın
Oran. IV. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya
Yüksel, M., Özçifci, S., Gürün, G. ve Berki, T. (2012). Bir Schumann Şarkısında
Tonal Yapı ve Şiir İlişkisi. III. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya
IV. Ulusal Kongre/Konferans/Sempozyumda Bildiri:
Şahin-Malkoç, N., Özçifci, S., (2013). Cumhuriyetin Türk Müziği: Bir Müzik-İktidar
Örneği. 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara
Özçifci, S., Şahin-Malkoç, N. (2013). Nazari Musikisinin Esasları’nda Usul.
Müzik Bilimde Gençler Buluşması 3, İstanbul
Köker, O., Özçifci, S. (2013). Müzikte Anlam Üzerine Wittgensteincı Bir Model.
Müzik Bilimde Gençler Buluşması 3, İstanbul
Özçifci, S. (2012). Analizin Yeni Konumu. Mini Konferanslar, Ankara
Özçifci, S., Yüksel, M., Berki, T. (2011). Piyano ve Yaylılar İçin Konçerto’ya
Analitik Bir Bakış. Schnittke Akşamı, Ankara
Müzik Kaydı
Ensemble Galatia. (2013). Ortaçağ Şarkıları/Medieval Music from 13th-15th Centuries
[CD]. İstanbul: Kalan Müzik
İletişim
Posta Adresi:
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Bahriye Üçok Cad. No. 4 PK:06500 Beşevler/Ankara
E-posta Adresi: [email protected]
Download

Araştırma Görevlisi Serkan ÖZÇİFTÇİ