EĞİTİM PROGRAMI
Tohum, Fidanlık ve Kurak Alan Ağaçlandırması Teknikleri
5-6 Nisan
İstanbul’a varış
2014
1. Gün
09:00
İstanbul’dan hareket
10:30-12:00 Özbekistan Kavakçılığı Geliştirme Projesi hakkında bilgilendirme-İzmit Kav. Ens.
Öğle Yemeği 12:00-13:00
7 Nisan
13:00-15:00 Özel fidanlıkları ziyaret ve incelemeler- Sakarya
2014
Pazartesi 15:30-17:00 Kavak ağaçlandırmaları ve agroforestry uygulamaları -Akyazı
17:00
Sakarya’dan Eskişehir’e hareket
20.00
Eskişehir’e varış
2. Gün
Saat
Konu
Konuşmacı
09:00-09:30 Açılış Konuşmaları
Hanifi AVCI
ÇEM Genel Müdürü
09:30-10:00 Katılımcılarla tanışma
10:00-10:30 Proje genel tanıtımı ve eğitim konusunda bilgilendirme
Erdoğan ÖZEVREN (Proje
Koordinatörü)
Ara: 10:30-10:45
10:45-12:00 Ülke sunumları
Öğle Yemeği 12:00-13:30
8 Nisan
2014
Salı
Orman Ağaçları ve Tohum
Ağaç ıslahı çalışmaları, tohum kaynaklarının seçimi, tesisi Islahı Araştırma Enstitüsü
13:30-14:15
ve bakım çalışmaları (Büro)
Md. - Ercan VELİOĞLU
Müdür Yrd.
Eskişehir Orman Toprak ve
Toprak, bitki, su ve turba örneği alma ( Örneklerin
Ekoloji Araştırmaları
14:15-15:00 alınması, gönderilmesi ve analizleri; yorumlanması) -Büro
Enstitüsü Müdürlüğü-Dr.
Nejat Çelik Başmühendis
Ara: 15:00-15:30
15:30-16:30 Fidanlıklarda bitki besleme (Büro)
16:30-17:30 Proje uzmanları sunumları (Büro)
Süleyman Demirel
Üniversitesi Orman
FakültesiYrd. Doç. Dr. Nevzat
GÜRLEVİK
İsmail BELEN, Turgut
ÇELİKKOL, Muzaffer
DOĞRU, Mevlüt
DÜZGÜN
3. Gün
9 Nisan
09:00-09:30 Eskişehir Orman Fidanlık Müdürlüğü'nün tanıtılması
2014
Çarşamba
Metin İNAN-Eskişehir
Fidanlık Müdürü,
Ender TUNCER Eskişehir
Fidanlık .Müd. Yrd.
Eskişehir Orman Fidanlık
Müdürlüğü Teknik
Tohumların saklanması, soğuk hava depolarının bakımı ve Personeli (Cevat CAYMAZ,
09:30-11:00
Dilek GÜNER, Bircin
tohum örneği alma- Uygulamalı
SEVİNÇLİ, Eren ALKAN,
Cemal KARAKURT)
Fidanlıklarda toprak, su, turba ve bitki örneği alma
teknikleri ve analizleri sonuçlarını yorumlama11:00-12:00
Uygulamalı
Eskişehir Orman Toprak ve
Ekoloji Araştırmaları
Enstitüsü Müdürlüğü-Dr.
Nejat Çelik Başmühendis.
Öğle Yemeği Fidanlık 12:00-13:30
Fidanlıklarda kullanılan makine ve ekipmanlar, ibreliyapraklı çıplak köklü fidan üretim teknikleri (Arazi
13:30-17:30
hazırlığı, tesviye, yastık yapımı, tohum ekimi, bakımı,
fidan sökümü ve seleksiyon )-Uygulamalı
4. Gün
Seralarda kaplı fidan üretim teknikleri (Yetiştirme ortamı,
09:00-12:00 tohum ekimi, seralarda bakım-ot alma, hastalık ve
zararlılarla mücadele vs.)-Uygulamalı
10 Nisan
Öğle Yemeği - Fidanlık 12:00-13:30
2014
Perşembe
Klasik kaplı fidan üretim teknikleri, vejetatif üretim
13:30-17:30 teknikleri ve aşı çalışmaları, arazide repikajlı fidan
üretimi-Uygulamalı
5.Gün
11 Nisan
2014
Cuma
Eskişehir Orman Fidanlık
Müdürlüğü Teknik
Personeli (Cevat CAYMAZ,
Dilek GÜNER, Bircin
SEVİNÇLİ, Eren ALKAN,
Cemal KARAKURT)
Eskişehir Orman Fidanlık
Müdürlüğü Teknik
Personeli (Cevat CAYMAZ,
Dilek GÜNER, Bircin
SEVİNÇLİ, Eren ALKAN,
Cemal KARAKURT)
09:00-10:00 Fidanlığa yakın bir noktada tohum bahçelerinin incelenmesi,
1980-2009 yılları arasında tesis edilen toprak muhafaza ve Eskişehir OBM Toprak
10:00-17:00 erozyon kontrol ağaçlandırmalarının görülmesi - yaklaşık Muhafaza ve Ağaçlandırma
15 km uzaklıkta, toplam 2- 4 saha
Şube Müdürlüğü Personeli
6. Gün
09:00-12:00 Eğitimin değerlendirilmesi ve Kapanış
12 Nisan
2014
Cumartesi 15:00
Eskişehir’den İstanbul’a hareket
7. – 8. Gün
13-14 Nisan
İstanbul’dan Ayrılış
2014
Download

Eğitim Programı - Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü