www.geoflowtr.com
GeoflowTR
Attaroğlu & Geoflow ortak kuruluşudur.
Nano-ROOTGUARD
®
4. Sanayi Sitesi 129 Sokak No:1 Kat:4
Bornova 35050 İzmir - TURKEY
Tel: 0.232.375 15 69 • Fax: 0.232.375 53 83
[email protected]
Toprak Altı
Damla Sulama
Sistemleri
n
e
t
k
kö üm
çöz
Nano-ROOTGUARD
®
Toprak Altı Damla Sulama Yöntemi
Nedir?
Minyatür Yassı Basınç Ayarlı (PC) Damlatıcı
Geleneksel damla sulama yönteminde damla sulama boruları toprak üstünde bulunurken,
toprak altı damla sulama yönteminde toprak altında yer almaktadırlar.
Toprak altı damla sulama sistemlerinde en sık karşılaşılan problem, damlatıcıların içine giren bitki
köklerinin damlatıcıyı tıkayarak sistemi çalışmaz hale getirmesidir. Patentli Nano-ROODGUARD1
teknolojisi ile üretilen özel damlatıcılara sahip Geoflow toprak altı damla sulama borularında,
damlatıcıların bünyesinde bulunan özel bir madde bu problemi kesin olarak çözmektedir.
Geoflow, Nano-ROOTGUARD teknolojisiyle üretilen en güvenilir, en kaliteli ve kullanımı en kolay
toprak altı damla sulama sistemlerinin Türkiye’de ilk ve tek tedarikçisidir.
Toprak Altı Damla Sulama Borularında kullandığımız Nano-ROODGUARD teknolojisinin (Türkçe
Kök Bekçisi anlamına gelmektedir.) Türkiye’de ve Dünya’da bir benzeri yoktur.
Boruların döşeme derinliği toprak ve bitki yapısına göre 10 ile 60 cm arasında (çim için 10-20 cm)
değişmektedir. Kısa süreli ancak sık sulama (bazen gün içinde birden fazla) yapılması esastır.
Böylelikle, topraktaki kılcal yollarda su hareketi en üst düzeye çıkarılır, toprak yüzeyi kuru
tutulurken suyun kök bölgesine en verimli şekilde yayılması sağlanır.
Geoflow toprak altı damla sulama boruları; tüm tarla bitkileri üretiminde, bağlarda, zeytin ve
meyve bahçelerinde, her türlü yeşil alan sulamasında ve peyzaj uygulamalarında güvenle
kullanılabilir.
Karşılaştırma Tablosu
• Geniş bir çalışma basıncı aralığında ve çeşitli arazi yapı ve eğimlerinde eşit su akışı
sağlayan minyatür ekonomik yassı basınç ayarlı damlatıcı.
• Genişletilmiş su giriş filtresi ve tıkanmaya karşı dayanıklılık için geniş su kanalları.
• ADI ve VERED damlatıcılarında bulunan akış düzenleyici labirent kanal ile kanıtlanmış ve
güvenli basınç ayar mekanizmasını içerir.
• Atık ve geri dönüştürülmüş (arıtma suyu) su kullanımı için uygundur.
• Damlatıcı debileri: 0.9, 1.2, 1.6, 2.1, 3.4 l/h.
• VARDIT damla sulama boruları 0.3’den 1.2 mm. kadar geniş bir et kalınlığı
aralığında mevcuttur.
• VARDIT damla sulama boruları 16, 17, 20, 22 ve 25 mm. çaplarında mevcuttur
VARDIT Damla Sulama Boruları Teknik Bilgileri:
Model
VARDIT
16
VARDIT
17
VARDIT
20
VARDIT
22
VARDIT
25
İç Çapı
(mm)
Et Kalınlığı
(mm)
0.3
0.4
0.6
0.9
1.15
0.6
0.9
1.15
0.9
1.2
Min. Çalışma
Basıncı (bar)*
21
1.0
0.4
3.5
0.08
24.7
1.0
0.4
3.5
0.05
15.8
15.2
13.8
15.8
15.0
17.4
Nom. Debi (l/h)
Toprak altı damla sulama
0.9
1.2
1.6
2.1
3.4
2.0
2.5
3.5
4.3
2.5
3.5
4.3
3.5
4.3
0.4
0.4
Damlatıcı Aralığı (m)
0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.75 1.00
KD
0.2
0.27
0.2
0.1
* Damla sulama borusunun
hat sonu yıkaması için tavsiye
edilen asgari çalışma
basıncı 0.8 bar.
