BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU
KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Tolga Torun
Ünvanı
Yardımcı Doçent Dr.
Birimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölümü
Yönetim Bilişim Sistemleri
Doğum Yeri/Yılı
Polatlı/1982
E-Posta
[email protected]
EĞİTİM BİLGİLERİ
Derecesi
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Bölüm/Program
İşletme
Üretim Yönetimi ve
Pazarlama
İşletme
Üniversite
Uludağ Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Yıl
2004
2007
Dumlupınar Üniv.
2013
ALMIŞ OLDUĞU AKADEMİK VEYA İDARİ GÖREVLER
Görev Ünvanı
Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Erasmus İşletme
Bölüm Koordinatör
Yrd.
Farabi İşletme Bölüm
Koordinatör Yrd.
Görev Yeri
Dumlupınar Üniversitesi Bilecik İ.İ.B.F. İşletme
Bölümü
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İ.İ.B.F.
İşletme Bölümü
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İ.İ.B.F.
İşletme Bölümü
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İ.İ.B.F.
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İ.İ.B.F.
İşletme Bölümü
Yıl
2005-2007
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İ.İ.B.F.
İşletme Bölümü
2011-2014
2007-2013
2013-2014
20142011-2014
VERMİŞ OLDUĞU DERSLER
Akademik Yıl
Dönem
Dersin Adı
2012-2013
2012-2013
Güz
2012-2013
2012-2013
Bahar
2013-2014
2013-2014
Güz
Genel İşletme 1
Girişimcilik ve
KOBİ’ler
Genel İşletme 2
Pazarlama
Araştırmaları
Genel İşletme 1
Girişimcilik ve
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
3
2
0
0
3
2
0
0
3
2
0
0
Öğrenci
Sayısı
Bahar
2013-2014
2013-2014
KOBİ’ler
Genel İşletme 2
Pazarlama
Araştırmaları
3
2
0
0
TEZ YÖNETİMİ
Yüksek Lisans
Konu
Tez Sahibi
Yıl
Sektörel Dış Ticaret İhracat Modelinin
Kütahya Çini Sektöründe Uygulanabilirliğinin
Araştırılması
Prof. Dr. İrfan SÜER
2007
Doktora
Konu
Tez Sahibi
Yıl
Sanal Topluluklarda Pazarlama İletişimi ve
Sosyal Etkileşimin Tüketici Temelli Marka
Değerine Etkisi
Prof. Dr. Bayram Zafer
ERDOĞAN
2013
Kitapları
Kitabın Adı
Yayınevi
Girişimcilik ve Kobiler: Teori ve Uygulama
(Editör: Prof. Dr. B. Zafer Erdoğan)
Girişimcilik ve Kobiler: Kavramlar, Sorunlar ve
Çözüm Önerileri (Editör: Prof. Dr. B. Zafer
Erdoğan)
Pazarlama: İlkeler ve Yönetim (Editör: Prof. Dr. B.
Zafer Erdoğan)
Ekin
2008
Ekin
2011
Ekin
2014
ISBN
Yıl
Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Erdoğan, B. Zafer ve Torun, Tolga (2009), “Bir İlişkisel Pazarlama Aracı Olarak Sanal
Topluluklar”. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 2, (4), 45-71.
Ulusal ve Uluslararası Sempozyum / Konferans / Kongre Bildirileri
Kitchen, J. Philip, Erdoğan, B. Zafer, ve Torun, Tolga (2011) '‘The Impact of IMC in Virtual
Communities on University Brand” In: Proceedings of the 16th International Conference
on Corporate and Marketing Communications, Athens University of Business and
Economics, Athens - Greece. (Bildiri Özeti), 2011, 18-19.
Torun Tolga ve Erdoğan, B. Zafer (May 2013) “Effects of Marcoms and Social Interactions
through Virtual Communities on Consumer-based Brand Equity” Integrated Communication
in Post-modern Era, Izmir University of Economics.
Erdoğan, B. Zafer, Torun, Tolga and Gönüllüoğlu, Sevgi (May 2013) "Effects of Materialism
and Religious Values on Attitudes Towards Cause-Related Marketing", In: Proceedings of the
Social [email protected] International Conference, 43-50,Anadolu University, EskişehirTurkey, 30-31 May, 2013.
Ekinci, Filiz ve Torun, Tolga (2013), “Sigara ve Benzer Nitelikli Alışkanlık Yaratan Ürünlerin
Tüketiminin Azaltılmasına Yönelik Uygulamalarda Vergilerin Etkinliği”. In: Proceedings of
13. Üretim Araştırmaları Sempozyumu: Sürdürülebilir Yenilikçi Üretim ve Hizmet
Stratejileri, 552-558.
ALMIŞ OLDUĞU HİZMETİÇİ EĞİTİM VEYA KURSLAR
YÖK Doktora Bursu- Brock University, Kanada 2010-2011
Download

Özgeçmiş - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler