2012-1-ES1-LEO05-48294
LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROGRAMME
MATE - Multidisciplinar Approach to Improve the Competences of VET Teachers for Early Childhood Education
MATE PROJE TOPLANTISI
Çok Disiplinli Yaklaşım
Kullanılarak Erken
Çocukluk Eğitimi Bölümü
Meslek Dersi
Öğretmenlerinin
Kapasitelerinin
Geliştirilmesi.
Multidisciplinar Approach to improve the competences of VET
TEachers for early childhood education
İspanya, İtalya ve Türkiye’den toplam 5 kurumun ortaklaşa yürüttüğü 2012 Hayatboyu Öğrenme
Leonardo Da Vinci Yenilik Transferi kapsamındaki MATE projesinin ikinci uluslararası toplantısı Kocaeli Milli
Eğitim Müdürlüğü ve Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde Kocaeli’nde gerçekleştirildi.
Projenin Koordinatör Kuruluşu olarak İspanya’dan özel eğitim kurumu olan ENCLAVE’nin İspanya
ulusal Ajansına yapmış olduğu proje teklifi 3 farklı ülke ve 5 farklı uluslararası kurum ve yerel ortakları ile
çalışmalar yapılması uygun görüldü.
İspanya’dan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümü olan Çok Programlı Lise IES MZS - Meslek Lisesi ile
İtalya’dan özel eğitim kurumu olan ASIS’in işbirliği ile MATE projesinin faaliyetleri 2015 Şubat ayına kadar
yerelde ve uluslararasında devam edecektir.
Proje; Üniversite ve orta öğretim düzeyinde öğretmen ve öğrencilerin kullanması için çocuk gelişimi
ile ilgili metodoloji ve uygulama araçlarının, çocuklarda öğrenme güçlüklerinin erken tanısı için erken
2012-1-ES1-LEO05-48294
LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROGRAMME
MATE - Multidisciplinar Approach to Improve the Competences of VET Teachers for Early Childhood Education
çocukluk eğitimi materyallerinin geliştirilmesi ve öğretmenlerine aktarılması hususunda Madrid
Compultense Üniversitesinde daha önceki yıllarda uygulanan erken tanı koyma becerilerinin farklı ülkelerde
farklı disiplinlerde kullanılmasına imkan sağlayacaktır.
İki tam gün olarak EMEX otel ve Karamürsel’de saha ziyareti ve öğretmen eğitimi şeklinde
gerçekleştirilen proje faaliyetlerinde Karamürsel’de Uçan Balon anaokulu öğretmenleri, Karamürsel Kız
Meslek Lisesi ve Karamürsel ve Gölcük AKV Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişim Bölümü öğretmenleri ve
idarecileri projenin öğretmen eğitimleri programlarına katılmışlardır.
23-26 Ekim 2013 tarihlerinde Madrid’te gerçekleştirilen toplantının başlangıç toplantısından sonra
toplantının ikinci uluslararası faaliyetine yurtdışı İspanya ekibinden Bayan Leonor RODRIGUEZ MARIA DE
ZAYAS Meslek Lisesi okul müdürü olarak, Proje koordinatörü ve Çocuk gelişimi ve Eğitimi Bölümü Bölüm
Başkanı Bayan Marigel GONZALEZ PUGA, Proje İrtibat kişisi ve İngilizce Bölüm Başkanı olarak Bay Fernando
GARCIA ve Enclave kurumu temsilcisi ve Compultense Üniversitesinde Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı
akademisyen Bay Guzman PISON DEL REAL, İtalyan ekip olarak; Özel eğitim kurumu ve yerel ortaklarını
temsilen Proje Koordinatörü Bay Lorenzo SCIROCCO başkanlığında Alan Öğretmenlerinden Bay Giuseppe
TECCE, Bayan Valentina OLIVA, Bay Paolo LANDI, Bayan Laura SCOTTI, Bayan Francesca MICHELON katılımı
ile gerçekleşti.
Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Sayın Hayati Aydın ve Karamürsel İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü Şube Müdürü Sayın Celal Aydın başkalığında Kocaeli EMEX Otelde başlayan toplantıda Projenin
hedef kitlesi olan gruplar için eğitim veren kurumlar adına İzmit Bilgin Dereli Anaokulu rehber öğretmeni
Sayın Binnur Küçükyıldız ve Gölcük OÇEM – Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi Müdürü Sayın İrfan Karabulut’da
toplantıya katılım sağladılar.
2012-1-ES1-LEO05-48294
LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROGRAMME
MATE - Multidisciplinar Approach to Improve the Competences of VET Teachers for Early Childhood Education
8 Nisan 2014 tarihinde EMEX otelde gerçekleştirilen toplantıda; Avrupa eğitim karşılaştırması, erken
çocukluk dönemi öğretmenleri için video konferans tabanlı kurs içerikleri, tüm ortakların dillerinde yeni
üretilen eğitim metotlarının üretimi için iyileştirme materyalleri ve iletişim forumu ve WEB tabanlı çalışma
platformu, dijital eğitim materyalleri ve araçları ile oluşturularak broşürlerin yaygınlaştırılma stratejileri
hakkında görüş alışverişi yapılarak karar verildi.
Toplantıya Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü Projeler Koordinasyon Ekibi Proje Uzmanlarından Ömer
Faruk Metin, Sinan Sarı ve Volkan Özgör ile Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE biriminden Proje
uzmanı Deniz Çiçek ve Uçan Balon anaokulu öğretmeni Esra İldaş ile transfer edilecek olan projede
kullanılacak olan eğitim materyalleri ve araçları hakkında detaylı görüşmeler sağladı.
Toplantının 2. günü Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organizasyonunda saha ziyaretleri ve
öğretmen eğitimi ile devam etti. Saha ziyaretlerini tamamlayan ekibimiz Karamürsel sağlık meslek Lisesinin
organizasyonunda Öğretmen eğitimine katıldılar.
2012-1-ES1-LEO05-48294
LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROGRAMME
MATE - Multidisciplinar Approach to Improve the Competences of VET Teachers for Early Childhood Education
2012-1-ES1-LEO05-48294
LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROGRAMME
MATE - Multidisciplinar Approach to Improve the Competences of VET Teachers for Early Childhood Education
Toplantıya katılan Gölcük AKV Kız Meslek Lisesi Müdürü Yasemin Urgancı ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
alanı öğretmenlerinden Aslı Kaya, Şahende Yılmaz, Dilber Karaduman ve Karamürsel Kız Meslek Lisesi
Müdürü Mithat İtak ile çocuk gelişimi bölümü öğretmenlerinden Fatma Dilek Soytekin, Semra Kaba, Uçan
Balon Anaokulu Müdürü Figan Özyürek eğitime katılım sağlayarak alanında kullanılacak olan gerekli
araçlarının kullanımının nasıl olacağı ve proje faaliyetlerine pilot uygulama yapılacak olan okullarımızdaki
öğretmenlerimizi bilgilendirilerek uluslarasın meslektaşları ile karşılıklı sohbet etme imkânı buldular.
Öğretmen Eğitimi Seminerinde Bilgün Dereli Anaokulu Rehber
Öğretmeni Binnur Küçükyıldız Erken tanı konusunda detay bilgi verirken
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Anabilim Başkanı Sayın
Doç Dr. Elif Çelebi Öncü’nün yükseköğretimde alanda yetişen
öğretmenlere uygulanan eğitim programlarından bahsetti.
2012-1-ES1-LEO05-48294
LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROGRAMME
MATE - Multidisciplinar Approach to Improve the Competences of VET Teachers for Early Childhood Education
Resmi toplantılar sonucunda projenin resmi ortaklarından olan Karamürsel İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü Şube Müdürü Sayın Celal Aydın yerel ve uluslararası katılımcılara sertifikalarını verdi.
2012-1-ES1-LEO05-48294
LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROGRAMME
MATE - Multidisciplinar Approach to Improve the Competences of VET Teachers for Early Childhood Education
Detay bilgi için projenin web
sitesi olan
http://matetoiproject.com/
adresinden veya aşağıdaki
iletişim bilgilerinden takip
edebilirsiniz.
Kocaeli Millî Eğitim Müdürlüğü
Projeler Koordinasyon Ekibi
Telefon:+90262 331 3303’ten
143, Faks:+90262 321 1554, Eposta:
[email protected]
HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI
LEONARDO DA VINCI
MATE
İSPANYA
İTALYA
TÜRKİYE
• 2007 - 2013
• Yenilik Transferi
•Multidisciplinar approach to improve the
competences of VET teachers for early
childhood education
• ENCLAVE
• IES MZS
• ASIS
• Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü
• Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Download

MATE PROJE TOPLANTISI - Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü