Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3)
Akreditasyon Kapsamı
ITS CALEB BRETT / DENİZ SURVEY A.Ş.
Aliağa Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0355-T
Revizyon No: 04 Tarih: 31-Mart-2014
Deney Laboratuvarı
AB-0355-T
Adresi : BAKIRÇAY SANAYİ SİTESİ 1253
SOKAK
NO:5 / A ALİAĞA 35800
İZMİR / TÜRKİYE
Tel
: 90 232 618 02 04
Faks
: 90 232 618 01 25
E-Posta : [email protected]
Website :
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
Benzin, Motorin, Kerosen,Jet Yakıtı, Görünüş
Biodizel, Nafta, Madeni Yağlar
F.Oil, Motorin
Kül Tayini
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
ASTM D4176 TS 8186
ASTM D482 / TS EN ISO 6245
Karbon Kalıntısı
ASTM D189 / TS5857 ISO 6615
Motorin
Setan Index
ASTM D4737 / TS EN ISO 4264
Motorin, Biodizel
Bulutlanma Noktası
ASTM D2500 / TS 2834 EN 23015
Motorin, Biodizel
Soğuk Filtre Tıkanma
Noktası(C.F.P.P.)
IP-309 / TS EN116 /AC
Motorin
Renk
Motorin, Jet Yakıtı
İletkenlik
ASTM D2624 /TS 3467 ISO 6297
Benzin, Motorin, Kerosen,Jet Yakıtı,
Biodizel
Bakır Şerit Korozyon
ASTM D130 / TS2741 EN ISO
2160
Benzin, Motorin, Kerosen,Jet Yakıtı,
Biodizel , F.Oil
Yoğunluk
ASTM D1298 / TS 1013 EN ISO
3675
Benzin, Motorin, Kerosen,Jet Yakıtı
Distilasyon
ASTM D86 / TS EN ISO 3405
Motorin, Fuel oil
Alevlenme Noktası ( PMCC )
ASTM D93 / TS EN ISO 2719
Motorin , Biodizel
Toplam Kirlilik
IP-440 / TS EN12662
Motorin , F.Oil , Biodizel
Akma Noktası
ASTM D97 / TS 1233 ISO 3016
Benzin
Buhar Basıncı
ASTM D5191 / TS EN 13016-1
Motorin, F.Oil, Jet Yakıtı, Kerosen
Kükürt ( X-Ray)
F.Oil, Motorin
Motorin, Benzin, Biodizel, Jet Yakıtı, Kükürt ( LS )
Kerosen
ASTM D1500 / TS 1713 ISO 2049
ASTM D4294-IP 336 /TS EN ISO
8754/TS EN ISO 20847
ASTM D5453 / TS EN ISO 20846
Motorin, Biodizel,F.Oil
Kinematik Vizkozite
ASTM D445 / TS 1451 EN ISO
3104 / ASTM D446
F.Oil
Distilasyon ile Su
ASTM D95 / TS EN 1428
Motorin, Biodizel
Su, KF ile
ASTM D6304
TS 6147 EN ISO 12937
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/3)
Akreditasyon Kapsamı
ITS CALEB BRETT / DENİZ SURVEY A.Ş.
Aliağa Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0355-T
Revizyon No: 04 Tarih: 31-Mart-2014
AB-0355-T
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Benzin, Motorin, Jet Yakıtı,
Kerosen, Biodizel
Yoğunluk Tayini - Salınım
yapan U tüpü yöntemi
ASTM D 4052- TS EN ISO 12185
Benzin
Gum Tayini
ASTM D 381-TS EN ISO 6246
Benzin, Kerosen, Jet Yakıtları,
Nafta, Solventler
Saybolt Renk Tayini
ASTM D 156 TS 2991
Benzin,Kerosen , Jet Yakıtları,
Nafta
Doktor Test
IP 30-TS 2884 - ISO 5275
Benzin Türleri
Benzene Tayini
ASTM D 6277 - TS EN 238
Benzin Türleri
Buhar Kilitlenme İndisi
( VLI ) hesaplanması
TS EN 228
Fuel Oil, Denizcilik Yakıtları,
Ham Petrol
Ekstraksiyon ile sediment
ASTM D473- TS 6498 EN ISO 3735
Motorin
Yağ Asidi Metil Esteri -YAME(FAME)
TS EN 14078 -ASTM D 7371
Kerosen, Jet Yakıtı,
Donma Noktası Tayini
(Freezing Point )
ASTM D 2386
TS 1766 ISO 3013
Kerosen, Jet Yakıtı,
Su Ayrışma İndisi ( MSEP )
ASTM D 3948
TS4940 Madde 5.3.20
LPG Ürünleri
Tortu Miktarı Tayini
TS 1447-ASTM D 2158
Koku Tayini
TS EN 589- Madde 6.3 EK A TS
8038
Yoğunluk Tayini
TS 1105 EN ISO 3993- ASTM D
1657
Buhar Basıncı Tayini
TS 1298 EN ISO 4256 - ASTM D
1267
Bakır Korozyon Tayini
TS 1299 EN ISO 6251-ASTM D 1838
Hidrojen Sülfür Tayini
TS 5255 EN ISO 8819-ASTM D
2420
Yağlı Kalıntı- Çözünmüş
Kalıntıların Tayini
TS EN ISO 13757/ IP 427
TS EN ISO 15471
Serbest Su tayini
TS EN 15469
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/3)
Akreditasyon Kapsamı
ITS CALEB BRETT / DENİZ SURVEY A.Ş.
Aliağa Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0355-T
Revizyon No: 04 Tarih: 31-Mart-2014
AB-0355-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(LPG Ürünleri Devam)
MON Hesabı
TS EN 589 - EK B
Kükürt Tayini
ASTM D 6667/ TS 13361
Kompozisyon Tayini
TS 6124 EN 27941-ASTM D 2163
Uçuculuk-Weathering Testi
TS 1393 / ASTM D 1837
Merkaptan Testi
ASTM D 1988
Hesapla yoğunluk ve buhar
basıncı tayini
KAPSAM SONU
TS EN ISO 8973
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı