ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı: Durali YILMAZ
2. Doğum Tarihi: 21.03.1948
3. Ünvanı: Prof.Dr.
4. Medeni Hali: Evli, iki çocuklu
5. Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Lisans
İlahiyat Fakültesi
Y. Lisans
İktisat Tarihi
Doktora
Yeni Türk Edebiyatı
6.Akademik Ünvanlar:
Ünvan
Yardımcı Doçent
Doçent
Profesör
Üniversite
Marmara Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Mimar Sinan Üniversitesi
Alan
Halkla İlişkiler
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
7. İdari Görevler:
Görev
Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı
Sosyal Bilimler Enst. Md. Yrd.
Çağdaş Türk Leh. Bölüm Başkanı
Fen-Edebiyat Fak. Dekanı
Türk Dili Bölüm Başkanı
İletişim Fakültesi Dekanı
Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Bşk.
Üniversite
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Kurum
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Muğla Üniversitesi
Muğla Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Yakın Doğu Üniversitesi
İstanbul Kültür Üniversitesi
8.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
Türkiye Yazarlar Birliği
İlim ve Sanat Eseri Sahipleri Meslek biriliği
9. Ödüller:
Aziz Sofi, Milli Kültür Vakfı Edebiyat Ödülü, 1976
Fetva Yokuşu, Milli Kültür Vakfı Edebiyat Ödülü,1978
Gel İçimde Ağla, Milli Kültür Vakfı Edebiyat Ödülü, 1982
Yılın Romancısı Ödülü, Kayserili Sanatçılar Derneği, 1983
Yılın Bilim Adamı Ödülü, Den-Bir Vakfı, 1996
10. Yayınlar:
İncelene ve Deneme:
Romanımız ve İnsanımız, 1976
Roman Kavramı ve Türk Romanının Doğuşu, 1989
Türkçe Kompozisyon,1990
Roman Sanatı ve Toplum,1996
Yıl
1989
1992
1995
1996
1998
2000
2004
Yıl
1971
1984
1987
Yıl
1987
1988
1993
Bilimsel verilere dayalı biyoğrafik romanlar:
Yesevi Irmakları, 9995
Şeyh Bedrettin, 2001
Hacı Bektaş Güvercin, Babalar Şahin: Çerağ Uyanacak mı, 2002
Roman ve Öykü:
Söylenmeyen 1975,
Siyah Perdeli Evler 1975,
Savaş Günlüğü 1976,
Aziz Sofi 1976,
Ankara’da Ölüm 1976,
Fetva Yokuşu 1975,
Ölmeden Ölenler 1988,
Kıyam 1997,
Kutup Yıldızlar 2000
Tutunma 2009
Donuklar 2009
Senaryo:
Sevgiyi Öğrenen Adam 1987, (O. Pekmezoğlu tarafından filme çekildi, TV 2’de iki bölüm
olarak Ekim 1987’de gösterildi.)
Çeviri, Uyarlama:
Hay bin Yekzan, İbn Tufeyl’in romanından çocuklar için uyarlama 1978
Marifetname, Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın ansiklopedik eseri 1983
11. Yurtdışında Yayınlanmış Eserler:
Yassavi Özenleri 2000 (Yesevi Irmakları’nın Kazakça çevirisi, Kazakistan’da iki kez basıldı.)
Gara Perdeli Evler 1989 (Bakü’de İnce Senet Dergisinde Azerice tanıtımı ve özet çevirisi
yayınlandı)
Bunların dışında birçok kısa öyküsü, Türk dünyasındaki yayın organlarında çeşitli lehçelere
çevrilerek basıldı.
12.Hakkında Yazılanlar:
Tomas Lane, Conception of Novel and the Birth of Turkish Novel, Archiv Orientalni 60,1992
(Roman Kavramı ve Türk Romanının Doğuşu üzerine geniş bir inceleme yazısı)
Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı adlı edebiyat tarihinin 4. Cildinde 30 sayfalık bir
değerlendirme bulunmaktadır. Bunun dışında birçok edebiyat antolojisi ve ansiklopedisinde
yaşamı ve eserleri üzerinde değerlendirmeler vardır. Süreli yayınlarda eserleri üzerinde çok
sayıda yazı yayınlanmış ve yayınlanmaktadır.
13.Yönettiği ve Tamamlattığı Doktoralar:
Mustafa Çetin, Aytmatov’un romanlarından Film Uyarlamaları
Sait Başer, Yahya Kemal’de Türk Müslümanlığı
Osman Özsoy, Milli Mücadele ve Ali Kemal
Hüseyin Çavuşoğlu, Türk Gazetecilik Dilinin Doğuşu
Reyhan Onur, TRT’de Çocuk Programları
Salih Seyhan, Meşrutiyet Basınında alfabe Tartışmaları
İbrahim Özejder, Türk Basınında Kıbrıs Sorunu
İsa Kayaalp, İletişim Dili
Yılmaz Soyöz, Kısas Beldesi Alevileri Alan Araştırması
Nebahat Akgün, 19. Yüzyıl Basınında Kadın Sorunu
Şerif Ünlütepe, Türk Silahlı Kuvvetlerinde Halkla İlişkiler ve Şeffaflaşma
İbrahim Şenöz, Polis Radyosunda Habercilik
Şeref Akbaba, Meşrutiyet Dönemi Edebiyat Dergiciliği
İlhan Özulu, Türk Sinemasında Film Müzikleri
Ayrıca 20’nin üzerinde yüksek lisans tezi yönetmiş ve tamamlatmıştır.
14. Katıldığı Sempozyumlarda Sunduğu Bildiriler:
Uluslararası:
Türk Dünyası 2. Yazarlar Kongresi, Kültür Alışverişi ve Türk Dünyası, Ankara
1994
Uluslararası Muhtar Avezov Sempozyumu, Avezov’un Hikayeleri, Almaatı1997
Türk Dünyası 4. Yazarlar Kongresi, Türk Romanı, Antalya 1998
Ulusal: Edebiyat ve dille ilgili ulusal kongre ve sempozyumlarda edebiyat ve dil konusunda
15’in üzerinde bildiri sunmuştur.
Download

Detaylı özgeçmiş için tıklayınız.