Prof. Dr. Beraat Özçelik
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gıda Mü-
Prof. Dr. Beraat Özçelik received his PhD
hendisliği Bölümünden 2000 yılında doktor
from Istanbul Technical University Food En-
unvanını aldıktan sonra, doktora sonrası
gineering Department in 2000, received a
çalışmalarını Ohio State University Food Sci-
grant and continued with his post-doc stu-
ence Department’da burslu olarak gerçek-
dies in Ohio State University Food Science
leştiren Beraat Özçelik, İTÜ Gıda Mühendis-
Department. He was assigned as Associate
liği Bölümünde 2006 yılında doçent, 2012
Professor in 2006 and Professor in 2012, in
yılında ise profesörlük kadrosuna atandı.
İTÜ Food Engineering Department. Acting
2009-2012 yılları arasında Bölüm Başkan
as Deputy Head of the Department betwe-
yardımcısı olarak çalışan Özçelik, 2013 yı-
en 2009 and 2012, he served as Head of
lından itibaren Bölüm Başkanlığı, Rektör Da-
Department, Assistant to Rector and Dean
nışmanlığı ve Dekanlık görevlerini eşzamanlı
simultaneously, since 2013.
olarak yürüttü.
Özçelik has many papers in national and
Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde ya-
international journals, many communications
yınlanmış pek çok makalesi, bildirisi ve kitap
and book chapters published. He also took
bölümleri ile yayın kurulu üyelikleri olan Öz-
part in EU and TUBITAK projects as executi-
çelik, Avrupa Birliği ve TÜBİTAK projelerinde
ve, researcher or supervisor.
yürütücü, araştırmacı veya danışman olarak
çalıştı.
Awarded with the FAO Achievement Medal
in 2011, Prof. Dr. Beraat Özçelik is currently
2011 yılında Birleşmiş Milletler Gıda ve
the Dean of İTÜ Faculty of Chemistry and Me-
Tarım Örgütü (FAO) tarafından Başarı Ma-
tallurgy.
dalyası ile ödüllendirilen Prof. Dr. Beraat
Özçelik, halen İTÜ Kimya Metalurji Fakültesi
Dekanlığı yapmaktadır.
Download

Prof. Dr. Beraat Özçelik - İstanbul Sağlık ve Beslenme Bienali