III

ÖN SÖZ
Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğindeki güncellemelere uygun olarak hazırlanan bu kitabımız ilgili yönetmelikte belirtilen konular ve soru
çıkması muhtemel konular titizlikle incelenerek hazırlanmıştır. Konu sonlarına koyduğumuz
konu testleri ile konular hakkında yeterliliğinizi ölçmeniz amaçlanmıştır. Hem güncel mevzuattan oluşan konular hem de konu sonlarındaki güncel sorulardan oluşan testler aracılığı ile
görevde yükselme sınavlarında başarılı olacağınız inancındayız. Yapılacak olan sınavlarda
başarılar dileriz
Yazılı Sınav Konuları Ve Puan Ağırlıkları Şunlardır;
a) a) T.C. Anayasası;
1) Genel esaslar,
2) Temel hak ve ödevler,
3) Devletin temel organları,
b)Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,
c) Devlet teşkilâtı ile ilgili mevzuat,
ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,
d)Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,
e) Halkla ilişkiler,
f) Etik davranış ilkeleri,
g)Bakanlık merkez teşkilâtı, adalet komisyonlarının yapısı ve görevleri ile yargı örgütü, Ulusal
Yargı Ağı Bilişim Sistemi, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve atanılacak
görevin niteliği ile ilgili diğer konular.
IV
ADALET BAKANLIĞI GYS | KONU ANLATIMLI | SORU BANKASI
V

SAYFA 1 İÇİNDEKİLER
TÜRKİYE CUMHURİYET ANAYASASI
DEVLETİN TEMEL ORGANLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1. YASAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2. YÜRÜTME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3. YARGI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
TEST (Genel Esaslar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
TEST (Temel hak ve ödevler). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
TEST (Yasama). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
TEST (Yürütme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
TEST (Yargı). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
SAYFA 38 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ
TEST (1, 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
SAYFA 77 İDARE HUKUKU
TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
TEST (1, 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
SAYFA 104 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU
TEST (1, 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
SAYFA 163 SÖZCÜKTE ANLAM VE ANLAM BİLGİSİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
CÜMLEDE ANLAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
NOKTALAMA İŞARETLERİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
YAZIM KURALLARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
ANLATIM BOZUKLUKLARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
PARAGRAF BİLGİSİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
SÖZCÜK TÜRLERİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
SES BİLGİSİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
CÜMLE BİLGİSİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
SÖZCÜKTE YAPI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
TEST (1, 2, 3, 4, 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
SAYFA 267 RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER
HAKKINDA YÖNETMELİK
TEST (1, 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
SAYFA 282 HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM
TEST 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
SAYFA 295 ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ
TEST 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
VI
ADALET BAKANLIĞI GYS | KONU ANLATIMLI | SORU BANKASI
SAYFA 306 ADALET KOMİSYONU
SAYFA 308 UYAP
TEST 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
SAYFA 324 2992 SAYILI ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
TEST (1, 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
SAYFA 342 ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE
BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE
YETKİLERİ HAKKINDA KANUN
TEST 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
SAYFA 353 2576 SAYILI BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE
MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN İDARİ İŞLER
İLE KALEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ USUL VE
ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
TEST 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
SAYFA 363 4301 SAYILI CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ
İŞYURTLARI KURUMUNUN KURULUŞ VE İDARESİNE İLİŞKİN
KANUN
TEST 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
SAYFA 368 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
TEST 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
SAYFA 374 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
TEST (1, 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
SAYFA 458 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU YÖNETMELİĞİ
TEST 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
SAYFA 479 CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLE ADLÎ YARGI İLK
DERECE CEZA MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN
YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
TEST 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
SAYFA 503 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU
USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
TEST 1.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514

VII
SAYFA 518 BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ
VE VERGİ MAHKEMELERİNİN İDARİ İŞLER İLE KALEM
HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ USUL VE ESASLARINA
İLİŞKİN YÖNETMELİK
TEST 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528
SAYFA 532 7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU
TEST 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542
SAYFA 547 TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR
YÖNETMELİK
TEST 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561
SAYFA 566 7126 SAYILI SİVİL SAVUNMA KANUNU
TEST 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576
SAYFA 581 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN
YARGILANMASI HAKKINDA KANUN
TEST 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585
SAYFA 588 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
TEST 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618
SAYFA 621 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
TEST 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654
SAYFA 656 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU
TEST 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676
SAYFA 677 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU
TEST 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682
SAYFA 685 3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR
KANUN
TEST 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686
SAYFA 689 DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK
TEST 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692
VIII
ADALET BAKANLIĞI GYS | KONU ANLATIMLI | SORU BANKASI
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANAYASASI
1924 Anayasası TBMM tarafından, 1961 ve
1982 Anayasaları ise, Kurucu Meclis tarafından hazırlanmış ve halkoyuna sunularak kabul edilmiştir. Bugünkü anayasamız 7 Kasım
1982’de yürürlüğe girmiştir.
n 1982 Anayasası kazuistik bir anayasadır.
n 1982 Anayasası’nda “otorite-hürriyet” den-
gesinde “otorite” daha baskındır.
1.
ÜNİTE
10. Kanun önünde eşitlik;
n Herkes kanun önünde eşittir.
n Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir.
Devlet, bu eşitliğin yaşama geçirilmesini
sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı yorumlanamaz.
n Yaşlılar, çocuklar, özürlüler harp ve vazife
şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine
aykırı sayılmayacak.
GENEL ESASLAR
1. Devletin şekli Cumhuriyettir.
2. Cumhuriyetin nitelikleri; Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve
adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir devlettir.
3. Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli
marşı ve başkenti
n Türkiye devleti ülkesi ve milleti ile bölün-
mez bir bütündür.
n Hiç kimseye, aile, zümre ve sınıfa imtiyaz
tanınamaz.
11. A nayasa’nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü;
n Kanunlar Anayasa’ya aykırı olamaz. Ana-
yasa hükümleri tüm kişi ve kurumları bağlayıcıdır.
TEMEL HAK VE ÖDEVLER
n Hak; yaptığımız görevlere karşılık ailemiz-
n Dili Türkçedir.
n Bayrağı, şekli kanunla belirtilen beyaz ay
yıldızlı al bayraktır.
den toplumumuzdan ve devletimizden beklediğimiz yararlardır.
n Hürriyet; başkalarının haklarına zarar ver-
meden istediklerimizi yapmamızdır.
n Milli marşı İstiklal Marşı’dır.
n Başkenti Ankara’dır.
4. Anayasa’nın ilk üç maddesi değiştirilemez.
Değiştirilmesi teklif dahi edilemez.
5. Devletin temel amaç ve görevleri madde
beşte belirtilmiştir.
6. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
7. Yasama yetkisi
TBMM’nindir.
Türk
Milleti
adına
8. Yürütme görevi ve yetkisi Cumhurbaşkanı
ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilir.
9. Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız
mahkemelerce yerine getirilir.
Temel Hak ve Hürriyetlerin Niteliği
Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere
sahiptir.
Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması
Olağanüstü hallerde kişilerin temel hak ve
hürriyetleri kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzenine ve laik cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.
2
ADALET BAKANLIĞI GYS | KONU ANLATIMLI | SORU BANKASI
Temel Hak ve Hürriyetlerin Durdurulması
nn Cumhuriyetimize yönelik bir tehlike varsa,
nn Savaş hali,
nn Seferberlik hali,
nn Doğal afet,
nn Tehlikeli salgın hastalıklar,
nn Ağır ekonomik bunalım hallerinde
Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birkaç bölgesinde veya bütününde altı ayı geçmemek
üzere olağanüstü hâl ilan edebilir.
Bu durumlarda, temel hak ve hürriyetler ya
kısmen ya da tamamen askıya alınabilir. Sokağa çıkma yasağı konabilir. Karartma yapılabilir, seyahat kısıtlanabilir.
KİŞİNİN HAK VE ÖDEVLERİ
gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel
hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.
Herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunması isteme hakkına sahiptir. Bu hak kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında
bilgilendirme, bu verilere erişme bunların
düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve
amaçları doğrultusunda kullanıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler,
ancak kanunda öngörülen hallerden veya kişinin açık rızası ile işlenebilir. Kişisel verilerin
kullanılmasına ilişkin esas ve usuller kanunla
düzenlenir.
Konut dokunulmazlığı
Kimsenin konutuna dokunulamaz.
Haberleşme Hürriyeti
Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir.
I. Kişinin dokunulmazlığı, maddî ve
manevî varlığı
V. Yerleşme ve seyahat hürriyeti
Herkes yaşama, maddî ve manevî varlığını
koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.
Herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.
NOT
Bu hak, çekirdek haklar kapsamında yer
alır.
VI. Din ve vicdan hürriyeti
Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.
VII. Düşünce ve kanaat hürriyeti
II. Zorla çalıştırma yasağı
Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.
III. Kişi hürriyeti ve güvenliği
Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir.
IV. Özel Hayatın gizliliği ve korunması
Özel hayatın gizliliği
Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı
Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.
VIII. Düşünceyi açıklama ve yayma
hürriyeti
Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu
olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.
IX. Bilim ve sanat hürriyeti
Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme
ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda
her türlü araştırma hakkına sahiptir.
3
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
X. Basın ve yayımla ilgili hükümler
nn Basın hürriyeti
nn Sürekli ve süreksiz yayın hakkı
nn Basın araçlarının korunması
nn Düzeltme ve cevap hakkı
nn Kamu tüzel kişilerinin ellerindeki basın dışı
kitle haberleşme araçlarından yararlanma
hakkı
XI. Toplantı hak ve hürriyetleri
nn Dernek kurma hürriyeti
nn Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme
hakkı
XII. Mülkiyet hakkı
Herkes mülkiyet ve miras hakkına sahiptir.
XIII. Hakların korunması ile ilgili hükümler
nn Hak arama hürriyeti
nn Kanuni hakim güvencesi
nn Suç ve cezalara ilişkin esaslar:
Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan
kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman
kanunda o suç için konulmuş olan cezadan
daha ağır bir ceza verilemez.
Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza
mahkûmiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır.
Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri
ancak kanunla konulur.
Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.
Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen
yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya
veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.
Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular,
delil olarak kabul edilemez.
Ceza sorumluluğu şahsîdir.
Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir
yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı
özgürlüğünden alıkonulamaz.
Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez.
İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu
doğuran bir müeyyide uygulayamaz. Silahlı
Kuvvetlerin iç düzeni bakımından bu hükme
kanunla istisnalar getirilebilir.
Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın
gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere
vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye
verilemez.
XIV. İspat hakkı
XV. Temel hak ve hürriyetlerin korunması
Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal
eden herkes, yetkili makama geciktirilmeden
başvurma imkanının sağlanmasını isteme
hakkına sahiptir.
SOSYAL VE EKONOMİK HAK
VE ÖDEVLER
I. Ailenin korunması ve çocuk hakları
nn Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler
arasında eşitliğe dayanır.
nn Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlan-
ma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan
ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.
nn Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı
çocukları koruyucu tedbirleri alır.
II. Eğitim - öğrenim hakkı ve ödevi
Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun
bırakılamaz.
III. Kamu yararı
nn Kıyılardan yararlanma
2.
BÖLÜM
ATATÜRKÇÜLÜK VE
ATATÜRK İLKELERİ
Atatürkçülük
Türk toplumu için çağın gereklerine uygun
kurumlar tesis etmeyi hedefleyen bir düşünce
sistemidir.
Atatürk İlkelerinin Ortak Özellikleri
n Atatürk ilkeleri birbirini tamamlayıcı nitelik-
tedir.
n Atatürk ilkeleri Türk ulusunu aklın ve bilimin
önderliğinde ileri ve üstün bir uygarlık düzeyine çıkarmayı amaçlar.
n Atatürk ilkeleri Türk milletinin ihtiyaçların-
dan ortaya çıkmıştır.
n Atatürk ilkeleri yeniliklere açıktır.
n Atatürk ilkeleri Türk toplumunun çağdaş-
Milliyetçilik ile ilgili temel kelimeler: Ortak
ülke, dil ve kader birliği.
Halkçılık
Devletin her eyleminde halkın çıkarlarını gözetirken din, dil ve ırk farkı gözetmemesidir.
Herkesin kanun önünde eşit olmasıdır.
Halkçılık ile ilgili Temel Kelimeler: Ayrıcalıkların kaldırılması, eşitlik, dayanışma, sosyal
devlet.
NOT
Halkçılık ilkesi, hem cumhuriyetçilik hem de
ulusçuluk ilkelerinin zorunlu bir sonucudur.
laşmasını hedeflemektedir.
ATATÜRK İLKELERİ
Cumhuriyetçilik
Cumhuriyet, halk egemenliğine dayanan yönetim tarzıdır. Halkın özgür iradesiyle yöneticilerini seçmesi esasına dayanır. Cumhuriyet
yönetim biçiminde, seçimlerin demokratik bir
çerçeve içinde yapılması gerekir.
