19.08.2014 Salı İzmir Gündemi
İKÇÜ Mühendislik Fakültesi Sertifikalı Güneş Enerjisi Kursları
Prof. Dr. Salih Okur: “Ülkemizin ihtiyaçlarına göre sanayi ile entegre, araştırmacı ve yenilikçi
bir mühendislik eğitimi veriyoruz” dedi.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Okur: “Ülkemizin ihtiyaçlarına göre sanayi
ile entegre, araştırmacı ve yenilikçi bir mühendislik eğitimi veriyoruz” dedi. Makine, Elektrik,
Malzeme ve İnşaat, Mekatronik, Biyomedikal ve Harita Mühendisliği bölümlerinde %100 İngilizce
olarak lisans eğitimi verdiklerini belirten Prof. Dr. Okur, Mühendislik Fakülteleri arasındaki çıtasını
yükselterek alanında uzman akademisyenleriyle ülkenin ihtiyacını karşılayacak donanımda
mühendisler yetiştirmek için çalıştıklarını kaydetti.
Ülkemizin bilim alanına katkı koyacak projeleri hayata geçirmeye başladıklarını vurgulayan Prof. Dr.
Okur, Biyomedikal teknolojiler, nanoteknoloji ve yenilenebilir enerjiler adı altında interdisipliner
yüksek lisans ve doktora programları açtıklarını söyledi. Günümüzde oldukça önem arz eden rüzgâr
ve güneş enerjisi alanında teknik uzman ve ara eleman ihtiyacının giderek arttığını belirtti. Prof. Dr.
Okur, “Son birkaç yılda yenilenebilir enerji üretimi lisanslandırma konusundaki olumlu gelişmeler, bu
alandaki yatırımları oldukça artırmıştır. GES ve RES santrallerini kuracak ve bakımını yapabilecek
mühendislere ve teknik ara elemanlarına ihtiyaç artmaktadır” dedi. Prof. Dr. Okur bu doğrultuda
İzmir Kalkınma Ajansının desteği ile Biyomedikal cihazlara yönelik test ve kalibrasyon merkezi ile
Güneş ve Rüzgar enerjisi alanında teknik uzman ve ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik Hibrit
200 kVA lık Güneş Enerjisi Santrali (GES)ve Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) kurduklarını açıkladı.
Prof. Dr. Okur, “Zenit Enerji ile İKÇÜ beraberliği, Ulusal Mesleki Yeterlilik Komisyonunun hazırladığı
resmi gazetede yayınlanan standartlara uygun Fotovoltaik Güç Sistemi Personeli yetiştirmeye
yönelik 50 saatlik akredite sertifikalı eğitimler verecektir” diye konuştu. İKÇÜ Sürekli Eğitim
Merkezinde (İKÇÜSEM) verilecek kursların ağustos ayında başlayacağını açıklayan Prof. Dr. Okur,
“Bu eğitim sertifikasını alanlar, Türkiye'nin herhangi bir yerinde güneş enerjisi yoğunluğuna bakarak
herhangi bir alana uygun güneş enerjisi santralinin plan ve projesini çıkarabilecek ve başvuru
dosyasını hazırlayabilecektir. Kurulumu yaparak şebekeye entegre edebilecek, servis bakımını
yaparak arıza takibini yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olabilecektir. Bunun için sahaya yönelik bir
tane tezsiz yüksek lisans olmak üzere kurulum yapabilen ara elamanın yanı sıra, yatırım amaçlı her
türlü GES projelendirmesini yapabilen, kurulum, servis ve arıza takibi, bakım-onarım yapabilen
uzman Fotovoltaik Güç Sistemi Personeli yetiştirilmesi hedefliyoruz. ”şeklinde konuştu.
Download

19.08.2014 Salı İzmir Gündemi - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi