T.C.
İZMİR VALİL
İZM
İLİĞİ
Tütün İhracatçıları
İhracatçıları Birliği
Birli İlkokulu Müdürlüğü
Müdürlü
Sayı:
Konu:
51388436 – 821 /
E-Okul
Okul Verilerinin Güncellenmesi.
OKULUMUZ ÖĞRETMENLER
Ö RETMENLERİNE
İNE
İlgi : İlçe
İlçe Milli Eğ
Eğitim
itim Müdürlü
Müdürlüğünün
ünün 04.06.2014 tarih ve 51388436-821/9963
51388436 821/9963 sayılı yazısı.
İlgi
lgi yazı gereği
gere E-Okul
Okul da Haneye giren aylık toplam gelirin ( kötü,düşük,orta,iyi ) ve hanede yaşayan
yaş
kişi
sayısının güncellenmesi gerekmektedir.Güncellemenin
gerekmektedir Güncellemenin son günü 09/06/2014 tarihidir.İlgi
tarihidir.İlgi yazı yazımız ekindedir.
Gereğini
ğini rica ederim
SIRA
ADI SOYADI
GÖREVİ
DEVRESİ
1.
Necmettin ŞANDA
Müdür
Tam Gün
2.
Osman OĞUZHAN
Müdür Yardımcısı
Tam Gün
3.
Müzeyyen ÇAVUŞOĞLU
Okul Öncesi A
Sabah
4.
Gülseli SÜZGÜN
Okul Öncesi B
Öğle
5.
Fatma PİŞEK
Sınıf Öğrt. 1A
Öğle
6.
Alpay CAVLAK
Sınıf Öğrt. 1B
Öğle
7.
Süzan ÖZDEMİR
Sınıf Öğrt. 1C
Öğle
8.
Mehtap ÜLKER
Sınıf Öğrt. 1D
Öğle
9.
Senbol YAMAN
Sınıf Öğrt. 2A
Sabah
10.
Hümeyra ALTUN
Sınıf Öğrt. 2B
Öğle
11.
Figen ÇETİN
Sınıf Öğrt. 2C
Sabah
12.
Nazan TAMER
Sınıf Öğrt. 2D
Öğle
13.
Zuhal YAVUZ
Sınıf Öğrt. 2E
Sabah
14.
Emel ÖZBAYAN
Sınıf Öğrt. 2F
Öğle
15.
Merih GÜRBÜZ
Sınıf Öğrt. 3A
Sabah
16.
Esra PALAZ
Sınıf Öğrt. 3B
Sabah
17.
Ülfet KANMAZ
Sınıf Öğrt. 4A
Sabah
18.
Aysun SARAÇER
Sınıf Öğrt. 4B
Sabah
19.
Hacer BALKAN
İngilizce Öğrt.
Ara
20.
Azize ÇEKİ
Rehberlik Uzmanı
Tam Gün
21.
Mesut ÇELİK
Din Kültürü Öğrt.
Sabah
22.
Belgin KARAYILAN
Memur (4/C)
Tam Gün
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Aliye BULDAĞ
Sınıf Öğrt. 1A
Öğle
Filiz BEDÜK SOLMAZ
Emine BİLİR
İngilizce Öğrt.
Rehber Öğretmen
Arzu KAÇAR
Hizmetli
Tam Gün
Eren KAÇAR
Hizmetli
Tam Gün
Hasan ŞAMLI
Hizmetli
Tam Gün
İMZASI
Necmettin ŞANDA
Ş
Müdür
AÇIKLAMA
388
Sağl. İzn.
Sağl. İzn.
Betontaş İ.O.’da görevli
Adres: Şirinkapı
Ş
Mahallesi, Şehit
ehit Er Mehmet Çadırcı Caddesi,
Caddesi No:4 / A,, 35400,
35
, Buca / İZM
İZMİR / TÜRKİYE
İYE;
Tel: +90 232 420 30 65;
65 Belgegeçer: +90 232 420 30 64 ; Web: http://www.tibio.meb.k12.tr
http://www.
.meb.k12.tr; E-Posta:
Posta: [email protected]
@meb.k12.tr
Download

Tütün İ İZM Tütün İhracatçıları Birli TC İZMİR VALİL hracatçıları Birliği