Enstitümüz Fen Fakültesi Matematik Bölümü Cebir ve Sayılar Teorisi Dalı'nda münhal
bulunan ve ilan edilen 1 (bir) adet yardımcı doçent kadrosuna müracaat eden aday Dr. Serap
ŞAHİNKAYA'nın vermesi gereken semineri değerlendirmek üzere görevlendirilen ve aşağıda
isimleri belirtilen öğretim üyelerinden oluşan komisyon tarafından seminer aşağıda belirtilen
yer, tarih ve saatte yapılacaktır.
Komisyon:
Ad / Soyad
Prof.Dr. Orhan ŞAHİN
Prof.Dr. Vasfi ELDEM
Doç.Dr. M. Tamer KOŞAN
Yedek:
Prof.Dr. Adem KILIÇ
Yer: Matematik Bölümü
Adres:
GYTE Rektörü
Okan Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Matematik Bölümü Öğretim Üyesi
GYTE Fen Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi
GYTE Fen Fakültesi Dekanı
Tarih: 22 Ağustos 2014
Saat: 14:00
Oooooo000000OOOOOOO0000000oooooo
Enstitümüz Fen Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı'nda
münhal bulunan ve ilan edilen 1 (bir) adet yardımcı doçent kadrosuna müracaat eden Dr. İnan
Utku TÜRKMEN'in vermesi vermesi gereken semineri değerlendirmek üzere görevlendirilen
ve aşağıda isimleri belirtilen öğretim üyelerinden oluşan komisyon tarafından seminer aşağıda
belirtilen yer, tarih ve saatte yapılacaktır.
Komisyon:
Ad / Soyad
Prof.Dr. Orhan ŞAHİN
Prof.Dr. Adem KILIÇ
Doç.Dr. M. Tamer KOŞAN
Yedek:
Prof.Dr. Vasfi ELDEM
Yer: Matematik Bölümü
Adres:
GYTE Rektörü
GYTE Fen Fakültesi Dekanı
GYTE Fen Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi
Okan Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Matematik Bölümü Öğretim Üyesi
Tarih: 14 Ağustos 2014
Saat: 14:30
Download

Enstitümüz Fen Fakültesi Matematik Bölümü Cebir ve Sayılar Teorisi