08.11.2014
MÜŞTERİ TALEBİ
Kalite Kavramı
DEĞİŞİM İHTİYACI
•Kalite,
Kalite, kullanıma uygunluktur. (Joseph Juran)
Juran)
•Kalite,
Kalite, bir ürünün gerekliliklere uygunluk derecesidir.(P. Crosby)
Crosby)
MÜŞTERİ TALEBİ
•Kalite,
Kalite, ürünün sevkiyatından sonra toplumda sebep olduğu en az
Taguchi))
zarardır. (G. Taguchi
•Talebe
Talebe uygun ve düşük maliyette istenen standartlık ve güvenilirlik
derecesi (Deming
(Deming)
Deming)
REKABET
KÜRESELLEŞME
•Kalite,
Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek
ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır.
toplamıdır.
8402))
(ISO 8402
JAPONLARIN BAŞARISI
1
08.11.2014
Kalitenin Amaçları
Kalite ile İlgili Yanlış Düşünceler:
1. Kalite, bir önlemdir.
•Kalite
Kalite fazla harcama gerektirir.
2. Kalite, müşterinin tatminidir.
•Kalite
Kalite sistemi pahalı bir iştir.
3. Kalite, verimliliktir.
•Kalite
Kalite sadece mamuller için geçerlidir.
4. Kalite, esnekliktir.
•Kalite
Kalite sadece kalite biriminin sorumluluğundadır.
5. Kalite, yatırımdır.
6. Kalite, programa uymaktır.
7. Kalite, etkili olmaktır.
Kalite’nin Boyutları
Kalite Kavramının Tarihsel Gelişimi
1) Performans
2) Uygunluk
3) Güvenilirlik
4) Dayanıklılık
5) Hizmet görürlük
6) Estetik
7) İtibar
Kalite ile ilgili ilk kayıtlar yaklaşıl M.Ö. 1750
yılına kadar uzanır. Ünlü Hammurabi
Kanunları’nın 229. maddesinde şu ifadeler
yer alır;
“Eğer bir inşaat ustası bir adama ev yapar ve
yapılan ev yeterince sağlam olmayıp ev
sahibinin üstüne çökerek ölümüne sebep
olursa o inşaat ustasının başı uçurulur.”
8) Diğer etkenler
2
08.11.2014
Kalitenin Tarihsel Gelişimi
Kalitenin Bileşenleri
Kalite ile İlgli Kavramlar
Tasarım Kalitesi
Organizasyon tarafından istenen tasarım özellikleri
ve standartlara denir.
Kalite Kontrol:
Uygunluk Kalitesi
Müşteri tarafından istenilen özellik ve standartlara
denir.
kalite düzeylerinin devamlılığını sağlamak amacıyla
Hedeflenen kalite düzeyine ulaşmak ve ulaşılan
kalite ile ilgili denetim çalışmalarıdır.
Kullanım Kalitesi
Mal ve hizmetin müşteri tarafından kullanılmasıyla
ortaya çıkan kalitedir.
3
08.11.2014
Kalite Çemberleri
Kalite Güvencesi
İşletmede kalite ile ilgili hataların, sorunların
Mal ve hizmetlerin kalite standartlarına göre
belirlenerek çözümü amacıyla kurulan, işletme
üretilmesi
personelinden oluşan çalışma gruplarıdır.
karşılanarak müşteri güveninin sağlaması için
sonucunda
müşteri
beklentilerinin
yapılan düzenli çalışmalardır.
Toplam Kalite Yönetimi
Kalite kavramının geldiği en son noktayı gösteren bir
yönetim modelidir.
TKY, bir ürünün kalitesinin insan odaklı yaklaşım,
çalışanların katılımı, üst yönetimin liderliği, rekabet
odaklı
sürekli
iyileştirme
çalışmalarıyla
sağlanabileceğini öngören bir yönetim modelidir.
4
Download

(Microsoft PowerPoint - KGS Kalite Kavram\375.ppt [Uyumluluk Modu])