YO R D A M K İ TA P
Ya y ı n P r o g r a m ı
O cak- A ralık 2015
Klasik Marksist Kuram
Kuram-Araştırma-Tartışma / Telif
1KAPİTAL Cilt: III / KARL MARX
Çeviri: Mehmet Selik - Erkin Özalp (Ciltli ve karton kapak)
27 1789 FRANSIZ DEVRİMİ’NDEN 1917 SOVYET DEVRİMİ’NE
1789, 1848, 1871, 1917 / taner timur
2 KÖYLÜLER SAVAŞI / FRIEDRICH ENGELS / Çeviri: Okay Gönensin
28 Dünyadan Türkiye’ye, İktisattan Siyasete
KORKUT BORATAV
3 DEVLET VE DEVRİM / V. I. LENİN / Çeviri: Celal Üster-Halim Spatar
4 Halkın Devlet Yönetimine Katılımı Üzerine / V. I. Lenin Çeviri: Metin Çulhaoğlu
Kuram-Araştırma-Tartışma / Çeviri
5 MARKSİZM SÖZLÜĞÜ / Haz.: G. BENSOUSSAN-G. LABICA
Çeviri: Volkan Yalçıntoklu (1250 sayfa, Ciltli)
6 ÇAĞDAŞ TOPLUMUN MARKSİST ANALİZİ / Haz.: BERTELL
OLLMAN-KEVIN ANDERSON / Çeviri: Şükrü Alpagut (704 sf, Ciltli)
7 KARL MARX VE DÜNYA EDEBİYATI / S.S. PRAWER
Çeviri: Selin Dingiloğlu
29 SINIF VE SİYASET YAZILARI / TÜLİN ÖNGEN
30 50 YILA YAYILMIŞ YAZILAR / NAİL SATLIGAN
31 “UZUN” XIX. YÜZYILDA ORTA AVRUPA:
BİR HABSBURG ÜÇLEMESİ / OKTAR TÜREL
32 OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE SİYASAL HAYAT
GÖKHAN ATILGAN, ATTİLA AYTEKİN, EBRU DENİZ OZAN,
CENK SARAÇOĞLU, MUSTAFA ŞENER, ATEŞ USLU
33 TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL SINIFLAR ve Gelir dağılımı
AHMET H. KÖSE - SERDAL BAHÇE
34 GENÇ GRAMSCI / MEHMET YETİŞ
8 ÖZNE, NESNE, BİLİŞ / VİKTOR A. LEKTORSKİ
Çeviri: Şükrü Alpagut
35 ABD KOMÜNİST PARTİSİ TARİHİ, 1919-1959
Canavarın Ağzında 40 Yıl / Haluk gerger
9 SOMUTUN DİYALEKTİĞİ / KAREL KosIk / Çeviri: Ezgi Kaya
36 Çarklar, Kökler ve Bulutlar:
Bir Karşılaşmalar Masalı / YIlDIZ SİLİER
10 Örtünün ALTındaki Gerçek: Sömürü, Baskı, Şiddet
HİMANİ Bannerji / Çeviri: Senem Özdemir
37 Orta Sınıf Efsanesi / Haluk YURTSEVER
11 Kapitalizmin Tarihi, 1500-2010 / Mıchel Beaud
Çeviri: Fikret Başkaya
38 Ne Okumalı, Nasıl Okumalı? Üzerine Not Düşülmüş
Kitaplar / Haluk YURTSEVER
12 ROMA: KARTALLARIN İMPARATORLUĞU / NEIL FAULKNER
Çeviri: Çağdaş Sümer
39 Bin Yılın Eşiğinde MARKSİZM VE TÜRKİYE SOLU
METİN ÇULHAOĞLU
13 BOLŞEVİKLER İKTİDARDA Sovyet İktidarının İlk Yılı
Alexander rabınowıtch / Çeviri: Serpil Pehlivan
40 HEGEMONİK DİKTATÖRLÜK: AKP REJİMİNDE ZORUN
DÖNÜŞÜMÜ / EVREN HASPOLAT
14 Çin Üzerinde Kızıl Yıldız / Edgar Snow / Çeviri: E.Esmer
41 JAKOBENİZM VE KEMALİZM / EMRAH GÜLSUNAR
15 Sosyalist gözle JöntürkLer / YURİY A. PETROSYAN
Çeviri: Ayşe Hacıhasanoğlu-Mazlum Beyhan
Geçmişten Geleceğe Sosyalizm Dizisi
16 Esmer Milletler / Halkların Üçüncü Dünya Tarihi
VIjay Prashad / Çeviri: Eylem Yıldızer
42 TARİHTEN KAÇIŞ/DOMENICO LOSURDO /Çeviri: Musost Canbek
17 Paris komünü’nde kadınlar / Gay L. GullIckson
Çeviri: İlke Bereketli
43Komünist Enternasyonal (1919-1943)
Komintern veya Yıkılan Dünya Devrimi Partisi Hayali
SERGE WOLIKOW / Çeviri: Erden Akbulut - Halil Hacıalioğlu
18NASIL SINAVA GİRİLİR... VE DÜNYA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
BERTELL OLLMAN / Çeviri: Deniz Gedizlioğlu
Sosyalist Cep Kitapları
19 SocIalIst RegIster 2013 Strateji Sorunu
Haz.: L. PanItch, C. Leys / Çeviri: Umut Haskan
44 DEVLET NEDİR? / V. İ. LENİN / Çeviri: Mazlum Beyhan
20 SocIalIst RegIster 2014 21. Yüzyılda Sınıflar ve Sınıf
Mücadelesi / Haz.: L. PanItch, C. Leys / Çeviri: Tuncel Öncel
21 GENLERİMİZDEN İBARET DEĞİLİZ! Biyoloji, İdeoloji ve İnsan
Doğası / R. C. LEWONTIN - STEVEN ROSE - LEON J. KAMIN
22 LİBERAL VİRÜS / sAMIR AMIN / Çeviri: Fikret Başkaya
23 MODERNİTE, DEMOKRASİ VE DİN / sAMIR AMIN
24 VERGİ CENNETLERİ / Gabrıel Zucman/Çeviri: Yasemin Özden
25 KÜRESEL KAPİTALİZMİN OLUŞTURULMASI:
Amerikan İmparatorluğunun Ekonomi Politiği
L. PanItch, SAM GINDIN / Çeviri: Ertan Günçiner
26 MUTENALAŞTIRMA: YOKSULLARIN KENTTEN SÜRÜLMESİ
Haz.: nEIL Smıth-Peter WIllIams
Çizgilerle
45 Çizgilerle FELSEFE / RIUS / Çeviri: Çiçek Kılıç
46Çizgilerle ekonomi / RIUS / Çeviri: Çiçek Kılıç
47 Çizgilerle ATEİSTİN EL KİTABI / RIUS Çeviri: Barış Yıldırım
48 Çizgilerle MARIE CURIE / SONER TUNA
49 Çizgilerle ROSA LUXEMBURG / SONER TUNA
Edebiyat
50 ÜÇ BÜYÜK USTA: Balzac, Dickens, Dostoyevski / STEFAN ZwEIG
Çeviri: Deniz Banoğlu
51 ELÇİLİK ŞEHRİ / roman / ChIna MIÉvIlle / Çeviri: Betül Çelik
52 DARAĞACINDAN NOTLAR / Julius Fuçik / Çeviri: Celal Üster
Çatalçeşme Sokak Gendaş Han No: 19 Kat: 3 34110 Cağaloğlu - İstanbul
T: 0212 528 19 10    F: 0212 528 19 09 W: www.yordamkitap.com E: [email protected] • www.facebook.com/YordamKitap • www.twitter.com/YordamKitap
Download

Yayın Listesi - Yordam Kitap