Cumhuriyetçilik İle ilgili Temel kelimeler:
Ulusal egemenlik, seçim, halk iradesi, siyasal
partiler, seçme, seçilme.
Milliyetçilik
Bireyin, ait olduğu ulusun varlığını sürdürerek
ve ulusu yüceltmek için diğer bireylerle birlikte
çalışmasına, bu bilinci diğer kuşaklara aktarmasına “ulusçuluk” denir. Ulus, dil. kültür, tarih, ırk, yurt ve ülkü birliğine sahip olan insan
topluluğudur.
Laiklik
Din ve devlet işlerinin birbirlerinden ayrılması,
devlet yönetiminde Şeri (dinî) kurallara yer verilmemesidir. Kısaca devlet düzeninin akla ve
bilime dayandırılmasıdır.
Laiklik ile ilgili temel Kelimeler: Din işleri
ayrı, devlet işleri ayrı, akılcılık ve bilimsellik,
din ve vicdan özgürlüğü, çağdaşlaşma.
Devletçilik
Devletçilik ekonomik açıdan ele alınmıştır.
Devletçilik küçük sermayenin yapamayacağı
ve devletin güvenliği ile ilgili yatırımların devlet
eliyle yürütülmesidir. Ancak savaş, afet ve kriz
zamanlarında devlet toplumsal ve idari alanlarda düzenleme yapabilir.
Devletçilik ile ilgili temel kelimeler: Ekonomi, yatırım, kamulaştırma,
67
ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ
İnkılapçılık
İnkılâp, bir toplumun önemli kurumlarını kısa
bir süre içinde değiştirip yenileştirmektir.
İnkılâpçılık, yenileşme ve çağdaşlaşmaya
açık bir ilkedir. Temel hedefi her yönüyle çağdaş bir toplum meydana getirmektir. Bilimsel
faaliyetleri yol gösterici olarak görmektedir.
İnkılâpçılık ile ilgili temel kelimeler: Devrim, inkılâp, çağdaşlaşma, değişim, yenilik
Bütünleyici İlkeler
nn Mili Egemenlik
nn Milli bağımsızlık
nn Milli birlik ve beraberlik
nn Yurtta barış, dünyada barış
nn Akılcılık ve bilimsellik
nn Çağdaşlaşma ve Batılılaşma
nn İnsan ve insanlık sevgisi
ATATÜRK DÖNEMİ
DIŞ POLİTİKA
Dış Politikanın Temel ilkeleri
nn Sorunların çözümünde bir sıra takip etmek,
nn Karşılıklı diyalog ve doğrudan doğruya gö-
rüşmeler yöntemini benimsemek,
nn Düşmanlıkta aşırılıktan kaçınmak,
nn Aktif, maceracılıktan uzak bir politika be-
nimsemek,
nn Türk kamuoyunu dikkate almak,
nn Barışı ve milli menfaatleri esas almak,
nn Gerçekçi, tutarlı ve güvenilir olmak.
1932 DÖNEMİ ÖNCESİ TÜRKİYE’NİN
DIŞ POLİTİKASI
Bu dönemde Türk dış politikası, Lozan Barış Antlaşması ile çözüme kavuşturulamamış
sorunların çözümlenmesi ve alınan kararların uygulanmasına yönelik olmuştur. Komşu
devletlerle iyi ilişkiler kurmak, meydana gelen
pürüzleri barışçı yollarla çözmek, büyük devletlerle olan ilişkileri normalleştirmek amaçlanmıştır
Irak Sınırı ve Musul Meselesi (1926)
Musul sorunu Lozan Barış Antlaşması’nda
Türk - İngiliz ikili görüşmelerine bırakıldı.
Buna göre, Türkiye - Irak sınırı, dokuz ay içinde iki devlet arasında barışçı yollarla çözülecek, çözülemezse anlaşmazlık Milletler Cemiyetine sunulacaktı. İkili görüşmeler sonunda
çözülemeyen Musul meselesi, Milletler Cemiyetine götürüldü. Konuyu incelemek amacıyla
oluşturulan komisyonun önerisiyle Milletler
Cemiyeti, Musul’un Irak’a katılması gerektiğini
belirtti. Türk kamuoyunca tepkiyle karşılandı.
Musul meselesinin tamamen çıkmaza girdiği
sırada Şeyh Sait İsyanı’nın çıkması sorunun
İngiltere lehinde çözülmesinde etkili oldu.
Ankara Antlaşması (5 Hazi­ran 1926)
nn Musul ve Kerkük Irak’a bırakıldı.
nn Irak Hükûmeti, antlaşmanın yürürlüğe gir-
mesinden itibaren Musul’a karşılık elde edilen petrole konulan verginin % 10’nu 25 yıl
süreyle Türkiye’ye vermeyi kabul etti.
nn Hakkâri sınırında Türkiye lehinde düzeltme
yapıldı.
nn Taraflar sınır bölgesinde birbirleri aleyhine
hiçbir propaganda örgütüne ve toplantıya
izin vermeyecekti.
Ankara Antlaşması’nın Önemi
nn Misakımilli sınırları içindeki önemli bir böl-
ge kaybedilmiştir.
nn Musul meselesi İngilizlerin ve Milletler Ce-
miyetinin istediği şekilde çözülmüş oldu.
NOT
Türk - İngiliz ilişkileri 1929’dan itibaren gelişmeye başladı. Bu yakınlaşma diğer Batılı devletlerin de Türkiye ile olan ilişkilerini
olumlu yönde etkilemiştir.
4.
ÜNİTE
657 SAYILI DEVLET
MEMURLARI KANUNU
KISIM - I
Genel Hükümler
BÖLÜM: 1
Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam
Şekilleri
Kapsam: –Madde 1
Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar,
İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri
ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara
bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya
Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır.
Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu
Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır.
Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri ile
raportörleri; hakimlik ve savcılık mesleklerinde veya bu mesleklerden sayılan görevlerde bulunanlar, Danıştay ve Sayıştay meslek
mansupları ve Sayıştay savcı ve yardımcıları,
Üniversitelerin, İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin, Devlet Mühendislik ve Mimarlık
Akademilerinin, Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin, Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün öğretim üye ve yardımcıları,
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri,
Genelkurmay Mehtaran Bölüğü Sanatkarları,
Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera va Balesi ve
Belediye Opera ve tiyatroları ile şehir ve belediye konservatuvar ve orkestralarının sanatkar
memurları, uzman memurları, uygulatıcı uzman memurları ve stajyerleri; Spor-Toto Teşkilatında çalışan personel; subay, astsubay,
uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli
erbaş ve erler ile Emniyet Teşkilatı mensupları
özel kanunları hükümlerine tabidir.
Amaç: –Madde 2
Bu Kanun, Devlet memurlarının hizmet şart-
larını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini,
ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm
ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini
ve diğer özlük işlerini düzenler.
Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.
Temel ilkeler: –Madde 3
Bu kanunun temel ilkeleri şunlardır:
Sınıflandırma:
A) Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu
görevlerde çalışan Devlet memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre
sınıflara ayırmaktır.
Kariyer:
B) Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler
için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır.
Liyakat:
C) Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi,
sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin
sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip
kılmaktır.
İstihdam şekilleri: –Madde 4
Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür.
A) Memur:
Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet
ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare
esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu
hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır.
2.
BÖLÜM
CÜMLEDE ANLAM
Bir cümlenin iletmek istediği düşünceyi veya
duyguyu doğru yorumlayarak anlamak gerekir.
Cümlenin yorumu paragrafın yorumu için alt
basamaktır. Cümleyi doğru yorumlayan kişi,
paragrafı da doğru yorumlar. Bunun ilk koşulu
da temel kavramları iyi bilmektir.
Cümleler anlam ve anlatım bakımından incelenir.
I. ANLAM ÖZELLİKLERİ
BAKIMINDAN CÜMLELER
Yakın Anlamlı Cümleler
Savunduğu düşünce bakımından aynı doğrultuda olan cümlelerdir. Yakın anlamlı cümlelerde konu ve bakış açısı aynıdır.
š Sanatçının amacı çevresine ayna tutmak de-
ğil, aynaya yansıyanları yeniden biçimlendirmektir.
š Sanatçı,
gözlem gücünden yararlanırken
seçtiği ayrıntıları olduğu gibi değil yeniden
kurgulayarak anlatır.
rusu sorulduğunda cümleden bir cevap alınabiliyorsa cümlede neden-sonuç ilgisi vardır.
Böyle cümlelerde neden önce, sonuç sonra
verilir.
š Derslerine çalışmadığı için sınıfta kaldı.
š Gereksiz konuştuğundan komik duruma düştü.
Neden - sonuç cümleleri aynı zamanda gerekçe bildiren cümlelerdir.
Amaç - Sonuç Cümleleri
Bu ilgi için, -mek üzere, -mek için, -e” ekleri ya da ilgeçleriyle sağlanır.
š Mutfak giderlerini karşılamak için biraz para
ayırdım.
š Arkadaşını karşılamak üzere gara gitti.
š Seni görmek için geldim.
Cümledeki “için” sözcüğü yerine “ama-
cıyla” sözcüğü kullanılabiliyorsa o cümle amaç - sonuç cümlesidir; kullanılamıyorsa neden - sonuç cümlesidir.
š Öğretmen olmak için çok çalışıyor. (amaç–
Anlamca Çelişen Cümleler
Savunulan düşünce bakımından birbirine ters
düşen, karşıt yargılar içeren cümlelerdir.
š Sanatçı içinde bulunduğu toplumun sorunla-
rını, sıkıntılarını eserinde anlatmalıdır.
š Toplum gerçeklerinden uzaklaşan sanatçı
ancak sanatta yetkinliğe erişebilir.
Neden – Sonuç Cümleleri
Bu ilgi “-den, -dığından, -dığı için, -den dolayı, için, çünkü, ki, diye” sözcük ya da ekleriyle
sağlanır. Bu cümlelerin yüklemine “niçin” so-
sonuç)
š Geç kaldığı için sınava giremedi. (neden –
sonuç)
NOT
Amaç - sonuç cümlelerinde amaçlanan şeyin gerçekleşip gerçekleşmediği belli değildir. Ancak neden-sonuç cümlelerinde sonuç
gerçekleşmiştir.
Koşul (Şart) Cümleleri
Bu ilgi; “-se, -erek, -meden, -dikçe, -ince, yalnız, ancak, fakat, ama” ek ya da bağlaçlarıyla
4.
BÖLÜM
YAZIM KURALLARI
1. EKLERİN VE BAĞLAÇLARIN
YAZIMI
š Benim kalemim bozuk, seninki sağlam. (se-
nin kalemin)
š Sınıftakiler beni beklesinler. (öğrenciler)
-ken eki
š Bizimki işten ayrılmış. (kişi)
Büyük ünlü uyumuna uymayan bu ekin aslı
i-ken’dir. Getirildiği sözcüğün son sesi ne olursa olsun ince yazılır:
Bağlaç olan “ki”
š okur-ken, yazar-ken, gelir-ken, söyler-ken.
İstenildiği takdirde “iken” olarak ayrı da yazılabilir: okur iken, yazar iken, gelir iken, söyler
iken.
Sözcük gruplarını ya da cümleleri anlam ilgisiyle birbirine bağlayan ki bağlacı her zaman
ayrı yazılır. Cümleden çıkarıldığında cümlenin
anlamı bozulmaz. Yüklemden ve çekimli fiillerden sonra gelen “ki”ler daima bağlaçtır.
š Türk dili dillerin en zenginlerindendir; yeter ki
NOT
iken ünlüyle biten kelimelere ek olarak getirildiğinde başındaki “i” ünlüsü düşer ve araya “y” ünsüzü girer:
š okulday-ken (okulda iken)
š yolday -ken (yolda iken)
“ki”nin yazımı
bu dil şuurla işlensin.
š Hava o kadar güzel ki kendimi sokağa attım.
š Sandım ki çok değer veriyor bana.
š Bu sonuca bakarak şöyle diyebiliriz ki güzel
işler başarmışız.
NOT
“ki” nin yazımıyla ilgili kurallar
Türkçede kullanılan üç farklı “ki” vardır.
Dilimizde bazı sözcüklerde kullanılan “ki”ler
sözcükle kalıplaşmış olduğundan sözcükten ayrı yazılmaz. (sanki, oysaki, belki, meğerki, halbuki, çünkü, mademki)
Sıfat yapan “-ki”:
š Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın.
Eklendiği sözcüğe bitişik yazılır. Eklendiği
sözcüğe aitlik anlamı katar. Cümleden çıkarıldığında anlam bozulur. Ek halindedir.
š Oysaki adam hiç katil olacak birine benze-
miyordu.
š Alt satırdaki cümleler oldukça güzel.
Kişi ve işaret zamirlerinden sonra gelen “ki”
de bağlaç olup ayrı yazılır:
š Evdeki çiçekleri sulamalısın.
š Bizler ki o Fatih’in evlatlarıyız.
š Akşamki düğüne hep beraber gittik.
š Vaziyet o ki bu iş olmayacak.