VARDIT 20 mm. Max. lateral çekme mesafesi
(İç Çap 17.4 mm, Et Kalınlığı 1.0 mm, Giriş Basıncı 2.5 bar):
Nom. Debi (l/h)
223 297 362 422 476 553 668
171 229 279 325 367 426 515
142 190 232 270 305 355 429
119 159 194 227 256 297 360
87
Max. Çalışma
Basıncı (bar)*
0.4
VARDIT 16 mm. Max. lateral çekme mesafesi
(İç Çap 15.2 mm, Et Kalınlığı 0.6 mm, Giriş Basıncı 2.5 bar):
1 Saatlik sulamadan 10 saat sonra
topraktaki su dağılımı
Toprak üstü sulama ile aynı miktardaki suyu toprak altından
verdiğimizde, toprakta % 46 daha fazla bir alanın ıslandığı
görülmektedir. Bu sistem ile toprağın suya olan doygunluğu
azaltılarak köklerin hava alması için daha geniş bir alan
sağlanır. Suyun topraktaki kılcal yollarda hareketi arttırılarak,
derinlere sızma nedeni ile oluşacak su kayıpları da en aza
indirilir2.
VARDIT
116 142 166 188 219 265
0.9
1.2
1.6
2.1
3.4
Damlatıcı Aralığı (m)
0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.75 1.00
301 393 474 547 616 711 855
231 303 366 422 475 549 660
192 252 304 351 395 457 549
161 211 255 295 332 384 462
118 155 187 217 244 282 340
VARDIT 25 mm. Max. lateral çekme mesafesi
(İç Çap 24.7 mm, Et Kalınlığı 1.0 mm, Giriş Basıncı 2.5 bar):
Nom. Debi (l/h)
Toprak üstü damla sulama
0.9
1.2
1.6
2.1
3.4
Damlatıcı Aralığı (m)
0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.75 1.00
565 732 880 1013 1138 1311 1547
435 565 678
782
878 1012 1215
361 469 564
650
731
842 1011
303 394 474
546
614
708
850
222 289 348
401
451
520
625
Ambalaj bilgisi: Palet başına rulo miktarı: Geniş sarım - 24 adet Dar sarım - 36 adet
Model
Et Kalınlığı
(mm)
0.3
0.4
VARDIT
16
1- ROOTGUARD, A.I.Innovations firmasının tescilli markasıdır.
2- Araştırma, ABD Tarım Bakanlığı’nca yapılmıştır.
VARDIT
20
VARDIT
22
VARDIT
25
Konteyner Başına Miktar
(Rulo)
20’
40’
40’h
360
720
828
264
528
616
150
300
350
264
528
616
0.9
1.15
0.9
1.2
1000 Dar sarım
800 Dar sarım
20cm aralıklı - 600 geniş sarım
Diğer aralık - 800 geniş sarım
500 geniş sarım
400
20cm aralıklı - 600 geniş
sarım
Diğer aralık - 800 geniş sarım
500 geniş sarım
400
400
300
150
150
133
300
300
266
350
350
300
1.00
300 geniş sarım
264
528
616
1.00
300 geniş sarım
264
528
616
0.6
0.9
1.15
VARDIT
17
Rulo Uzunluğu
(m)
0.6
ASSIF
VERED
Yassı Basınç Ayarlı Anti Sifon Minyatür Damlatıcı
Yassı Basınç Ayarlı (PC) Damlatıcı.
• Geniş bir çalışma basıncı aralığında ve çeşitli arazi yapı ve eğimlerinde eşit su
akışı sağlayan minyatür ekonomik yassı basınç ayarlı anti sifon özellikli damlatıcı.
• Anti-sifon mekanizma, damlatıcı çıkışından boru içerisine kum ve toprak
taneciklerinin emilmesine engel olur.
• Toprak altı damla sulama sistemlerinde kullanım için idealdir.
• ADI ve VERED damlatıcılarında bulunan akış düzenleyici labirent kanalı ile
kanıtlanmış ve güvenli basınç ayar mekanizmasını içerir.
• Damlatıcı debi seçenekleri : 0.9, 1.2 , 1.6, 2.1, 3.4 l/h.
• ASSIF damla sulama boruları 0.4’den 1.2 mm. kadar geniş bir et kalınlığı
aralığında mevcuttur.
• ASSIF damla sulama boruları 16, 17, 20, 22 ve 25 mm. çaplarında mevcuttur.
• Benzeri olmayan akış düzenleyici labirent kanallı yassı basınç ayarlı damlatıcı.
• Her sulama periyodunun başında ve sonunda kendi kendini temizleyebilen düzenleyici
labirent kanallı, ADI damlatıcıların benzeri olmayan PC mekanizmasına sahip damlatıcı.
• Tıkanmaya karşı en geniş su giriş filtresine sahip yassı basınç ayarlı damlatıcı.
• Damlatıcı debileri: 1.2, 1.6, 2.1 ve 3.5 l/h.
• VERED damla sulama boruları 0.4’den 1.25mm. kadar geniş bir et kalınlığı aralığında
mevcuttur.
• VERED damla sulama boruları lateral çapları: 16, 17, 20, and 22 mm.
ASSIF Damla Sulama Borusu Teknik Bilgileri:
ASSIF
17
Nano-ROOTGUARD
®
ASSIF
20
ASSIF
22
ASSIF
25
Min. Çalışma Basıncı
(bar)*
21
1.0
0.4
3.5
0.08
24.7
1.0
0.4
3.5
0.05
13.8
15.8
15.0
17.4
Max. Çalışma Basıncı
(bar)*
3.5
4.3
2.5
3.5
4.3
3.5
4.3
0.4
0.4
0.9
1.2
1.6
2.1
3.4
Damlatıcı Aralığı (m)
0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.75 1.00
Nom. Debi (l/h)
223 297 362 422 476 553 668
171 229 279 325 367 426 515
142 190 232 270 305 355 429
119 159 194 227 256 297 360
87
116 142 116 188 219 265
0.9
1.2
1.6
2.1
3.4
0.2
0.9
1.2
1.6
2.1
3.4
Damlatıcı Aralığı (m)
0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.75 1.00
301 393 474 547 616 711 855
231 303 366 422 475 549 660
192 252 304 351 395 457 549
161 211 255 295 332 384 462
118 155 187 217 244 282 340
Damlatıcı Aralığı (m)
0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.75 1.00
565 732 880 1013 1138 1311 1547
435 565 678
782
878 1012 1215
361 469 564
650
731
842 1011
303 394 474
546
614
708
850
222 289 348
401
451
520
625
* Damla sulama borusunun
hat sonu yıkaması için tavsiye
edilen asgari çalışma
basıncı 0.8 bar.
Ambalaj Bilgileri: Palet başına rulo miktarı: Geniş sarım – 24 adet, Dar sarım - 36 adet
Model
Et Kalınlığı
(mm)
0.4
ASSIF
16
ASSIF
20
ASSIF
22
ASSIF
25
Konteyner Başına Miktar
(Rulo)
20’
40’
40’h
360
720
828
0.9
1.15
0.9
1.2
800 Dar sarım
20cm aralıklı - 600 geniş
sarım
Diğer aralık - 800 geniş sarım
500 geniş sarım
400
20cm aralıklı - 600 geniş
sarım
Diğer aralık - 800 geniş sarım
500 geniş sarım
400
400
300
1.00
300 geniş sarım
264
528
616
1.00
300 geniş sarım
264
528
616
0.6
0.9
1.15
ASSIF
17
Rulo Uzunluğu
(m)
0.6
VERED
17
0.1
ASSIF 25mm. Max. lateral çekme mesafesi
(Iç Çap 24.7 mm, Et Kalınlığı 1.0 mm, Giriş Basıncı 2.5 bar):
Nom. Debi (l/h)
VERED
16
0.27
ASSIF 16mm. Max. lateral çekme mesafesi
ASSIF 20mm. Max. lateral çekme mesafesi
(İç Çap 15.2 mm, Et Kalınlığı 0.6mm, Giriş Basıncı 2.5 bar): (Iç Çap 17.4 mm, Et Kalınlığı 1.0 mm, Giriş Basıncı 2.5 bar):
Nom. Debi (l/h)
Model
0.2
2.5
2.0
0.4
KD
264
528
616
150
300
350
264
528
616
150
150
133
300
300
266
350
350
300
VERED
20
VERED
22
Nano-ROOTGUARD
ASSIF
16
VERED Damla Sulama Boruları Teknik Bilgileri:
Et Kalınlığı
(mm)
0.4
0.6
0.9
1.15
0.6
0.9
1.15
0.9
1.2
®
Model
İç Çapı
(mm)
15.8
15.2
İç Çapı
(mm)
15.8
15.2
Et Kalınlığı
(mm)
0.4
0.6
0.9
1.15
13.8
Min. Çalışma Basıncı
(bar)*
Max. Çalışma Basıncı
(bar)*
2.0
2.5
3.5
4.3
0.5
0.5
3.5
4.3
0.7
17.4
1.0
1.25
0.5
3.5
4.3
0.45
21
1.0
0.5
3.5
0.24
1.2
1.6
2.1
3.5
VERED 17 mm. Max. lateral çekme mesafesi
(İç Çap 15.0 mm, Et Kalınlığı 0.9 mm, Giriş Basıncı 2.5 bar):
Damlatıcı Aralığı (m)
0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.75 1.00
Nom. Debi (l/h)
1.2
1.6
2.1
3.5
144 202 256 304 350 414 511
119 167 212 252 290 343 424
99
140 178 211 244 288 356
71
100 127 152 175 207 256
Damlatıcı Aralığı (m)
0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.75 1.00
138 146 247 295 340 402 496
115 162 205 244 282 334 412
96
136 172 205 236 280 346
69
97
123 147 170 201 249
VERED 20 mm. Max. lateral çekme mesafesi
(İç Çapı17.4 mm, Et Kalınlığı 1.0 mm, Giriş Basıncı 2.5 bar):
Nom. Debi (l/h)
Damlatıcı Aralığı (m)
0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.75 1.00
191 266 334 396 454 534 656
158 220 277 328 383 452 555
132 184 232 275 316 372 458
94
132 166 197 227 267 329
* Damla sulama borusunun
hat sonu yıkaması için tavsiye
edilen asgari çalışma
basıncı 0.8 bar.
Ambalaj Bilgileri: Palet başına rulo miktarı: Geniş sarım – 24 adet, Dar sarım - 36 adet
VERED
16
VERED
17
VERED
20
VERED
22
0.95
0.9
1.15
Nom. Debi (l/h)
Model
0.6
0.65
15.0
VERED 16 mm. Max. lateral çekme mesafesi
(İç Çap15.2 mm, Et Kalınlığı0.6 mm, Giriş Basıncı 2.5 bar):
1.2
1.6
2.1
3.5
KD
Et Kalınlığı
(mm)
Rulo Uzunluğu
(m)
0.4
0.6
0.9
0.9
1.15
0.9
1.15
800 Geniş sarım
600 Geniş sarım
500 Geniş* sarım
400 Geniş sarım
400
300 Geniş* sarım
300
1.00
300 Geniş sarım
Konteyner Başına Miktar
(Rulo)
20’
40’
40’h
264
528
616
264
150
264
150
528
300
528
300
616
350
616
350
264
528
616
LIN
Hafif Yassı içten Damlatıcı
• Metzerplas’ın yeni içine yerleştirme teknolojisi ile üretilmiş hafif yassı içten damlatıcı.
• Geniş giriş filtresi ve düzensiz akış şekillerinde tıkanmaya karşı dayanıklılık için
dizayn edilmiştir.
• 0.2’den 1.2 mm. kadar geniş bir et kalınlığı aralığında mevcuttur.
• Damlatıcı debileri:0.8, 1.2, 1.6, 2.0 and 4.0 l/hr.
• LIN damla sulama boruları 0.2’den 1.2 mm. kadar geniş bir et kalınlığı aralığında mevcuttur.
• LIN damla sulama boruları 12,16, 17, 20 ve 22 mm. çaplarında mevcuttur.
NEDEN TOPRAK ALTI DAMLA SULAMA YÖNTEMi KULLANILMALI?
Uzun Ömürlü Sulama Sistemi
Nano-ROOTGUARD teknolojisi ile üretilen damlatıcılar ve üstün kaliteli polimer malzemeden oluşan Geoflow toprak
altı damla sulama boruları, UV ışınlarından, hava sıcaklığı değişimlerinden, toprak üstündeki kemirgenlerden
etkilenmez. Isı, ışık ve buharlaşma nedenleriyle damlatıcı çıkışlarında oluşabilecek kireçlenme ve yosunlanma riski
ortadan kalkar. Nano-ROOTGUARD teknolojisiyle, damlatıcılardan 10 yıllık kullanım ömrü boyunca düzenli olarak
salgılanan özel madde köklerin yol açabileceği tıkanmayı engeller.
LIN Damla Sulama Boruları Teknik Bilgileri:
Model
İç Çapı
(mm)
LIN
12
11.4
15.8
LIN
16
15.2
13.8
®
Nano-ROOTGUARD
Et Kalınlığı
(mm)
0.4
0.6
0.15
0.2
0.4
0.6
0.9
0.9
1.15
0.9
1.2
LIN
17
LIN
20
LIN
22
15.0
17.4
21.0
Min. Çalışma Basıncı Max. Çalışma Basıncı
Exponent KD
(bar)*
(bar)*
2.0
0.47 - 049 0.3
0.4
2.5
1.5
0.18
2.0
0.47
049
0.4
0.2
2.5
0.25
3.5
3.5
0.47 - 049 0.2
0.4
4.3
3.5
0.47 - 049 0.18
0.4
4.3
1.0
LIN 12 mm. Max. lateral çekme mesafesi
(İç Çap11.4 mm, Et Kalınlığı 0.4 mm, Giriş Basıncı 2.0 bar):
Nom. Debi (l/h)
0.8
1.2
1.6
2.0
4.0
0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.75 1.00
65
87
106 123 139 162 196
52
69
85
99
111 129 157
42
57
70
81
91
107 129
37
49
60
70
79
92
31
38
44
50
59
112
71
LIN 20 mm. Max. lateral çekme mesafesi
(İç Çap17.4 mm, Et Kalınlığı0.9 mm, Giriş Basıncı 2.5 bar):
Nom. Debi (l/h)
0.8
1.2
1.6
2.0
4.0
0.47 - 049 0.1
LIN 16 mm. Max. lateral çekme mesafesi
(İç Çap15.8 mm, Et Kalınlığı 0.4 mm, Giriş Basıncı 2.0 bar):
Damlatıcı Aralığı (m)
23
3.5
0.4
Nom. Debi (l/h)
0.8
1.2
1.6
2.0
4.0
Damlatıcı Aralığı (m)
0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.75 1.00
121 161 195 227 256 297 358
93
124 151 175 197 228 276
77
102 124 144 163 188 227
66
88
107 124 141 163 197
42
56
68
79
89
103 125
Daha Az Fiziki Tahrip
Tarımsal sulamada tarladaki kültürel uygulamalar ve hasat sırasında oluşabilecek ya da peyzaj uygulamalarında yeşil
alanlar üzerinde insan ve hayvanların yol açabileceği zararlardan etkilenmez.
Düşük Bakım ve İşletme Giderleri
Sistem genelde toprak işleme derinliğinin altında gömülü olduğu için bakım gereksinimi en alt düzeydedir. Sulama
sezonu sonunda toplanıp, gelecek sezon tekrar serilmesi/düzenlenmesi gerekmez. Boruların yıpranması, kuş ve toprak
üstü canlı hayvanlar tarafından zarar verilmesi, çalınması söz konusu değildir.
Kuru Toprak Yüzeyi, Kuru Karayolları, Çevre Dostu Uygulamalar
Yeşil alan sulamalarında, peyzaj uygulamalarında sulama devam ederken dahi yeşil alanlar kullanılabilir. Borular
toprak altında olduğu için toprak üstünde görüntü kirliliği oluşmaz. Tarımsal uygulamalarda, tarla içinde her türlü
kültürel uygulama ve hasat her an yapılabilir. Karayollarındaki orta refüj sulamalarında, karayolunun ıslanması söz
konusu olmayacağı için sürüş güvenliği tamdır. Hava alanlarında pist kenarlarında kullanılabilecek en uygun sulama
yöntemidir.
Yüksek Verim
Doğrudan bitki kök bölgesine verilen su ve bitki besin malzemeleri ile
bitkinin stresi azaltılır, sağlıklı gelişimi sağlanır, verimi artar.
Kaliteli Mahsul
Toprak ve bitki yeşil aksamı kuru kalır, yüzey veya
aşırı sulama kaynaklı mantar hastalıkları ve
meyve/sebzelerde oluşabilecek lekeler azaltılır.
Daha Az Otlanma
Kuru toprak yüzeyi ot oluşumunu engeller.
Daha İyi Toprak Havalanması
Toprak sıkışmaz, havalanma üst düzeyde olur.
Böylelikle mükemmel bitki gelişimi sağlanır.
Üst Düzeyde Su Tasarrufu
0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.75 1.00
Toprak yüzeyinden akış, buharlaşma vb.
nedenlerle olabilecek su kayıpları ortadan kalkar.
146 193 235 273 307 356 429
Daha Az Tuzlanma
113 149 181 210 237 274 331
Damlatıcı Aralığı (m)
92
122 149 173 195 226 272
Daha az ve etkin su kullanımı toprakta
daha az tuzlanmaya neden olur.
80
106 129 149 169 196 236
Daha Az Kimyasal, Daha Etkin Gübreleme
50
67
82
94
107 124 150
Toprak üstü sulamada olduğu gibi mantar ve böcek
ilaçları, gübreler suyla yıkanıp gitmez,
doğrudan kök bölgesine ulaştırılır.
10
yıl
garanti
ÜRÜNLERİMİZ KÖK TIKANMASINA KARŞI HEM FİRMAMIZIN HEM DE PATENT SAHİBİ
ABD GEOFLOW INC. FİRMASININ 10 YIL GARANTİSİ ALTINDADIR.
Download

Geoflow Katalog