NEVZAT ATALAY
1980 yılında İDGSA Heykel Bölümüne girdi. 1985’te Prof. Hüseyin Gezer Atölyesinden yüksek
lisans diploması alarak mezun oldu. 1995’te İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Bölümünde “Son Yirmi Yılda Türk Heykel Sanatındaki Gelişmelerin Değerlendirilmesi” konulu
doktora çalışmasını tamamladı. Halen Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel
Bölümünde öğretim üyesi olan sanatçı, İstanbul ‘da sanat faaliyetini sürdürmektedir.
ALDIĞI ÖDÜLLER:
1983
Çanakkale Seddülbahir Anıtsal Çevre Düzenlemesi- 4 Mansiyon (4 ayrı proje)
1984
Tuzla Deniz Harp Okulu Atatürk Anıtı Yarışması- Mansiyon
1985 Sezai TÜRKEŞ-Fevzi AKKAYA ŞTİ. Suudi Arabistan Puraydah Kenti Heykel YarışmasıBirincilik Ödülü ve mansiyon
1985
Türk Heykel Sanatından Bir Kesit Başarı Ödülü.
1986
MSÜ Yarışmalı Gençlik Sergisi ve Mansiyon
1990
Celal BAYAR Anıt Mezar Yarışması-İkincilik Ödülü
1990 Ankara Büyükşehir Belediyesinin Açtığı İnsan Hakları Anıt ve çevre düzenlemesi Yarışm asıBirincilik Ödülü ve Birinci Mansiyon
1993
1993
İSTEK Vakfı Genel Müdürlük Binası Rölyef Yarışması-Başarı Ödülü
Kültür bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü “Basın Şehitleri” Konulu Yarışma-
Mansiyon (İlk Üç Ödül Verilmedi.)
1999
Burdur Valiliği İç Güvenlik Şehitleri Anıt Yarışması- Üçüncülük Ödülü
2000
Milli Savunma Bakanlığı Cumhuriyet Tarihi Düzenlemesi Sanatsal Eserler Yarışması- 3.
Mansiyon.
2008
Yunus Emre Heykeli proje yarışması 1.lik ödülü
2009
Erciyes Üniversitesi ‘Hayırseverler Anıt Proje yarışması’ 1’lik ödülü
2011
Şişli Belediyesi Ozan Kıvırcık Ali Anıt Mezar Yarışması 1’ lik Ödülü
SANATSAL ETKİNLİKLER:
1981-85 MSÜ Öğrenci Sergileri
1984-1985 Fındıklı Parkı “Açık Hava Heykel Sergisi”:
1981-85 MSÜ Öğrenci Sergileri
1985
Alarko Holding “Türk Heykel Sanatından Bir Kesit” Sergisi
1985
Tanbay Sanat Galerisi “Gençlik Sergisi” Ankara
1985
MSÜ Gezici Gençlik Sergileri
1986
İstanbul Vakkorama “Happening”
1992 İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Açık Alanlara Heykel Yerleştirme Etkinliği”ne çağrılı sanatçı
olarak iki projeyle katıldı.
1993
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği “Demokrasi Şehitleri” ve “Laiklik Şehitleri”
konulu yarışmaya iki projeyle katıldı.
1999 Burdur İç Güvenlik Şehitleri Anıt Yarışması
2000
Milli Savunma Bakanlığı Cumhuriyet Tarihi Düzenlemesi Sanatsal eserler Yarışması.
2000 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 6. Ulusal Sanat Sempozyumuna bildiri sunarak
katıldı.
2001 İstanbul Maltepe I.Ulusal Resim Heykel Sempozyumu.(Organizasyon ve Katılımcı sanatçı).
2001
İstanbul Aksanat “Buluşma” Heykel Sergisi (Heykeltraşlar derneği organizasyonu)
2001
İstanbul Çelik Yapı Fuarı Karma Metal Heykel veKompozit Sergisi (İTÜ Kampüsü)
2001 İzmit Büyükşehir Belediye Galerisi “Buluşma” Heykel Sergisi (Heykeltraşlar Der.
Org.)
2002
Marble’ 2002 Mermer ve Doğal taş Teknolojileri Fuarı heykel uygulaması-İzmir
2002
İstanbul Maltepe 2. Uluslar arası Resim Heykel Sempozyumu.(Organizasyon ve Katılımcı
sanatçı).
2002
Art-İst sanat Fuarı(Heykeltraşlar Derneği Org.)
2003
İstanbul İlayda Sanat galerisi Karma Heykel sergisi.
2003 Uluslararası 1. Hereke Heykel Sempozyumu. İzmit (Proje sorumlusu ve katılımcı sanatçı).
2003
Uluslararası 1. İlhan Koman Heykel Sempozyumu. Edirne
2003
Asbat 1.Heykel Atölyesi etkinliği Asbat Bodrum.
