Emine ÖZCAN
İÜ İstanbul Tıp Fakültesi
Monoblok Ameliyathaneleri
Üroloji Ameliyathanesi
¨
Ameliyat öncesi
Ameliyat salonunun hazırlığı
Tıbbi ve sarf malzeme hazırlığı
¨
Ameliyat sırası
Güvenli cerrahi kontrol formu
Ø
Ø
Ø
¨
Anestezi öncesi
Ameliyat kesisinden önce
Hasta ameliyat salonundan çıkmadan önce
Ameliyat sonrası
Aletlerin sterilizasyona teslimi
Temizlik
Cihaz fonksiyon kontrolü
ü
ü
ü
ü
ü
Ameliyat lambası
Ameliyat masası
Koter cihazı
Aspirasyon cihazı
Mikroskop cihazı
Ameliyat odasının
ısı-nem uygunluğu
kontrol edilir.
ü Set ve bohça hazırlığı
ü Sarf ve tıbbi malzeme kontrolü
Steril ameliyat bohçası
Cerrahi set
Mikroset
Koter (monopolar, bipolar)
Aspiratör
Foley sonda
Steril idrar torbası
Enjektör (5-10-50 cc)
Kayganlaştırıcı jel
Bistüri ucu (no 11-15-20 )
Dren
İzotonik solüsyonu
Hasta kabul
Hasta tanılama, doğrulama, kayıt
Formun ilk bölümü doldurulduktan sonra anestezi hazırlığı başlar
Supine Pozisyonu
Penil Protez İmplantasyonu, Nesbit,
İVP (intravenöz patch), Epididimovazostomi,
Varikoselektomi, mikro-TESE(testicular sperm extraction)
Litotomi Pozisyonu
TOT (Trans obturator tape), Sling, Penil Venöz Cerrahi
Hastanın anestezi hazırlığı yapılırken, steril hemşire cerrahi
el yıkama talimatına uygun olarak ellerini yıkar ve steril
olarak giyinir
Dolaşan hemşire hazırlık sırasına göre açtığı bohça, set ve
diğer malzemelerin indikatörlerini kontrol edip sterilite
kontrol formuna yapıştırır
Cerrahi ekip giydirilir
Cerrahi asepsiye uygun silme ve örtme
işlemleri yapılır
Cerrah, asistan ve steril
hemşire ameliyat
sırasındaki yerlerini alırlar
No:19 Gouge kelebek iğne
Steril kalem
No:4/0 polyglactin bağlama
Künt diseksiyon makası
Allice
Papaverin 0.06g-2cc
Adrenalin 0.25mg-1cc
Eksize edilen doku
Sivri uçlu diseksiyon makası
No:0 polyester yuvarlak iğne
No:2/0 polyglactin yuvarlak iğne
Greftin hazırlanması
No:5/0 polydioxanone yuvarlak iğne
No:4/0 polydioxanone yuvarlak iğne
Koban bandaj
Antibiyotikli
solüsyon
Corpus cavernosum diseksiyonu
Protez ölçümü ve takılması
Dikkat
Mikro set
4/0 ipek bağlama
3/0 ipek bağlama
Mikro set
Steril petri kabı
4/0 polypropylene
Mikro set
Metilen mavisi
Steril petri kabı
Steril lam
24G IV Kanül
Metilen mavisi
Spermler
Aspirasyon
9/0 Nylon suture
yuvarlak iğne 0.3 metric
10/0 Nylon suture
yuvarlak, çift iğne 0.2
metric
Asepsi ve antisepsi kurallarına uymalı ve uyulmasını
sağlamalı
Kanama takibinde dikkatli olmalı
Kullanılan irigasyon sıvılarının uygun sıcaklıkta olmasını
sağlamalı
Olası komplikasyonlarda hızlı düşünüp önlem alabilmeli
Cerrahi alet ve malzemeyi doğru ve zamanında kullanmalı
Uyumlu ekip çalışması içinde bulunmalıdır
Kanama kontrolüyle birlikte gaz, alet sayımı yapılır
İhtiyaç halinde dren konulur
İnsizyon anatomiye uygun kapatılır
Hastadan alınan materyal uygun solüsyon
(%10 formaldehit, buin fixatif) içinde
etiketlenerek (hasta adı, protokol no, alınan
bölge, tarih) ilgili birime kayıt altında
teslim edilir
Hastanın uyanma odasına transferi sağlanır
ü
Kullanılan malzeme ve aletler hastadan uzaklaştırılır
ü
Cerrahi set sayımı yapılarak toparlanır
ü Setler ve aletler kirli arabasına alınarak sterilizasyona
teslim edilir
Download

Androlojide Ameliyathane Hemşireliği