T.C.
KOCAELİ VALİLİĞİ
Halk Sağlığı Müdürlüğü
RUH SAĞLIĞI PROĞRAMLARI, TÜTÜN VE DİĞER BAĞIMLILIK YAPICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
1
SÜDGE, Sürücü
Davranışlarını
Geliştirme Eğitimi
(Sürücü Belgesi geri
alınan kişilerin riskli
sürücü davranışları
değerlendirilip, Trafik
Güvenliği bilincinin
geliştirilmesi Eğitimi)
1-Eğitime katılmak istediğini gösterir dilekçe,
2- Onaylı sürücü belgesi ceza detay bilgileri,
3- Resimli nüfus cüzdanı fotokopisi
4- 4 adet yeni çekilmiş fotoğraf,
5- 1 nolu döner sermaye saymanlığına (Kocaeli Halk Bankası İzmit Şubesi TR14 0001 2009 4430 0005 0001 24)
500 TL yatırıldığını gösterir makbuz.
6-Kan tahlilleri, Hemogram, SGOT, SGPT, GGT, Ürikasit, Üre, Trigliserit.
7-Okuryazarlık Belgesi (Gerekli görüldüğü hallerde)
2
Ruh Sağlığı Bozuk
Hastaların Sevk ve
Takip İşlemleri
Yok
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
5 Ay
Süresiz,sürekli
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta
:
: Dr.M.Melih KAŞTI
: Halk Sağlığı Müdürü
: Kocaeli Valiliği
: 0 262 331 89 08
: 0 262 324 55 21
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta
:
: Aziz İNCİ
: Vali Yardımcısı
: Kocaeli Valiliği
: 0 262 322 91 93
: 0 262 324 07 96
: [email protected]
Download

ruh sağlığı proğramları, tütün ve diğer bağ. yapıcı mad. şb.müd.kamu