2004
’’ Beşkentten Sanat’’Karma sergi.İzmit B.Şehir sanat Galerisi
2004
Cumhuriyet Üniversitesi 1. Uluslar arası Taş Heykel Sempozyumu. Sivas
2004
Ankara Sanat Fuarı.
2005 2. Uluslararası Hereke Mermer Heykel Sempozyumu( Proje sorumlusu ve katılımcı
sanatçı)
2005 Ulusal Heykel Sempozyumu (Günümüz Türk Heykel Sanatının Sorunları) Organizasyo
ve “ Heykelin Sanatsal Bir olgu olarak Kentsel Tasarım Unsurları içindeki önemi” konulu
bildiri)
2006
‘Maketle Düşünmek’ Karma Maket Heykel Sergisi
2006 1. İnönü Üniversitesi Uluslar arası Taş Heykel Sempozyumu
2006
Uluslar arası Kocaeli ve Çevresi Kültür sempozyumu. ‘Kent Kimliğinde Heykel
Sempozyumlarının Önemi ve Uluslar arası Hereke Heykel Sempozyumu’ Konulu bildiri.
2006
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Günümüz Sanat Ve Tasarım Eğitimine
Eleştirel Bakışlar Konulu Paneller dizisi kapsamında Sanat veTasarım Eğitimi ve Gelecek Kaygısı
Konulu panel sunumu.
2007
Mersin 5. Hüseyin Gezer Uluslararası Mermer Heykel sempozyumu
2007
3. Uluslararası Ankara Üniversitesi Mermer Heykel Sempozyumu.
2008
Lüleburgaz 1. Uluslararası Mermer Heykel sempozyumu
2009
2.Uluslararası Kuzgun Acar Heykel Sempozyumu
2010
17. Uluslararası Değirmendere Ahşap heykel Sempoyumu,Ankara
2011
Two East Together B- Gallery Karma sergi Tokyo
2011
Uluslararası 1. Eskişehir Mermer Heykel Sempozyumu
2012
Keşan Uluslararası ‚‘Balkan Ruhu‘‘ Mermer Heykel Sempozyumu
2012
Galeri Elgiz Teras Segileri 40 + Karma Segi
HEYKEL UYGULAMALARI
1995-96 Bahçeşehir,Doğa Parkı “Doğa-Teknoloji Heykeli” ve Birinci Kısım Yeşil Alanlarda “İki
Adet Heykel”-BAHÇEŞEHİR, İSTANBUL
1997
Büyükada’ “Sanatçılar Heykeli”
1998
Büyükada’ “Atatürk Heykeli”
2000
İzmit Demokrasi Parkı “ Deprem Şehitleri Anıtı” ( Deniz Demiraslan ile ortak proje)
2002 Fuar alanı- İzmir (Marble 2002 Fuar etk.)
2006 Kocaeli Üniversitesi Anıtı. Umuttepe kampüsü.İzmit
2010 Yunus Emre Heykeli Zeytinburnu. İstanbul
2010 Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsu Mühendislik Fakültesi Önü soyut heykel.
İzmit
2011
Ozan Kıvırcık Ali Anıt Mezarı İstanbul
ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER
CURRICULUM VITAE
Name-Surname: Nevzat ATALAY
Date and Place of Birth: Trabzon, 16 April 1958
EDUCATION / QUALIFICATIONS
1995 Ph. D., Arceology and Art History, Dissertation title: “ The Improvement in Our
Modern Scuplture Art in the last 20 Years”, Faculty of Literature, Istanbul University
1985 MBA, Sculpture, Faculty of Fine Arts, University of Mimar Sinan, Istanbul
WORK EXPERIENCE
2001 – present
1997 – present
Asst. Dean of Faculty of Fine Arts, University of Kocaeli
Head of the Department of Photography, Faculty of Fine Arts,
University of Kocaeli
1997 – present Asst. Prof. Dr. in Faculty of Fine Arts at the University of Kocaeli
1986 – 1997
Working as Forensic Medicine Sculptor in Forensic Medicine Institution
FOREIGN LANGUAGE German
HONORS/ AWARDS
1983
“CANAKKALE SEDDULBAHIR” Monumental Environmental Work, 4 mansions
for his 4 works.
1984 “ATATÜRK Monumental Competition” held by Naval School, Tuzla, mansion.
1985 “Competition of Sculpture, Saudi Arabia, Paraudia” held by STFA, mansion for one of his
works, first degree award for the other.
1985 Exhibition : “A Cross-Section of the Art of Turkish Scuplture” , held by
ALARKO Holding, award of success
1985 Exhibition: “Youth -Year” held by University of Mimar Sinan, mansion
1986
1990
1990
1993
Youth Exhibition and Competition, held by University of Mimar Sinan, mansion
“Celal BAYAR Mousoleum Competition”, held by Ministry of Public Works, second
“Human Rights – Monumental Scuplture Competition” , held by Ankara Municipality,
first degree award and first mansion
“ Relief Competition for the General Directorship Building of ISTEK Foundation”,
1993
award of success
“Press Martyrs”, held by General Directorship of the Ministry of Culture, mantion.
