ARAPÇA
Ad
Soyad
Sınıf
No
:
:
:
:
TEMA – 1
TEST
SESLER VE HARFLER
1
1. Arapçada kendisinden sonra bitişmeyen harfler
hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
B)
C)
D)
3:3 3; <3 33 33
Yukarıda karışık olarak verilen harflerden anlamlı
bir kelime hangi şıkta oluşturulmuştur ?
A)
2. Aşağıdakilerden hangisi
5.
kelimesinin
birleşmiş halidir?
A)
<:;
B)
=:;
C)
<:>
D)
?+<;
6.
)
harflerinin doğru birleştirilmiş hali
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
A)
B)
D)
)<
C)
@<
C)
@ D)
) 3.
!!!!!!!!!!!!!!!!! − ! "# $%
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
7. Yanda verilen resmin Arapça
karşılığı hangi şıkta doğru olarak
verilmiştir?
A)
'( $%
B)
"# )*+
A)
$A
B)
5B:3+
C)
'( )*+
C)
<0
D)
CD+
D)
,- , "/ 01
4. Aşağıdakilerden hangisinde söyleniş bakımından
birbirine benzeyen harfler verilmiştir?
8. Yan tarafta verilen resmin
Arapça karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
2 34 B)
56
A)
EF$HG
B)
C)
789
D)
C)
KI G +J
D)
© HHK - 2012
CG I GD+J
$G F$HG
Sayfa - 1
ARAPÇA
TEST
TEMA – 1
1
SESLER VE HARFLER
9. Aşağıdakilerden hangisinde verilen resmin
Arapça karşılığı verilmiştir?
A)
G 4GL B)
M:F NL +F
C)
OG G
D)
+P J
10.
13.
Resme göre yukarıdaki
sorunun cevabı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
C)
! '
G %J !!!!!!!!!!
? =G 4F RL +G
<:F L F; 'G 4J
<G :F L F; =G 4F
B)
CG I D+J =G 4F
D)
8I GD+J 'G 4J
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir ?
A)
+
C)
<4G
11.
B)
Q<F 4G
D)
RL +G
? <4G +
14. Başına
F
T
JL U <4G
C)
VL G <4G
12.
! !!!!!!!!!!! QF <F 4G
A)
ZJ L [P G
B)
C)
J :G AG L G
D)
J :G \3
G L G
J G L '
P G
B)
F F
B:3
L + Q<4G
15. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
D)
6 <4G
A)
B)
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir ?
A)
'
G $W CG
B)
KG XG
C)
%G
Y
D)
EF$HG
Sayfa - 2
takısı getirilmiş kelimelerin
harekeleri hangisinde yanlış verilmiştir?
Resme göre yukarıdaki
sorunun cevabı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
takısı belirlilik ifade eder.
takısından sonra şemsi harflerden
birisi gelirse şeddelenir.
C)
takılı kelimenin sonu tenvin olur.
D)
] 6 kameri harflerdendir.
© HHK - 2012
Download

ARAPÇA ¯ - dindersim.com