İlgi zamiri olan “-ki”:
Ek halindedir. Sözcüğe bitişik yazılır. Daima
bir ismin yerini tutar ve cümleden çıkarılırsa
anlam bozulur.
š Sen ki sınıfta kaldın artık bisikleti unut.
“ki” bağlacı şüphe ve pekiştirme göreviyle
de kullanılabilir:
š Çağırsam, benimle gelir mi ki?
7.
BÖLÜM
SÖZCÜK TÜRLERİ
I. ADLAR
Varlıkları, kavramları karşılayan sözcüklerdir.
İnsanoğlu yeryüzünde ve kâinatta görüp algıladığı tüm varlıklara birer ad vermiştir. (yol,
kavak, yüzük, taş…)
lerek yapılır: (Kalemler, yollar, evler, dedeler,
romanlar, balıklar....)
c. Topluluk Adları: Çoğul eki almadan birçok
varlığı karşılayan adlardır. (Toplum, halk, millet, ordu, bölük, sürü...)
Adları çeşitli gruplar halinde inceleyebiliriz:
ADLAR
1 . Varlıklara Verilişlerine Göre:
a. Cins Adlar: Aynı türden olan, benzeri bulunan varlıkları karşılayan adlardır. (elma, kalem, çocuk…)
b. Özel Adlar: Tek olan, benzeri bulunmayan
varlıkları karşılayan adlardır. Özel ad kapsamına giren sözcükler aşağıdaki tabloda sınıflandırılmıştır.
Adlarda Yapı
Ad
Tamlamaları
Ad Durum
Ekleri
ADLARDA YAPI
Adlar yapı özellikleri bakımından üçe ayrılır;
Yer adları
İstanbul, Kütahya, Ankara …
Kişi adları
Ahmet, Selin, Hüseyin …
1. Basit Adlar: Herhangi bir yapım eki almamış adlardır. Bir adın çekim eki alması, onun
basit olmasını engellemez. Çekim ekleri diğer
sözcüklerin de yapısını etkilemez.
Ülke adları
Danimarka, İran, Suriye …
š Ayak, tavuk, ağaç, elma, çocuk, yollar, duvar-
Kitap, dergi,
gazete adları
Yaban, Simyacı, Tanin …
Kurum adları
Maliye Bakanlığı,
Valiliği …
Dil adları
Türkçe, Farsça, İngilizce …
š Işıklı, gözlük, tatlıcı, kokusuz, başlık, koca-
Din, mezhep
adları
İslamiyet, Mecusilik, Alevilik
…
š Yazıcı, durak, istek, yürüyüş, bakım, alıntı,
Hayvanlara
verilen adlar
Boncuk, Tekir, Pamuk vb.
İstanbul
2 . Varlığın Sayısına Göre
a. Tekil Ad: Sayıca tek bir varlığı karşılayan
adlardır. (Kalem, yol, ev, dede, roman, balık....)
b. Çoğul Ad: Sayıca birden çok varlığı karşılayan adlardır. Adlara (-ler, -lar) eki getiri-
dan, insanda, kedilere…
2. Türemiş Adlar: Bir yapım eki yardımıyla bir
ad veya eylem kökünden türetilen yeni adlara
türemiş ad denir.
man, yolcu (addan türeyen adlar)
kazı… (eylemden türeyen adlar)
3. Birleşik Adlar: Kalıplaşma yoluyla iki adın,
bir adla bir eylemin ya da iki eylemin birleşmesiyle oluşan adlardır.
š İlkbahar, buzdolabı, kalemtıraş, ağaçkakan,
Çanakkale, kahvaltı (iki adın birleşmesiyle
oluşanlar)
š Gecekondu, hünkârbeğendi, ateşkes, bilir-
kişi, hacıyatmaz (bir adla bir eylemden oluşanlar)
253
TÜRKÇE
2.
test
TÜRKÇE
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir
anlatım bozukluğu vardır?
A) Yarışmada birinci olduğuna çok sevindim.
B) Fikirleriyle bizleri birçok konuda aydınlattı.
C) Doğup büyüdüğü şehre vefa borcunu
ödemişti.
D) Ayrılık, duyguların dile gelmesine
sebep olur.
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çok
sıkıntı çekmek, çok yorulmak” anlamında
bir deyim kullanılmıştır?
A) Suçsuzluğunu kanıtlayıncaya kadar
akla karayı seçti.
B) Yanlış yapmaktan korktuğu için her işi
ince eleyip sık dokurdu.
C) Kötü haberi alınca kafası allak bullak
oldu.
D) Söylediğimi yapmamak için bin dereden su getirdi.
4. Bir okuyucu olarak Necip Fazıl’ı okurken
daha çok düşünmemin gerektiğini biliyorum.
Yukarıdaki altı çizili sözcükte görülen
anlam olayı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) Beyaz perdenin yaramaz kızı şimdi
sunuculuk yapıyor.
B) Tezgahtaki derya kuzuları denizden
yeni çıkmıştı.
C) Boş vakitlerde Barış Manço dinlemeyi
severim.
D) Gençleri, beyaz ölüme karşı bilinçlendirip korumalıyız.
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim
açıklamasıyla verilmiştir?
A) Başkalarının düşüncelerine ön yargıyla
yaklaşmayalım, onları hoş görelim.
B) Artık yapacak bir şeyim kalmadı; unumu eledim, eleğimi astım.
C) Karanlıklara ışık olmak istiyorsan mum
gibi erimeyi göze almalısın.
D) Sevincinden havalara uçuyordu, demek
ki etekleri tutuşmuştu.
3. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde sesteşlik özelliği görülmez?
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tutmak” sözcüğü “tartışmalarda hep onu
tutuyordu.” cümlesindeki anlamıyla
kullanılmıştır?
A) Bu problemde başka bir çözüm yolu
denemeliyiz.
A) Bu roman, okuyucular tarafından iyi
tutulacak
B) Yaşadıklarınızı yazın, çünkü onlar birer
hazinedir.
B) Rakibi iyi tutmalısın yoksa mücadeleyi
kaybedersin.
C) Gülmek, duyguları dışa vuran mutluluk
aynasıdır.
C) Davranışlarından dolayı onu bir türlü
gözüm tutmadı.
D) Ayrılıklar, hüzün gözyaşlarının akmasına sebep olur.
D) Fikirlerinde dürüst olanları tutuyor ve
destekliyordu.
663
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU
li tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf
geçici teminata ait alındı veya banka teminat
mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte
ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın
üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi
ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin
tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak
yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti
veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak
hiç yapılmamış sayılır.
Tekliflerin verilmesi: –Madde 38
Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır.Teklifler iadeli taahhütlü olarak da
gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine
komisyon başkanlğının adresi ile hangi işe ait
olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi
yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda
belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına
ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle
işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Dış zarfların açılması: –Madde 39
Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış
zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış
sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve
geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.
Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iş
zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya
vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.
İç zarfların açılması ve son tekliflerin
alınması –Madde 40
Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası
ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar
numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon
başkanı tarafından okunur veya okutulur ve
bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve
üyeleri tarafından imzalanır.
Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 37 nci maddenin son fıkrası hükmüne
uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.
Kapalı teklif usûlü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak
üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden
sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale
sonuçlandırılır.
Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif
üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek
üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı
olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise
bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.
Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son
tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu
husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla
tespit edilir.
İhale sonucunun karara bağlanması :
–Madde 41
40 ıncı madde gereğince kabul edilen teklifler
incelenerek :
a) İhalenin yapıldığı, ancak ita amirinin onayına bağlı kaldığı
b)Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu ve şartnamelerde daha uzun bir süre öngörülmemiş ise ihalenin 15 günü geçmemek üzere
başka bir güne bırakıldığı,
c) İhalenin yapılmadığı,
Hususlarından birine karar verilir ve bu husus
gerekçeli bir karar veya karar özeti halinde yazılarak, komisyon başkan ve üyeleri tarafından
imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.
664
ADALET BAKANLIĞI GYS | KONU ANLATIMLI | SORU BANKASI
Tekliflerin aynı olması: –Madde 42 Mülga
lirtilmek suretiyle bizzat ilgili veya bağlı bulunulan bakanın onayının alınması zorunludur.
İhalenin yapılamaması –Madde 43
Bu ihalelerle ilan yapılması zorunlu değildir.
Gerekli görülen hallerde ihaleye davet edilecek isteklilerin seçimi için 17, 18 ve 19 uncu
maddeleri hükümlerine bağlı kalınmaksızın önseçim ilanı yapılabilir.
Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli
çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca
uygun görülmediği takdirde, ya yeniden aynı
usulle ihale açılır veya idare yararı görüldüğü
takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15
gün içinde iş pazarlıkla yaptırılır.
İşin pazarlığa bırakılması halinde şartnamede
belirtilen nitelik ve şartların aynen muhafazası
zorunludur. Yeni ihale yapılıncaya kadar geçecek günler içinde aynı nitelikler korunarak günlük ihtiyaçlar oranında pazarlıkla mal alınabilir.
Ancak ihale, şartnamede belirtilen nitelikte mal
bulunmaması sebebiyle geri kalmış ise günlük
ihtiyaçlar şartnameye bağlı kalmaksızın temin
edilebilir.
Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Usulü
Belli istekliler arasında yapılacak ihaleler: –Madde 44
Uçak, harp gemisi, harp mühimmatı, elektronik
cihaz, askeri tesisat ve levazımat, silah ve malzeme sistemleri, savunma sanayii ile ilgili faaliyetler ve bunlara ait her türlü yedek parça alımı; barajlar, enerji santralleri, sulama tesisleri,
limanlar, rıhtımlar, hava meydanları, demiryolları, lokomotifler, karayolları, tüneller, köprüler,
akaryakıt tesisleri, özelliği bulunan yapım işleri
bedii ve teknik hususiyetleri taşıyan sanat işleri, kentlerin ulaşım sistemlerine ilişkin planlar,
kentlerin harita, nazım ve imar planları, su, kanalizasyon ve enerji tesisleri ile bunların etüt
ve proje işlerinin ihalesi; diğer ihale usulleri yerine teknik yeterlilikleri ve güçleri idarece kabul
edilmiş en az üç istekli arasında kapalı teklif
usulü ile yaptırılabilir.
Zorunlu nedenlerle üçten az istekliden teklif
almak gerektiği takdirde Maliye ve Gümrük
Bakanlığının görüşüne dayanılarak Bakanlar
Kurulundan bu hususta ayrıca karar alınması
şarttır.
Bu madde hükümlerine göre yapılacak ihalelerde, ihaleye katılacak isteklilerin isimleri be-
Açık Teklif Usulü
Açık teklif usulü ile yapılabilecek ihaleler: –Madde 45
Bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı işlerden,
tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilecek tutarı geçmeyen ihaleler
açık teklif usulüyle yapılabilir.
Açık teklif usulünün uygulanması:
–Madde 46
Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak
belirtmeleri suretiyle yapılır.
Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine
kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak
şartıyla, 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü
bir mektupla da gönderebilirler.
Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı
takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin
teklif olarak kabul edilir.
Açık teklif usulünde ihale: –Madde 47
İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon
başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek,
kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri
verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler
önünde, bir tutanakla tespit edilir.
Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler
ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, önce
şartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler
ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır
ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.
671
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU
Tarihi ve bedii değeri olan taşınmaz malların kiraya verilmesi: –Madde 73
Tarihi ve bedii değeri olan taşınmaz mallar
Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü alınarak,
Maliye Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikte tespit olunacak esas ve şartlara göre, Maliye Bakanlığınca kiraya verilebilir.
Vakıflara ait özel hükümler saklıdır.
Tarihi ve bedii değeri olmayan taşınmaz
mallarla ilgili işlemler: –Madde 74
Tarihi ve bedii değeri olanlar hariç Hazinenin
özel mülkiyetindeki yerlerin satışı, kiraya verilmesi, trampası ve mülkiyetin gayri ayni hak
tesisi ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki
yerlerin kiraya verilmesi, mülkiyetin gayri ayni
hak tesisi esasları Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.
Ecrimisil ve tahliye : –Madde 75
Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malları ve
Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil
ettiği mazbut vakıflara ait taşınmaz(1) malların,
gerçek ve tüzelkişilerce işgali üzerine, fuzuli
şagilden, bu Kanunun 9 uncu maddesindeki
yerlerden sorulmak suretiyle, idareden taşınmaz ve değerleme konusunda işin ehli veya
uzmanı üç kişiden oluşan komisyonca tespit
tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek
üzere tespit ve takdir edilecek ecrimisil istenir.
Ecrimisil talep edilebilmesi için, Hazinenin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekmez ve fuzuli şagilin kusuru aranmaz.
Ecrimisile itiraz edilmemesi halinde yüzde yirmi, peşin ödenmesi halinde ise ayrıca yüzde
onbeş indirim uygulanır. Ecrimisil fuzuli şagil
tarafından rızaen ödenmez ise, 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.
Kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren,
işgalin devam etmesi halinde, sözleşmede hüküm varsa ona göre hareket edilir. Aksi halde
ecrimisil alınır.
İşgal edilen taşınmaz mal, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç
15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim
edilir.
Köy sınırları içerisinde yer alan Hazinenin özel
mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu
altında bulunan taşınmazların işgalcilerinden
tahsil edilen ecrimisil gelirlerinin yüzde beşi,
442 sayılı Köy Kanununda belirlenen görevlerde kullanılmak kaydıyla, tahsilatı izleyen ay
içinde bu gelirlerin elde edildiği köy tüzel kişiliği hesabına aktarılmak üzere emanet nitelikli
hesaplara kaydedilir. Maliye Bakanlığı bu oranı
iki katına kadar artırmaya yetkilidir.
Mahalli komisyonların yetkileri:
–Madde 76
Taşınır ve taşınmaz malların satış, kira, trampa
edilmesi ve mülkiyetin gayri ayni hak tesislerinde, mahalli komisyonların ne miktara kadar
ihaleye selahiyetleri oldukları, her yıl Genel
Bütçe Kanununda gösterilir.
Kızılay derneğinden yapılacak alımlar:
–Madde 77
Kızılay derneğinde bulunan ilaçlarla, sağlık
araç ve gereçleri, idarelerce doğrudan doğruya satın alınabilir.
İlaç ve gereç sağlanması: –Madde 78
Kanunlar gereğince tedavisi sağlanan kişilerin
kullanması gereken ilaç ve gereçlerin, ilgililer
tarafından eczanelerden alınması halinde, idarelerle eczaneler arasında yapılacak anlaşmalar Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esas ve
usullere göre yapılır.
Dış ülkelerdeki kuruluşların ihtiyaçları:
–Madde 79
İdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının
yerel ihtiyaçlarının karşılanmasında taşınır ve
taşınmaz malların alım, satım, kiralama ve
kiraya verilmesinde uygulanacak esaslar Dışişleri, Milli Savunma, Maliye ve Bayındırlık
bakanlıklarınca düzenlenecek bir yönetmelikle
tespit edilir.
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME
HAKKI KANUNU
BİRİNCİ BÖLÜM:
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç: –Madde 1
Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme
hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri
düzenlemektir.
Kapsam: –Madde 2
Bu Kanun; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanır.
1.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından uygulanan sınavlara ait soru
ve cevaplar bu Kanun kapsamı dışındadır.
Tanımlar: –Madde 3
Bu Kanunda geçen;
a) Kurum ve kuruluş: Bu Kanunun 2 nci
maddesinde geçen ve kapsama dahil olan
bilgi edinme başvurusu yapılacak bütün
makam ve mercileri,
b) Başvuru sahibi: Bu Kanun kapsamında
bilgi edinme hakkını kullanarak kurum ve
kuruluşlara başvuran gerçek ve tüzel kişileri,
c) Bilgi: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları kayıtlarda yer alan bu Kanun kapsamındaki her türlü veriyi,
d) Belge: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları bu Kanun kapsamındaki yazılı, basılı
veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi,
broşür, etüt, mektup, program, talimat, kro-
28.
ÜNİTE
ki, plân, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti,
harita, elektronik ortamda kaydedilen her
türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcılarını,
e) Bilgi veya belgeye erişim: İstenen bilgi
veya belgenin niteliğine göre, kurum ve
kuruluşlarca, başvuru sahibine söz konusu
bilgi veya belgenin bir kopyasının verilmesini, kopya verilmesinin mümkün olmadığı
hâllerde, başvuru sahibinin bilgi veya belgenin aslını inceleyerek not almasına veya
içeriğini görmesine veya işitmesine izin verilmesini,
f) Kurul: Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunu, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM:
Bilgi Edinme Hakkı ve Bilgi Verme Yükümlülüğü
Bilgi edinme hakkı: –Madde 4
Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.
Türkiye’de ikamet eden yabancılar ile
Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı tüzel
kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri saklıdır.
Bilgi verme yükümlülüğü: –Madde 5
Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi
başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi
edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru
sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik
tedbirleri almakla yükümlüdürler.
DEVLET MEMURLARININ
ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç: – Madde 1
Bu Yönetmelik, Devlet Memurlarının Şikayet
ve Müracaatları ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun değişik 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Kapsam: – Madde 2
Bu Yönetmelik hükümleri 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun değişik birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan memurlar hakkında uygulanır.
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli subay, astsubay, sivil memur, sözleşmeli ve yevmiyeli
personel; Anayasa ve Uyuşmazlık Mahkemesi Üye ve Yedek Üyeleri ile raportörleri;
2656 sayılı Hakimler Kanununun 2661 sayılı
Kanunla değiştirilen 18 ve 19 uncu maddeleri
uyarınca bu Kanuna eklenen (1) ve (2) sayılı
cetvellerde gösterilen Adli ve İdari Yargı mensupları; Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay Savcı ve Savcı Yardımcıları; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi
kurumlarda çalışan öğretim elemanları hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
İKİNCİ KISIM
Şikayet
Şikayet Hakkı: – Madde 3
Devlet Memurları amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve
işlemlerden dolayı şikayet hakkına sahiptirler.
Toplu Şikayet Yasağı: – Madde 4 (Mülga)
30.
ÜNİTE
Yapılma Şekli: – Madde 5
Şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden
başlanarak silsile yolu ile ve şikayet edilen
amirler atlanarak yapılır.
Yazılı şikayetler maksadı en iyi ifade edecek
şekilde ve mevzuat hükümlerine uygun olarak
yazılan bir dilekçe ile yapılır. Dilekçede tespit
edilen eksiklikler ile suç teşkil etmeyen usulsüzlüklerin giderilmesi şikayeti kabul eden
amirlerce sağlanır.
Sözlü şikayetlerde de bu esaslara uyulur.
Sözlü olarak yapılan şikayetler, şikayeti yapanın istemi halinde yapıldıkları anda şikayetçi
ile şikayeti kabul eden amir tarafından birlikte
imzalanan bir tutanakla tespit olunur ve iki tarafa verilir.
Amir de şikayetin tutanağa geçirilmesini isteyebilir. Şikayetçi tutanak düzenlenmesinden
kaçınırsa şikayet yapılmamış sayılır.
Karar Mercii: – Madde 6
Şikayet hakkında karar verme yetkisi şikayet
edilenin ilk disiplin amirine aittir.
Şikayeti kabul eden ancak karar verme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile yolu ile
ve kendi görüşlerini de ilave etmek suretiyle
birinci fıkrada belirtilen amirlere 3 gün içinde
intikal ettirirler. Şikayet edene de durum hakkında bilgi verirler.
Yapılacak İşlemler: – Madde 7
Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara
uygun olarak yapılan şikayetler karar vermeye yetkili amirlerce incelenir ve karara
bağlanır. Kararlar şikayet sahiplerine ve lüzum
görülürse şikayet edilene yazı ile bildirilir.
690
ADALET BAKANLIĞI GYS | KONU ANLATIMLI | SORU BANKASI
Süre: – Madde 8
Karar Mercii: – Madde 12
Şikayetlerin incelenmesi ve bir karara bağlanarak şikayet sahiplerine tebliğ edilmesi ile
ilgili bütün işlemlerin en geç şikayet dilekçesinin karar merciine intikal ettiği tarihi izleyen
30 gün içinde tamamlanması zorunludur.
Müracaatlar hakkında karar verme yetkisi, kurumların çalışma usul ve esaslarını belirleyen
Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler ile müracaat
konusunu çözümlemeye yetkili kılınan mercilere aittir.
Adli ve idari tahkikata konu olacak nitelikteki
şikayetler hakkında ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.
Müracaatı kabul eden ancak sorunu çözümleme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile
yolu ile birinci fıkrada belirtilen mercilere 3
gün içinde intikal ettirilir.
İtiraz: – Madde 9
Toplu müracaat yasağı, şekil, yapılacak işlemler, süre, itiraz, müracaat edenin sorumluluğu
konularında uygulanacak hükümler.
Şikayette bulunan ve şikayet edilen memurlar
yetkili amirlerce verilen kararlara karşı bir defaya mahsus olmak üzere kararın kendilerine
tebliğini izleyen 10 gün içinde bir üst mercie
itiraz edebilirler.
İtirazların yapılmasında ve incelenip karara
bağlanmasında şikayetler hakkında bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar geçerlidir.
Şikayet Edenin Sorumluluğu:
– Madde 10
Şikayet haklarını kullanan Devlet Memurlarına
şikayetlerinden dolayı bir ceza verilemez.
Ancak, şikayet haklarını bu Yönetmelikte tespit edilen usul ve esaslara aykırı surette kullananların veya her ne surette olursa olsun bu
haklarını kullanırken bir suç işleyenlerin sorumlulukları saklıdır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Müracaat ve İhbar
Müracaat Hakkı ve İhbar Yükümlülüğü:
– Madde 11
Devlet memurları, kurumları ile ilgili resmi ve
şahsi işlerinden dolayı müracaat hakkına sahiptirler. Ayrıca Devlet memurları, görevleri
sırasında haberdar oldukları konusu suç teşkil
eden durumları yetkili makamlara bildirmekle
yükümlüdürler.
Müracaata ilişkin usul ve esaslar
– Madde 13
Bu Yönetmeliğin 5 inci, 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve
10 uncu maddeleri ile belirlenen usul ve esaslar Devlet memurlarının yapacakları müracaatlar hakkında da geçerlidir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Diğer Hükümler
Amirlerin sorumlulukları: – Madde 14
Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara
uygun olarak yapılmış ulunan şikayet ve müracaatlar hakkında Yönetmelikte öngörülen
görevlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeyen amirlere durumun niteliğine ve
ağırlık derecesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 125 nci maddesinde sayılan disiplin cezalarından birisi verilir.
İhbar yükümlülüğünü yerine getiren Devlet
memurlarına ihbarlarından dolayı bir ceza verilemez, doğrudan veya dolaylı olarak hizmet
koşulları kısmen de olsa ağırlaştırılamaz ve
değiştirilemez.
Diğer kamu görevlilerinin durumu:
– Madde 15
Bu Yönetmelik hükümleri 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun değişik 1 inci mad-
692
1.
test
ADALET BAKANLIĞI GYS | KONU ANLATIMLI | SORU BANKASI
DEVLET MEMURLARININ
ŞİKÂYET VE MÜRACAATLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK
1. Devlet Memurları amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan
idari eylem ve işlemlerden dolayı hangi
hakka sahiptirler?
A) Müracaat
B) Şikâyet
C) Grev
D) Boykot
2. Devlet Memurları amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan
hangi işlemlerden dolayı şikâyet hakkına sahiptirler?
A) İdari eylem ve işlemlerden dolayı
B) Şahsi eylem ve işlemlerden dolayı
C) Gıyabi eylem ve işlemlerden dolayı
D) Şahsi ve Gıyabi eylem ve işlemlerden
dolayı
4. Devlet Memurları amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı
şikâyet hakkına sahiptirler. Sözlü olarak
yapılan şikâyetlerde şikayetçi tutanak
düzenlenmesinden kaçınırsa nasıl bir
yol izlenir?
A) Şikâyet yapılmamış sayılır.
B) Şikâyet yapılmış sayılır ve inceleme
başlatılır
C) Böyle bir durumda şikayetin geçerli
sayılıp sayılmayacağı amirin taktirine
bağlıdır.,
D) Böyle bir durumda şikayet eden hakkında yasal işlem başlatılır
5. Devlet Memurları amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet
hakkına sahiptirler. Şikâyet hakkında
karar verme yetkisi kime aittir?
A) Cumhuriyet Savcısına
B) Milli Eğitim Müdürüne
3. Devlet Memurları amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet
hakkına sahiptirler. Bu şikâyetlerde
usul nasıldır?
C) Şikâyet Edilenin İlk Disiplin Amirine
D) Şikâyet Edilenin Üst Disiplin Amirine
A) Şikâyetler söz ile en yakın amirden
başlanarak silsile yolu ile ve şikâyet
edilen amirler atlanarak yapılır.
B) Şikâyetler yazı ile en yakın amirden
başlanarak silsile yolu ile ve şikâyet
edilen amirler atlanarak yapılır.
C) Şikâyetler söz veya yazı ile en yakın
amirden başlanarak silsile yolu ile ve
şikâyet edilen amirler atlanmadan
yapılır.
D) Şikâyetler söz veya yazı ile en yakın
amirden başlanarak silsile yolu ile ve
şikâyet edilen amirler atlanarak yapılır.
6. Devlet Memurları amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet
hakkına sahiptirler. Şikâyeti kabul eden
ancak karar verme yetkisi bulunmayan
amirler bunları silsile yolu ile ve kendi
görüşlerini de ilave etmek suretiyle ilgili amirlere kaç gün içinde intikal ettirirler?
A) 3
B) 5
C) 7
D) 10
Download

ÖN SÖZ