Dünya Bilim ve Eğitim Federasyonu
Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği
Dünya Bilim ve Eğitim Federasyonu, Eğitim ve Bilim adına kurulan Kamu yararına oluşturulan
Türkiye’nin ilk ve tek Federasyonu'dur. Tüm Eğitim Çalışmaları, Konferans, Seminer, Sempozyumlara
destek verme gücüne sahiptir. İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlığa bağlıdır. www.dubef.gov.tr
Alanında uzman eğitmen kadrosuyla çalışır. Ücretsiz ya da Ücretli Uluslararası Akrediteli
Sertifikalı Eğitim Programları düzenler; minimum maliyet prensibiyle çalışır.
Dünya Bilim ve Eğitim Federasyonu, Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği olarak,
hazırladığımız Paket Eğitim Programımızla ilgili detaylı bilgiler, eğitim programlarımız ve
bilgilerimiz ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dilerim.
SUREKDER
Yön. Kurulu Bşk
Banu BERDAN
EK-1:
EK-2:
Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği Özgeçmiş.
Temel Kalite Yönetimi Eğitimi .
ISO 9001:2008 KYS İÇ TETKİKÇİ Eğitimi.
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi.
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi.
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği.
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi.
Entegre Yönetim Sistemi.
Stratejik Yönetim.
EK-3:
Kişisel Gelişim Temel Eğitimi.
NLP ve NLP Teknikleri.
Beden Dili, Motivasyon, Hedef Belirleme, Zaman Yönetimi..
Hipnozla Algı Transları.
EK-4:
Eğitimlerimizden Kareler
Dünya Bilim ve Eğitim Federasyonu & Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği
Akpınar Mah. 861. Caddesi 4 /31 Dikmen / Çankaya / ANKARA
Tel & Fax : 0312 476 76 09 www.dubef.gov.tr
Dünya Bilim ve Eğitim Federasyonu
Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği
EK–1:
SÜREKLİ EĞİTİM VE KALİTE DERNEĞİ
Tüm Türkiye´de "Önce insan memnuniyeti" diyerek yola çıkan insan odaklı
kuruluşumuz, kuruluşundan bu yana kaliteden ödün vermeden büyüyerek yoluna devam
eden lider bir kuruluştur. Bu gelişmesini vizyonuna, misyonuna ve temel değerlerine
borçludur.
Üniversitelerdeki eğitimlerle Konya Merkezli Tüm Türkiye’de Üniversitelerin çözüm
ortağı olduk. Üniversitelerde Eğitim Kalitesini artırma, Eğitime Destek amacıyla Günümüz
Yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerimizin iş hayatına hazırlama amacıyla, Tüm
Türkiye'de Çözüm ortağı olduk.
Misyonumuz:
Kalite Yönetimini ön planda tutarak yaşam boyu öğrenme sürecini etkin kılmak için
yükseköğretim eğitiminine devam eden tamamlayan öğrencilere ve bireylere, özel sektör,
Kamu kurum ve kuruluşlarına her biri farklı dallarda alanında uzman eğitim kadrosuyla ülke
çapında eğitim faaliyetlerine devam ederek, bilgi üretmeyi, ülkesine hizmet etmeyi kendine
görev edinmiş, kendisini ve çevresini tanıyan tanımlayan ve yönlendirebilen bir nesil
oluşturulmasına destek vermek, toplumsal kalkınmayı hızlı bir şekilde sağlamaktır.
Vizyonumuz:
Üniversitelerde başlattığımız değişim hareketini ülkemiz çapında üretim ve hizmet
sektörüne dahil edebilmek, Eğitim sistemlerimizi Tüm Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Özel
sektöre entegre edebilmeyi amaç edinen Sürekder, eğitim kalitesinin artmasıyla üretim ve
hizmetin kalitesinin ivmeli bir şekilde arttırılabildiğini, toplumsal gelişme ve yükselişin birey
bazından başlanarak gerçekleştirilebilir olduğunu kanıtlayabilmektir.
Dünya Bilim ve Eğitim Federasyonu & Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği
Akpınar Mah. 861. Caddesi 4 /31 Dikmen / Çankaya / ANKARA
Tel & Fax : 0312 476 76 09 www.dubef.gov.tr
Dünya Bilim ve Eğitim Federasyonu
Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği
EK–2:
EĞİTİMİN ADI: Temel Kalite Yönetimi Eğitimi
Neden ISO-9001:2008 KYS Belgelendirme ve Eğitimleri?
Gelişen ve değişen Dünya’da en büyük sorunlardan biri “ İşsizlik”. Sadece diploma ya
da İngilizce bilgisiyle iş bulmanın imkânsız hale geldiği günümüzde, işverenlerin beklentileri
de arttı. İş ilanlarını incelediğimizde görüyoruz ki artık Uluslar arası Standartlar (ISO)
hakkında bilgisi olan kişiler, işverenler tarafından tercih nedeni oluyorlar. Siz de
rakiplerinizin bir adım önüne geçmek, tercih edilen olmak, CV’nize önemli sertifikalar
katmak istiyorsanız, sizi kariyerinize yatırım yapmaya davet ediyoruz.
Kimler Katılmalı:
 Yönetim Sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler ve kariyer yapmak
isteyenler (Tüm bölümlerden),
 Şirketlere danışmanlık ve ISO planlamaları yapmak ve bu şirketlere yaptığı
planlamalardan büyük oranda gelir elde etmek isteyenler,
 Tüm Enstitüler ve Üniversite öğrencileri
 Herkes için kariyer fırsatı tanıyan “Baş Denetçi” ve “İç Denetçi” unvanlarını almak
istiyorsanız bu Temel Eğitimleri almış olmalısınız.
 Eğitimlerimiz, çalışan/ mezun/ öğrenci herkese açıktır.
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
 ISO 9001; Tüm çalışanların kalite bilincinde ve kalifikasyonunda artış sağlanır.
 ISO 9001; Uygulayan kuruluşların piyasadaki itibarında artış sağlanır.
 ISO 9001; Pazarlama faaliyetlerinde gerçekleştirilen iyileştirme ile rakiplere göre
farklılık sağlanır
 ISO 9001; Kuruluşun uluslararası geçerliliğe sahip bu kalite belgesi ile dış pazarlarda
var olabilmesi sağlanır.
 ISO 9001; Şikâyetlerin çözümlenmesi ile müşteri memnuniyetinde artış sağlanır.
 ISO 9001; Müşteri beklentilerinin öğrenilmesi ve karşılanması ile müşteri sadakatinde
artış sağlanır.
 ISO 9001; Girdi kalite kontrol, proses kalite kontrol ve son ürün kalite kontrollerinin
etkin olarak yapılması sağlanır
Dünya Bilim ve Eğitim Federasyonu & Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği
Akpınar Mah. 861. Caddesi 4 /31 Dikmen / Çankaya / ANKARA
Tel & Fax : 0312 476 76 09 www.dubef.gov.tr






Dünya Bilim ve Eğitim Federasyonu
Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği
ISO 9001; Tedarikçilerin seçimi ve değerlendirilmesi ile girdi kalite kontrolünde
karşılaşılan sorunlar en aza indirilir.
ISO 9001; Kuruluşun organizasyon el yapısının oluşturulması ve kuruluş içi yetki ve
sorumlulukların belirlenmesi ve uygulanmasında kolaylık sağlanır.
ISO 9001; Kuruluşta gerçekleştirilen her bir faaliyetin etkin dokümantasyon altyapısı
ile standartlaştırılması sağlanır.
ISO 9001; Kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının
oluşturulması ile yasal şartların ve müşteri şartlarının karşılanması sağlanır.
ISO 9001; Geleceğe yönelik stratejilerin oluşturulması için toplanan veriler istatistiksel
metotlarla değerlendirilir ve etkin kararlar alınması sağlanır.
ISO 9001; Gerçekleştirilen iç ve dış tetkiklerle iyileşmeye açık noktaların
belirlenebilmesi sağlanır.
OHSAS 18001 (OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 OHSAS 18001; Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili olarak, İSG risklerine maruz kalabilecek
çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için riskleri yok etmek veya en aza indirmek üzere bir
İSG yönetim sistemi oluşturmak,
 OHSAS 18001; Bir İSG yönetim sistemini kurmak, uygulamak ve sürekli iyileştirmek,
 OHSAS 18001; Kuruluşun beyan ettiği İSG politikasına uygunluk konusunda kendine
güvence sağlamak,
 OHSAS 18001; Bu uyumu başkalarına göstermek,
 OHSAS 18001 ;Kuruluşun İSG yönetim sisteminin bir dış kuruluş tarafından
belgelendirilmesini / tescilini sağlamak,
 OHSAS 18001 ;Bu standardın şartları ile uyumun sağladığını tayin ve bu durumu
karmaşıklığı gibi faktörlere bağlı olmaktadır. İSG ile ürün ve hizmet güvenliğinden
ziyade iş sağlığı ve beyan etmek.
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 ISO 22000; Bir gıda güvenlik sistemi planlayarak, uygulayarak, sürdürerek ve
gerektiğinde güncelleyerek ürünleri kullanım amacına göre tüketici için güvenli hâle
getirmek,
 ISO 22000; Kanuni ve düzenleyici gıda güvenliği gereksinimlerine uygun olduğunu
göstermek,
 ISO 22000; Müşteri gereksinimlerini değerlendirmek ve değer vermek, tüketici
memnuniyetini artırmak için gıda güvenliği ile ilgili tüketici gereksinimlerinde iki
taraflı uyumun olduğunu göstermek,
Dünya Bilim ve Eğitim Federasyonu & Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği
Akpınar Mah. 861. Caddesi 4 /31 Dikmen / Çankaya / ANKARA
Tel & Fax : 0312 476 76 09 www.dubef.gov.tr
Dünya Bilim ve Eğitim Federasyonu
Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği
 ISO 22000; Gıda güvenliği ile ilgili konularda, gıda zincirinde yer alan tedarikçi,
müşteri ve ilgili birimler ile etkin bir iletişim kurmak,
 ISO 22000; Kuruluşun gıda güvenliği politikasına uyduğunun garantisini vermek,
 ISO 22000; Kuruluşun konu ile ilgili gruplara uyumluluğu göstermek,
 ISO 22000; Bir dış kuruluştan gıda güvenliği yönetim sisteminin sertifikasyonu veya
tescili için çalışmak ya da bu uluslararası standarda uyumluluğunu beyan etmek veya
kendi değer biçmek.
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 ISO 14001 ile Çalışanların çevre bilincinin geliştirilmesi sağlanır.
 ISO 14001 ile Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması sağlanır.
 ISO 14001 ile ; Çevresel performansın artırılması sağlanır.
 ISO 14001 ile ; Uluslararası rekabette itibar ve avantaj sağlanır.
 ISO 14001 ile ; Kaynak kullanımının düşürülmesi ile masrafların azaltılması ve
verimliliğin artırılması sağlanır.
 ISO 14001 ile Acil durumlara ve kazalara karşı hazırlıklı olunması ve kayıplarla
sonuçlanan olayların azaltılması sağlanır.
 ISO 14001 ile; Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması
sağlanır.
 ISO 14001 ile ; Enerji tasarrufu sağlanır.
 ISO 14001 ile; Yasal şart olan izin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması
sağlanır.
Dünya Bilim ve Eğitim Federasyonu & Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği
Akpınar Mah. 861. Caddesi 4 /31 Dikmen / Çankaya / ANKARA
Tel & Fax : 0312 476 76 09 www.dubef.gov.tr
Dünya Bilim ve Eğitim Federasyonu
Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği
ISO EĞİTİMİNİN YARARLARI NELERDİR.?
 Çalışanların kalite ve müşteri memnuniyetinin önemi konusundaki bilinç düzeyinde
artış sağlanması
 Kuruluş imajının güçlenmesi
 Rakiplere göre farklılık yaratarak rekabet gücünün arttırılması
 Uluslararası geçerliliğe sahip bir belgeye sahip olunması ve bunun getirdiği ticari
avantajlardan faydalanma
 Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması
 Kuruluş içi üretim ve hizmet proseslerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması,
hatalarda azalma sağlanması
 Kuruluş içi görev, yetki ve sorumlulukların netleştirilmesi
 Faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonun (altyapının)
oluşturulması
 Faaliyetlerin daha iyi planlanması, problemlerin daha hızlı çözülmesiyle etkin bir
yönetim sağlanır.
 Çalışanların moral ve iletişiminde iyileşme sağlanır.
 Kaynakların daha verimli kullanılmasıyla hizmetlerde verimliliğin artması sağlanır.
 Üst yönetime kolay ve etkili bir yönetim modeli sağlar.
 Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının
oluşturulması
 Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve
geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi
 Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması
Dünya Bilim ve Eğitim Federasyonu & Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği
Akpınar Mah. 861. Caddesi 4 /31 Dikmen / Çankaya / ANKARA
Tel & Fax : 0312 476 76 09 www.dubef.gov.tr
Dünya Bilim ve Eğitim Federasyonu
Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği
EK–3:
EĞİTİMİN ADI: Kişisel Gelişim Temel Eğitimi
Eğitim Temel Konuları:








NLP ve NLP Teknikleri
Motivasyon,
Stres Yönetimi,
Zaman Yönetimi,
Beden Dili,
İletişim Dilleri
Hipnozla Algı Translarını Açma,
Nefes Teknikleri, Hipnoz Uygulamaları
EĞİTİM HEDEFLERİ: Karşılıklı iletişimin öneminin gittikçe arttığı iş ortamında,
katılımcıların daha etkili iletişimci olabilmeleri adına, hayatın vazgeçilmez bir parçası olan
iletişimi doğru gerçekleştirebilmelerini sağlayabilmek. İnsan ilişkilerini sağlam temellere
oturtmak için gerekli bilgi ve becerileri elde etmelerini sağlamak. Söylenenlerin/yapılanların
gücünü ve etkisini artırarak tarafların daha iyi işbirliği kurmasını sağlamaktır.
NLP; yöntemleriyle zihindeki tüm olumsuzlukları olumluya dönüştüren, kişiyi hedefine
odaklayan ve başarıya taşıyan bir programdır. Bireyin şu anda yaşadığı sorun ne olursa olsun;
NLP (Neuro Linguistic Programming), öğrencinin mevcut durumundan istediği duruma
ulaştırmayı amaçlayan; zihinlerindeki engelleri kaldırarak, hedeflerine odaklayan ve başarıya
taşıyan, ayrıca bireyin kendi mükemmelliğine ulaşmasını sağlayan değişim ve gelişim
sanatıdır.
Bu eğitim, katılımcıları NLP teknikleriyle mevcut durumlarından istedikleri duruma ve
kendi mükemmelliklerine ulaştırmayı hedefler.
Dünya Bilim ve Eğitim Federasyonu & Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği
Akpınar Mah. 861. Caddesi 4 /31 Dikmen / Çankaya / ANKARA
Tel & Fax : 0312 476 76 09 www.dubef.gov.tr
Dünya Bilim ve Eğitim Federasyonu
Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği
EK–4:
Eğitimlerimizden Kareler
Dünya Bilim ve Eğitim Federasyonu & Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği
Akpınar Mah. 861. Caddesi 4 /31 Dikmen / Çankaya / ANKARA
Tel & Fax : 0312 476 76 09 www.dubef.gov.tr
Dünya Bilim ve Eğitim Federasyonu
Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği
Dünya Bilim ve Eğitim Federasyonu & Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği
Akpınar Mah. 861. Caddesi 4 /31 Dikmen / Çankaya / ANKARA
Tel & Fax : 0312 476 76 09 www.dubef.gov.tr
Dünya Bilim ve Eğitim Federasyonu
Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği
Dünya Bilim ve Eğitim Federasyonu & Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği
Akpınar Mah. 861. Caddesi 4 /31 Dikmen / Çankaya / ANKARA
Tel & Fax : 0312 476 76 09 www.dubef.gov.tr
Download

Dünya Bilim ve Eğitim Federasyonu Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği