ATATÜRKBÜSTLERİ
Ürünler m z P r nç Döküm s stem le
özel kalıplarında dökülüp tesv ye ve
pol saj şlem yapılmıştır.
Ürün Üzer nde özel b r Koruyucu Lag
Bulunmaktadır.
İkl m şartlarına Bağlı Olarak
Ürünler m z n Uzun Süre parlaklığını
muhafaza etmekted r
BG-418PİRİNÇDÖKÜMMAREŞAL
ATATÜRKBÜSTÜ
BG-419PİRİNÇDÖKÜMKROMKAPLAMA
MAREŞALATATÜRKBÜSTÜ
BG-422PİRİNÇDÖKÜMMAREŞAL
ATATÜRKBÜSTÜ
BG-417PİRİNÇDÖKÜMKROMKAPLAMA
MAREŞALATATÜRKBÜSTÜ
BG-420PİRİNÇDÖKÜMMAREŞAL
ATATÜRKBÜSTÜ
BG-421PİRİNÇDÖKÜMMAREŞAL
ATATÜRKBÜSTÜ
www.baskentgulendekorasyon.com
Download

ATATÜRK BÜSTLERİ