13.08.2014
ÜNİTESİ
: Satın Alma Müdürlüğü
SAYI
: 2014/18443
KONU
: Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri Temizlik Hizmeti Alım İşi.
SON BAŞVURU TARİHİ
: 20 Ağustos 2014 Çarşamba günü Saat 15.00
Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde aşağıda
detayları verilen temizlik hizmeti alımı yapılacaktır. İstekliler, tekliflerini kapalı zarf usulü veya posta
yoluyla İstinye Mah. Daruşşafaka Cad. No 45 Kat.2 adresinde mukim Türkiye Futbol Federasyonu
Satın Alma Müdürlüğüne 20 Ağustos 2014 Çarşamba günü Saat 15.00’e kadar teslim edebilirler.
Detaylı bilgi [email protected] mail adresinden veya 0212 362 22 41 nolu telefondan alınabilir
Teklif Sahibi aşağıda belirtilen belgeleri dosyasında teslim edecektir:
a.Tebligat için adres beyanı, telefon numarası, faks numarası ile elektronik posta adresi,
b.Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası belgesi,
c.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
d.Referans dosyası,
TFF 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olmayıp, teklifleri değerlendirip değerlendirmemekte,
dilediği istekliye işi vermekte serbesttir. TFF, söz konusu teklifleri e-ihale sistemine dahil etme hakkını
saklı tutar.
Firma 10 Personeli ile, odaların, genel kullanım alanlarının ve ofislerin iç ve dış cephe temizliğini
gerçekleştirecektir.
Odalarda
bulunan
malzemelerinin
yıkama
ve
ütüleme
hizmeti
de
firma
tarafından
gerçekleştirilecektir. Personel ve misafir kıyafetlerinin yıkanıp ütülenmesi ve kuru temizleme hizmeti
de firma tarafından gerçekleştirilecektir.
Genel temizlik hizmetleri karşılığında bir yıl geçerli aylık fiyat, yıkama ütüleme ve kuru temizleme
hizmetleri karşılığında bir yıl geçerli adet bazlı fiyat verilecektir.
Firma tarafından karşılanması beklenenler:
Temizlik personelleri
Personel maaşları, yasal giderleri
Personel yol ücretleri
Personel kıyafeti
Temizlik kimyasalları
Sarf malzemeleri, Tuvalet Kağıdı, Kağıt Havlu
Temizlik makineleri ve ekipmanları
İSG, İYH, Mali mesuliyet sigortası fonları
Firmanın bulundurması beklenen makinalar:
Yıkanıp ütülenecek materyalin teknik özellikleri
Tekstil Türü
Ebatlar
Çarşaf Küçük
Çarşaf Büyük
Nevresim Küçük
Nevresim Büyük
Yastık Kılıfı Küçük
Yastık Kılıfı Büyük
Yastık Alezi Küçük
Yastık Alezi Büyük
200
280
180
240
65
75
50
60
Gr/ad.
280
280
230
230
85
95
70
80
760
1060
1100
1460
120
150
150
170
Alez 1
Alez 2
Alez 3
Alez 4
Yorgan Küçük Elyaf
Yorgan Büyük Elyaf
Yastık Elyaf
Yastık K.Tüyü
Havlu Battal
Havlu Küçük
Havlu Ayak
Havlu Traş
Bornoz
Placemat
Peçete
Runner Küçük
Runner Büyük
Masa Örtüsü 1
Masa Örtüsü 2
Müflon
100
110
160
180
170
230
50
60
100
50
50
30
200
200
200
200
225
225
70
80
150
90
70
30
30
50
45
45
240
320
180
40
50
135
150
240
320
180
360
395
575
650
2295
3105
800
1100
800
270
300
45
1500
25
55
135
150
1295
2300
970
Download

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri Temizlik Hizmeti Alım İşi