1999 “Monument Competition of Home Security Martyrs”, held by Governorship of Burdur, third
degree award.
2000 “Artistic Masterpiece Competition of History of Republic Designing” ,
held by Ministry of Defence, third degree mansion.
2008 ‘Sculpture of Yunus Emre Project Competition’ first degree award
2009 Erciyes University 'Benevolent Memorial Project Competition' first degree award
ARTISTIC ACTIVITIES
1981 – 1985 Participating all activities and exhibitions for students organized by the University of
Mimar Sinan, Istanbul.
1984 – 1985 “Open Air Sculpture Exhibition” Fındıklı - Public Garden, Istanbul.
1985
Exhibition : “A Cross-Section from the Art of Turkish Scuplture” , held by
ALARKO Holding.
1985
“Youth Exhibition”, Tanbay Art Gallery.
1985
“Mobile Youth Exhibitions”, held by University of Mimar Sinan, Istanbul.
1986
Exhibition: “ Happening”, held by VAKKORAMA, Istanbul.
1992
Participating and presenting two projects to “Open Air Sculpture Activities”,
Istanbul.
1993
Participating with two projects to“Democracy Martyrs Competition” and
“Laic Martyrs Competition”, held by Istanbul Municipality, Istanbul.
1999
“Monument Competition of Home Security Martyrs”, Burdur.
2000
“Work of art Competition of arrangement of Republic History” held by Ministry of
National Defence.
2000
Presentation, “VI. National Art Symposium”, held by Department of Fine Arts,
University of Hacettepe, Ankara.
2001
“First National Drawing and Sculpture Symposium, MALTEPE”,Maltepe, Istanbul
(Organization and artist).
2001
Mixed Sculpture Exhibition: “Meeting”, Istanbul
2001
“Fair of Istanbul Steel Constructions” Mixed metal sculpture exhibition ,ITÜ
Campus, Istanbul.
2001
“Meeting” mixed exhibition, Izmit Municipality Gallery.
2002
Marble’2002 marble and naturel stone technologies fair, sculpture application,Izmir.
2002
“Istanbul Maltepe II. International Drawing-Sculpture symposium”(Organization
and
artist).
2003
Istanbul Ilayda Art Gallery mixed sculptıre exhibition.
2003
“International I. Hereke Sculpture symposium” (Organisation and Artist)
2003
“International İlhan KOMAN Sculpture symposium”,Edirne.
2003
“Asbat I. Sculpture Activity”, Asbat, Bodrum.
2004
“Cumhuriyet University I. International Stone Sculpture Symposium”, Sivas.
2004
Ankara Art Fair.
2005
“II. International Hereke Marble Sculpture symposium” (Organization and Artist).
2005
“National Sculpture Symposium”, (Topic is Problems of Today’s Turkish Sculpture
Art) , (Organization) and “Importance of sculpture as an artistic case within Urban Design
Components” (Proceedings).
2006
“Thinking with maquette”, Mixed Maquette Sculpture Exhibition.
2006
“Inonu University International Stone Sculpture Symposium”, Malatya.
2006
“Importance of Sculpture Symposiums at the City Identity and International Hereke
Sculpture Symposium”, (Proceedings) International Kocaeli and its surroundings Culture
Symposium.
2006
“Art and Design Education and Anxiety of Future Panel Discussion”, Panel
Discussion series about Critical Views of Today’s Art and Design Education, Marmara University,
Faculty of Fine Arts, Istanbul.
2007 5th Hüseyin Gezer International Marble Sculpture Symposium, Mersin
2007 3rd International Marble Sculpture Symposium, Ankara University.
2008 1st International Marble Sculpture Symposium ,Luleburgaz
2009 Kuzgun Acar 2nd International Sculpture Symposium
2010 17. International Degirmendere Wood Sculpture Symposium,Ankara
2010 ‘Two East Together‘ Mixed exhibition ,B-Gallery, Tokyo
SCULPTURE APPLICATIONS
1995-1996 “ Doga-Technology Sculpture” and “Two Sculptures Applications” at the first part of
Green Fields, Doga Park, Bahcesehir, Istanbul.
1997
“Artists Sculpture”, Buyukada.
1998
“Ataturk Sculpture”, Buyukada.
2000
“Monument of Earthquake Martyrs”, Izmit Democracy Park.( joint project with Deniz
Demiraslan)
2002
“Marble 2002 Fair Activities”, Field of Fair, Izmir.
2006 Statue of Kocaeli University. Umuttepe campus,Izmit
2010 Statue of Yunus Emre, Zeytinburnu,Istanbul
2010 Kocaeli University Umuttepe Campus Faculty of Engineering abstract sculpture.,Izmit
MEMBERSHIPS
Association of International Plastic Arts ( :UPSD)
Association of Sculptors
Download

NEVZAT ATALAY 1980 yılında İDGSA Heykel Bölümüne girdi. 1985