ULUSLARARASI PSİKANALİZ BİRLİĞİ (IPA) TÜRKİYE ÇALIŞMA GRUBU
PSİKANALİZ VE YARATICILIK SEMPOZYUMU
Narsisizm ve Yaratıcılık
27 - 28 Eylül 2014
Galatasaray Üniversitesi Aydın Doğan Oditoryumu
Ortaköy - İstanbul
Psikanaliz, sanat, felsefe buluşması...
KONUŞMACILAR
• Adela ABELLA • Irem ANLI • Nami BAŞER
• Anne BRUN • Banu M. BÜYÜKKAL • Bernard
CHOUVIER • Nayla DE COSTER • Zeynep DİREK
• Nilüfer ERDEM • Yavuz ERTEN • Alain FERRANT
• Christian GUERIN • Bella HABİP • Eric JACQUET
• Yeşim KORKUT • Nazlı ÖKTEN • René
ROUSSILLON • Jean-Marc TALPIN • Melis TANIK
SİVRİ • Leyla TANOĞLU
Psikopatoloji ve Klinik
Psikoloji Araştırmaları
Merkezi (C.R.P.P.C.)
LYON 2 LUMIERE ÜNİVERSİTESİ –
YARATICILIK VE KLİNİK ÜZERİNE ÇALIŞMALAR AĞI
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ;
IPA TÜRKİYE PSİKANALİZ ÇALIŞMA GRUBU PSİKE İSTANBUL
ORTAK ETKİNLİĞİ
Ayrıntılı bilgi için: www.psikeistanbul.org ve http://narsisizmveyaraticilik.com
PSİKANALİZ VE YARATICILIK SEMPOZYUMU
KATILIM: Herkese açıktır. DİL: Türkçe ve Fransızca. Simültane çeviri yapılacaktır.
YER: Galatasaray Üniversitesi Aydın Doğan Oditoryumu
Çırağan Cad. No: 36 Ortaköy 34357 İstanbul
KAYIT ÜCRETLERİ Genel: 220 TL
Psike İstanbul Üyesi Psikanalistler: 200 TL
Psikanalist adayları ve psikiyatri asistanları : 150 TL
Lisans ve yüksek lisans öğrencileri: 100 TL
Galatasaray Üniversitesi öğrencilerine ücretsizdir. Yer kısıtlılığı nedeniyle
GSÜ öğrencilerinin telefonla yer ayırtması gerekmektedir Tel: (212) 224 10 03
Katılım Belgesi verilecektir.
Kayıt ücretini İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği’nin
Garanti Bankası Erenköy Şubesi (Şube Kodu:150) TR420006200015000006299074
no’lu hesabına yatırınız. Banka dekontunu ve doldurmuş olduğunuz Kayıt Formunu
(212) 224 10 03 no’lu faksa gönderiniz.
- Ödeme belgenizi ve kayıt belgelerinizi [email protected] adresine de
gönderebilirsiniz. Bu durumda Kayıt Formunu ekli olarak gönderiniz ve mesajınızda
banka dekont numaranızı ve ödemenizi hangi şubeden yaptığınızı belirtiniz.
KAYIT FORMU
Adı: .................................................................................................................
Soyadı: ............................................................................................................
Mesleği: • Psikanalist
• Psikolojik Danışman
• Psikanalist Adayı
• Psikolog • Psikiyatr
• Sosyal Hizmet Uzmanı
• Öğrenci/Asistan
• Diğer (Lütfen belirtiniz)
Adres:.............................................................................................................................
Posta Kodu: ........................................ Şehir: .............................................................
Telefon:.......................................... e-posta:.............................@..................................
Kayıtla ilgili daha fazla bilgi için Tel ve Faks: (212) 224 10 03
Download

Narsisizm ve Yaratıcılık