TED
ANTALYA KOLEJİ
Sınıf Düzeyi
Sınıf :3.Sınıflar
Ders :Türkçe
Süre: 14 – 18 NİSAN 2014
Özel İlkokulu
PERFORMANS ÖDEVİ FORMU
İçerik Düzeyi
Ünite
: Dünyamız ve Uzay
Kazanım : Hikaye yazma
DOK NO
: SF – 084
REV. NO
:0
REV.TARİHİ :
YAYINTARİHİ: 14.10.2009
Beklenen Performans
(Zihinsel düşünme
süreci)
Puanlama
Yöntemi
Destekleyici ve açıklayıcı
ifadelere yer vererek uzayla ilgili
abartılı anlatım içeren bir hikaye
yazma
Dereceli
puanlama
yöntemi ile
değerlendirile
cek.
GÖREV: Destekleyici ve açıklayıcı ifadelere yer vererek uzayla ilgili abartılı anlatım
içeren bir hikaye yazma
Sevgili Öğrenciler,
“DÜNYA VE UZAY” konulu kitaplar okuyunuz. Abartılı anlatım içeren ve
kahramanı siz olan bir hikâye yazınız.
YÖNERGE: Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izleyin.
SINIF İÇİ PERFORMANS ÖDEVİNİ YAPMAK İÇİN YÖNERGE BASAMAKLARI
1. Konusu Dünya ve Uzay” olan hikâye ve masal kitapları okuyunuz.
2. “Dünya, Güneş, uzay, gezegenler, Ay ve yıldızlar, gündüz, gece, mevsim, uydu, Samanyolu,
yıldız kümesi “ gibi kelimelerden ve hayal gücünüzden yararlanarak kahramanı siz olan bir
öykü tasarlayınız.
3. Türkçe dersinde öykü yazılacak, kitabın kapağı ve içindeki resimler yapılıp kitap haline
getirilecektir. Daha sonra her öğrenci kendi kitabını kısaca arkadaşlarına sunacaktır. Bu
nedenle yukarda yazılan kavramlarla ilgili resimler bulunuz.(Bu resimlerle yazacağınız
kitabın kapağını süsleyeceksiniz).
4. Hikâyeyi dosya kâğıdına giriş, gelişme ve sonuç biçiminde, okunaklı ve doğru
yazmalısınız.
5. Hikâyeyi sınıfta bölümler halinde anlatılanlarla ilgili resimler yaparak ve her sayfaya bir
numara vererek yazmalısınız.
6. Sınıfta hikâyeye kartondan bir kitap kapağı hazırlayıp üzerine hikâyenin adını ve yazarını
belirtmeyi unutmayınız ve getirdiğiniz resimleri uygun şekilde yapıştırınız. Başka
malzemelerle ilginç bir kapak tasarlamak istiyorsanız gereken malzemeleri getiriniz.
7. Kâğıt temizliğine ve düzenine dikkat ediniz.
8. Yazdığınız öyküyü süre sonunda 3-4 dakikalık bir sunumla arkadaşlarınıza tanıtınız.
NOT: Kapak için karton ve çizgisiz dosya kâğıtları tarafımdan verilecektir.
Öğrenci Nu:
Öğrencinin Adı-Soyadı
Öğrencinin Aldığı Puan
Ödevi zamanında teslim etti.
Ödevini temiz ve düzenli
yaptı.
Kendini doğru ifade etti
Öyküsünü arkadaşlarına sundu.
2
orta
Kitabın içine öyküyle ilgili en az
iki görsel çizmiş.
3
iyi
Yazdığı öyküde yönergede verilen
kavramlarla ilgili giriş, gelişme ve
etmiş.
dikkatniteliklerde
bölümlerine
sonuç
istenilen
Kapağı
hazırlamış.
Doğru, güzel, okunaklı, temiz ve
düzenli yazmış.
4
mükemmel
Gerekli malzemeleri topladı
Ön çalışma yaptı
Okulu:TED Antalya Koleji
Sınıfı:
1
geliştirilmeli
PERFORMANS GÖREVİ DEĞERLENDİRME FORMU
Öğretmenin Görüşleri:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
(100:40) x Alınan PUAN
………………………………..
Sınıf Öğr.
Download

indir - TED Antalya Koleji