Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (Mbsts) Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi
(Ösym) Tarafından Yapılacağına İlişkin Duyuru
22.12.2014
Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (Mbsts) Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi
(Ösym) Tarafından Yapılacağına İlişkin Duyuru
Diyanet İşleri Başkanlığı ilgili mevzuatı uyarınca;
1.
Cami görevlilerinin görev yeri değişikliği,
2.
Başkanlığımız personelinden başka unvanlarda görev yapmakta iken Kur’an kursu
öğreticisi, imam-hatip veya müezzin-kayyım unvanlarına müktesebi olanların naklen,
müktesebi olmayanların ilk defa naklen atanmaları,
3.
Kariyer unvanları basamaklarında yükselmeler,
4.
Yurtdışı ile hac ve umre hizmetlerinde (hac ve umre hizmetleri için Müftü, Vaiz ve
Eğitim Görevlileri hariç) din görevlisi görevlendirmeleri,
için Başkanlıkça yapılacak sınavlara katılmak isteyenlerin Mesleki Bilgiler Seviye Tespit
Sınavından (MBSTS) Başkanlıkça belirlenen puanı almaları şarttır.
Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin 1 inici fıkrasında
“Görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve iyi şekilde hazır
bulunmalarını sağlamak amacıyla yılda bir Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS)
yapılabilir. Bu sınav Başkanlıkça yapılabileceği gibi başka kamu kurum veya kuruluşlarına da
yaptırılabilir. Sınavın yeri ve zamanı ile sınavda sorulacak sorular Başkanlıkça belirlenir ve
sınavı yapacak kuruma bildirilir. Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde sınav soruları
ÖSYM’ye veya üniversitelere de hazırlatılabilir.” hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, Başkanlığımız ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) arasında
imzalanan protokol uyarınca 2015 yılında MBSTS, ÖSYM tarafından yapılacaktır.
Sınavın organizasyonu, sınavın uygulanması ve sınav sorularının hazırlanması tamamen
ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.
SINAV TARİHİ:
Sınav, 22 Şubat 2015 tarihinde saat 14.00’da yapılacaktır.
BAŞVURU ZAMANI:
Sınava başvurular Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Aralık
2014-31 Aralık 2014 tarihleri arasında alınacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI:
Bu sınava Diyanet İşleri Başkanlığı personeli (kadrolu ve sözleşmeli) katılabilecektir.
SINAV SORULARI:
Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır.
SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:
1.Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate
alınmayacaktır. Değerlendirme, her sorunun değeri aynı olmak üzere 100 puan üzerinden
yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayısı ham puanı olacaktır. Aşağıdaki formül kullanılarak
adayların 100 üzerinden puanları hesaplanacaktır.
2.Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından
“geçersiz” sayıldığı takdirde bu soru, ilgili testte en az bir işareti bulunan tüm adaylar için
doğru cevaplanmış kabul edilecektir.
SINAV KONULARI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi)
Tefsir
Akaid & Kelam
Fıkıh & İlmihal
Hadis
Siyer & İslam Tarihi
Dinler ve Mezhepler Tarihi
KAYNAK KİTAPLAR:
S.No
1
KİTAP ADI
Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri
2
Tefsir Usulü
3
İlmihal I. ve II. Ciltler
4
Hac İlmihali
5
Haccı Anlamak
8
Dini Kavramlar Sözlüğü
9
Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı
10
11
12
13
14
Hadis Usûlü
Riyazü’s-Sâlihîn –Metin ve ÇeviriYaşayan Dünya Dinleri
Tecvidli Kur’an Okuma Rehberi
Diyanet İslam Ansiklopedisi
YAZAR ADI (YAYINEVİ)
Komisyon (DİB Yayınları)
Prof. Dr. İsmail CERRAHOĞLU
(TDV Yayınları)
Komisyon (TDV Yayınları)
Doç. Dr. İsmail Karagöz
Mehmet Keskin
Doç. Dr. Halil Altuntaş
(DİB Yayınları)
Dr. Ekrem KELEŞ
Prof. Dr. Bünyamin ERUL
(DİB Yayınları)
Komisyon (DİB Yayınları)
Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM
(DİB Yayınları)
Prof. Dr. Talat KOÇYİĞİT (TDV)
Ebû Zekeriyya en-Nevevî (DİB Yayınları)
Komisyon (DİB Yayınları)
Davut KAYA (DİB Yayınları)
TDV Yayınları
NOT: İnternet üzerinden kredi kartınızla ödeme yapmak için https://odeme.osym.gov.tr/
adresine girerek işlemi takip ediniz.
Metin SÜTCÜ
V.H.K.İ.
Şef V.
ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜ
Download

Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (Mbsts) Ölçme, Seçme Ve