10 Şubat
Biyokimya
08:40 - 09:30
Hamdi Öğüş
Histoloji - Embriyoloji
11 Şubat
Histoloji - Embriyoloji
Hücre Yapısı: Hücre
Membranı, Organeller ve
İnklüzyonlar
Esin Aşan
Histoloji - Embriyoloji
Hücre Yapısı: Hücre
Membranı, Organeller ve
İnklüzyonlar
Esin Aşan
Biyokimya
Histoloji ve Mikroskop
Çeşitlerine Giriş
Hücre Zarındaki Enzimatik
Tepkimelere Giriş
Hücre Yapısı: Nukleus, Hücre
İskeleti ve Hücrelerarası
Bağlantı Kompleksleri
Antijen
Hormonlar: Yapı ve Genel
Özellikleri I
Esin Aşan
Histoloji - Embriyoloji
Hamdi Öğüş
Biyokimya
Esin Aşan
Histoloji - Embriyoloji
Turgut İmir
Mikrobiyoloji
Hamdi Öğüş
Biyokimya
Histoloji ve Mikroskop
Çeşitlerine Giriş
Hücre Zarındaki Enzimatik
Tepkimelere Giriş
Hücre Yapısı: Nukleus, Hücre
İskeleti ve Hücrelerarası
Bağlantı Kompleksleri
Antikor
Hormonlar: Yapı ve Genel
Özellikleri I
Esin Aşan
Hamdi Öğüş
Esin Aşan
Turgut İmir
Hamdi Öğüş
Zarların Kimyasal Yapısı
Hamdi Öğüş
Biyokimya
09:40 - 10:30
10:40 - 11:30
11:40 - 12:30
Zarların Kimyasal Yapısı
12 Şubat
Mikrobiyoloji
13 Şubat
Histoloji - Embriyoloji
14 Şubat
Mikrobiyoloji
İmmünolojiye Giriş
Rutin Histoloji Teknikleri:
Histokimya ve Immunokimya
Antikor
Turgut İmir
Mikrobiyoloji
Esin Aşan
Histoloji - Embriyoloji
Turgut İmir
Mikrobiyoloji
Doğal ve Kazanılmış Bağışıklık
Rutin Histoloji Teknikleri:
Histokimya ve Immunokimya
İmmünoglobulin Genleri
Turgut İmir
Histoloji - Embriyoloji
Esin Aşan
Mikrobiyoloji
Turgut İmir
Biyokimya
Histoloji ve Embriyoloji
13:40 - 14:30
Felsefe (Mühendislik Fakültesi
Lacivert Salon)
Rusça
(Turizm Yüksekokulu 2. kat)
Serbest Çalışma
Türk Dili ve Edebiyatı
(Kütüphane Salon 4)
Hücre ve Histokimya
14:40 - 15:30
Health & Exercise
(Kütüphane Salon 4)
15:40 - 16:30
Rusça
(Turizm Yüksekokulu 2. kat)
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Türk Dili ve Edebiyatı
(Kütüphane Salon 4)
Serbest Çalışma
Written and Oral
Communication Skills
(Kütüphane Salon 4)
LAB - Birinci Grup
Histoloji ve Embriyoloji
15:40 - 16:30
Almanca
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Written and Oral
Communication Skills
(Kütüphane Salon 4)
Serbest Çalışma
Written and Oral
Communication Skills
(Kütüphane Salon 4)
(Kütüphane Salon 4)
16:40 - 17:30
Almanca
(Kütüphane Salon 4)
Serbest Çalışma
Hücre ve Histokimya
LAB - İkinci Grup
17 Şubat
Tıbbi Biyoloji
08:40 - 09:30
09:40 - 10:30
10:40 - 11:30
11:40 - 12:30
13:40 - 14:30
14:40 - 15:30
15:40 - 16:30
Mutagenez
18 Şubat
Independent
Study Hours
19 Şubat
Mikrobiyoloji
20 Şubat
Biyoistatistik
21 Şubat
Biyoistatistik
Lenfositler
İstatistik ve Biyoistatiğe Giriş
Tanımlayıcı İstatistikler
Ayşe Çırakoğlu
Tıbbi Biyoloji
Turgut İmir
Özgür Tosun
Özgür Tosun
Tıbbi Biyoloji
Mikrobiyoloji
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Mutagenez
Mendel Genetiği: Mendel'in
Prensipleri
Lenfositler
İstatistik ve Biyoistatiğe Giriş
Tanımlayıcı İstatistikler
Ayşe Çırakoğlu
Biyokimya
Ayşe Çırakoğlu
Biyokimya
Turgut İmir
Biyokimya
Özgür Tosun
Biyokimya
Özgür Tosun
Biyokimya
Sinyal İletim Mekanizmaları
Sinyal İletim Mekanizmaları
Glikoliz
Glikoliz ve Allosterik
Regülasyon
Monosakkarirlerin Glikoliz ve
Glikogenolize Girşi
Hamdi Öğüş
Biyokimya
Hamdi Öğüş
Biyokimya
Hamdi Öğüş
Biyokimya
Hamdi Öğüş
Biyokimya
Hamdi Öğüş
Biyokimya
Sinyal İletim Mekanizmaları
Sinyal İletim Mekanizmaları
Glikoliz
Glikoliz ve Allosterik
Regülasyon
Monosakkarirlerin Glikoliz ve
Glikogenolize Girşi
Hamdi Öğüş
Hamdi Öğüş
Hamdi Öğüş
Hamdi Öğüş
Hamdi Öğüş
Felsefe (Mühendislik Fakültesi
Lacivert Salon)
Health & Exercise
Rusça
(Turizm Yüksekokulu 2. kat)
(Kütüphane Salon 4)
Rusça
(Turizm Yüksekokulu 2. kat)
Almanca
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Türk Dili ve Edebiyatı
Serbest Çalışma
(Kütüphane Salon 4)
Serbest Çalışma
Türk Dili ve Edebiyatı
Serbest Çalışma
(Kütüphane Salon 4)
Serbest Çalışma
Written and Oral Communication
Skills (Kütüphane Salon 4)
Serbest Çalışma
15:40 - 16:30
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Written and Oral Communication
Skills (Kütüphane Salon 4)
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Written and Oral Communication
Skills (Kütüphane Salon 4)
Serbest Çalışma
(Kütüphane Salon 4)
16:40 - 17:30
Almanca
(Kütüphane Salon 4)
24 Şubat
Biyoistatistik
08:40 - 09:30
09:40 - 10:30
10:40 - 11:30
Frekans Tabloları-Tek
Değişkenli Grafikler
Biyoistatistik
Frekans Tabloları-Tek
Değişkenli Grafikler
Çapraz Tablolar, Tek ve Çok
Değişkenli Grafikler
Özgür Tosun
Biyokimya
Özgür Tosun
Biyoistatistik
Pentoz Fosfat ve Gluküronik Çapraz Tablolar, Tek ve Çok
Asit Yolları
Değişkenli Grafikler
13:40 - 14:30
14:40 - 15:30
Özgür Tosun
Biyokimya
Pentoz Fosfat ve Gluküronik Pentoz Fosfat ve Gluküronik
Asit Yolları
Asit Yolları
Hamdi Öğüş
Felsefe (Mühendislik Fakültesi
Lacivert Salon)
Health & Exercise
(Kütüphane Salon 4)
26 Şubat
Tıbbi Biyoloji
Mendel Genetiği: Kalıtım Çeşitleri
27 Şubat
28 Şubat
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
Enjeksiyon
Enjeksiyon
Trikarboksilik Asit Döngüsü ve
Regülasyonu
Grup I
Grup II
Hamdi Öğüş
Cahit Taşkıran
Cahit Taşkıran
Serbest Çalışma
Özgür Tosun
Biyoistatistik
Hamdi Öğüş
Biyokimya
11:40 - 12:30
25 Şubat
Hamdi Öğüş
Rusça
(Turizm Yüksekokulu 2. kat)
Rusça
(Turizm Yüksekokulu 2. kat)
Ayşe Çırakoğlu
Tıbbi Biyoloji
Mendel Genetiği: Kalıtım Çeşitleri
Ayşe Çırakoğlu
Biyokimya
Trikarboksilik Asit Döngüsü ve
Regülasyonu
Hamdi Öğüş
Biyokimya
Serbest Çalışma
Türk Dili ve Edebiyatı
Serbest Çalışma
(Kütüphane Salon 4)
Serbest Çalışma
15:40 - 16:30
Almanca
(Kütüphane Salon 4)
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
16:40 - 17:30
Almanca
(Kütüphane Salon 4)
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Türk Dili ve Edebiyatı
(Kütüphane Salon 4)
Written and Oral
Communication Skills
(Kütüphane Salon 4)
Written and Oral
Communication Skills
(Kütüphane Salon 4)
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
03 Mart
Tıbbi Biyoloji
Mendel Genetiği: Kalıtım Çeşitleri
08:40 - 09:30
Ayşe Çırakoğlu
Tıbbi Biyoloji
Mendel Genetiği: Kalıtım Çeşitleri
09:40 - 10:30
Ayşe Çırakoğlu
Biyokimya
Elektron Transport Zinciri ve ATP
10:40 - 11:30
Sentezi
Hamdi Öğüş
Biyokimya
11:40 - 12:30 Elektron Transport Zinciri ve ATP
Sentezi
Hamdi Öğüş
13:40 - 14:30
14:40 - 15:30
Felsefe (Mühendislik Fakültesi
Lacivert Salon)
Health & Exercise
(Kütüphane Salon 4)
15:40 - 16:30
16:40 - 17:30
Almanca
(Kütüphane Salon 4)
Almanca
04 Mart
Mikrobiyoloji
05 Mart
Mikrobiyoloji
06 Mart
Tıbbi Biyoloji
Fagositik Hücreler
Kompleman ve Kinin Sistemi
Epigenetik
Turgut İmir
Mikrobiyoloji
Turgut İmir
Mikrobiyoloji
Ayşe Çırakoğlu
Tıbbi Biyoloji
MHC Molekülleri (HLA)
Kompleman ve Kinin Sistemi
Epigenetik
Turgut İmir
Biyokimya
Turgut İmir
Tıbbi Biyoloji
Ayşe Çırakoğlu
Biyokimya
Enzim Eksikliği ve Anemi
Nazmi Özer
Biyokimya
Enzim Eksikliği ve Anemi
Nazmi Özer
Rusça
(Turizm Yüksekokulu 2. kat)
Rusça
(Turizm Yüksekokulu 2. kat)
Mendel Dışı Kalıtım
Ayşe Çırakoğlu
Tıbbi Biyoloji
Mendel Dışı Kalıtım
Ayşe Çırakoğlu
Serbest Çalışma
Yağ Asitlerinin Oksidasyonu
Hamdi Öğüş
Biyokimya
Yağ Asitlerinin Oksidasyonu
Hamdi Öğüş
Türk Dili ve Edebiyatı
(Kütüphane Salon 4)
Serbest Çalışma
Türk Dili ve Edebiyatı
(Kütüphane Salon 4)
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Written and Oral Communication
Skills (Kütüphane Salon 4)
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Written and Oral Communication
Skills (Kütüphane Salon 4)
16:40 - 17:30
Serbest Çalışma
(Kütüphane Salon 4)
Serbest Çalışma
Written and Oral Communication
Skills (Kütüphane Salon 4)
07 Mart
Tıbbi Biyoloji
Genetik Kontrol Mekanizmaları
Ayşe Çırakoğlu
Tıbbi Biyoloji
Genetik Kontrol Mekanizmaları
Ayşe Çırakoğlu
Biyokimya
Amino Asitlerin Oksidasyonu
Hamdi Öğüş
Biyokimya
Amino Asitlerin Oksidasyonu
Hamdi Öğüş
İyi Hekimlik Uygulamaları
Odiovizüel Tartışma
Cahit Taşkıran
08:40 - 09:30
09:40 - 10:30
10:40 - 11:30
11:40 - 12:30
13:40 - 14:30
14:40 - 15:30
10 Mart
Tıbbi Biyoloji
Genetik Kontrol Mekanizmaları
ve Hastalıklar
Ayşe Çırakoğlu
Tıbbi Biyoloji
Genetik Kontrol Mekanizmaları
ve Hastalıklar
Ayşe Çırakoğlu
Biyokimya
11 Mart
12 Mart
13 Mart
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Mikrobiyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Amino Asitlerin Oksidasyonu
İmmünolojik Dokular
Hücre Döngüsü ve
Kontrolleri
Mitoz
Hamdi Öğüş
Biyokimya
Turgut İmir
Mikrobiyoloji
Ayşe Çırakoğlu
Tıbbi Biyoloji
Ayşe Çırakoğlu
Tıbbi Biyoloji
Amino Asitlerin Oksidasyonu
İmmünolojik Dokular
Hücre Döngüsü ve
Kontrolleri
Mayoz
Hamdi Öğüş
Turgut İmir
Ayşe Çırakoğlu
Ayşe Çırakoğlu
Felsefe (Mühendislik Fakültesi
Lacivert Salon)
Health & Exercise
(Kütüphane Salon 4)
Rusça
(Turizm Yüksekokulu 2. kat)
Rusça
(Turizm Yüksekokulu 2. kat)
Serbest Çalışma
14 Mart
TIP BAYRAMI
Türk Dili ve Edebiyatı
(Kütüphane Salon 4)
Serbest Çalışma
15:40 - 16:30
Almanca
(Kütüphane Salon 4)
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
16:40 - 17:30
Almanca
(Kütüphane Salon 4)
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Türk Dili ve Edebiyatı
(Kütüphane Salon 4)
Written and Oral
Communication Skills
(Kütüphane Salon 4)
Written and Oral
Communication Skills
(Kütüphane Salon 4)
TIP BAYRAMI
08:40 - 09:30
09:40 - 10:30
10:40 - 11:30
11:40 - 12:30
13:40 - 14:30
14:40 - 15:30
17 Mart
Tıbbi Biyoloji
18 Mart
Tıbbi Biyoloji
19 Mart
20 Mart
21 Mart
Hücre Ölümü
Mekanizmaları
İnsan Genom Varyasyonları
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Şükriye Ayter
Tıbbi Biyoloji
Şükriye Ayter
Tıbbi Biyoloji
Hücre Ölümü
Mekanizmaları
İnsan Genom Varyasyonları
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Şükriye Ayter
Biyoistatistik
Olasılık Kuramı
Şükriye Ayter
Biyoistatistik
Teorik Olasılık Dağılımları
Biyoistatistik
Özgür Tosun
Biyoistatistik
Olasılık Kuramı
Özgür Tosun
Biyoistatistik
Teorik Olasılık Dağılımları
Özgür Tosun
Biyoistatistik
Özgür Tosun
Özgür Tosun
Özgür Tosun
Biyoistatistik
Çözümleyici İstatistiklere
Giriş
Özgür Tosun
Biyoistatistik
Çözümleyici İstatistiklere
Giriş
Özgür Tosun
Felsefe (Mühendislik Fakültesi
Lacivert Salon)
Health & Exercise
(Kütüphane Salon 4)
15:40 - 16:30
Almanca
Rusça
(Turizm Yüksekokulu 2. kat)
Rusça
(Turizm Yüksekokulu 2. kat)
Örneklem
Örneklem
Serbest Çalışma
Almanca
(Kütüphane Salon 4)
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
(Kütüphane Salon 4)
Serbest Çalışma
Türk Dili ve Edebiyatı
Serbest Çalışma
(Kütüphane Salon 4)
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Written and Oral
Communication Skills
(Kütüphane Salon 4)
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Written and Oral
Communication Skills
(Kütüphane Salon 4)
(Kütüphane Salon 4)
16:40 - 17:30
Türk Dili ve Edebiyatı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
24 Mart
25 Mart
26 Mart
27 Mart
28 Mart
08:40 - 09:30
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
09:40 - 10:30
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10:40 - 11:30
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Sınav:
Hücre
Komite- III
Saat 10:00-12:00
11:40 - 12:30
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13:40 - 14:30
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14:40 - 15:30
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
15:40 - 16:30
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
16:40 - 17:30
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Download

10 Şubat 11 Şubat 12 Şubat 13 Şubat 14 Şubat Biyokimya Histoloji