OKUL SPORLARI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ
GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI
1. LİSANS DÜZENLEME İŞLEMLERİ
Lisans ekleme ekranında en önemli değişiklik spor dalları seçildikten sonra lisans çıkarılacak sporcunun uygun
olduğu kategorinin de seçilmesi. Yeni sistemde eklenecek her spor dalı için aynı zamanda yarışılacak kategorinin
seçilmesi de zorunlu olacak. Ayrıca bu kategoriler çıkarılan lisanslarda da yer alacağından müsabakalarda hakemlere
kolaylık sağlayacak hataların önüne geçilmiş olacak.
Okul Spor Faaliyetleri yönetmeliğinin terfiler başlıklı 9. Maddesinin 3. Fıkrasında belirtildiği şekilde
yaşıtlarından önce eğitim öğretim hayatına başlayan sporcu öğrencilerin yarışmalara katılabilmesi için yapılan
düzenleme doğrultusunda lisans çıkarma işlemlerinde içinde bulunduğumuz öğretim yılında 2005 doğumlu sporcu
öğrenciler ilkokul 4. Sınıfta öğrenim görmeleri gerekirken, ortaokul kademesine geçmiş olabilirler. Aynı şekilde 2001
doğumlu sporcu öğrenciler ortaokul 4. Sınıfta öğrenim görmeleri gerekirken, lise kademesine geçmiş olabilirler. Buna
göre ilgili doğum tarihlerine lisans düzenlenirken kategori seçeneği hem yıldızlar hem de gençler seçilebilir şeklinde
açılacaktır. Lisansları düzenleyecek eğiticilerin bu hususta özellikle bilgilendirilmeleri ve yanlış lisans düzenlenmesinin
önüne geçilmesi gerekmektedir.
Atletizm branşı kros branşıyla lisanslandırma anlamında birleştirildi. Kros veya atletizm branşından birini
seçecek olan sporcu öğrenci ilgili öğretim yılında her iki branşta da yarışabilecektir. Bu seçim lisansın basım
aşamasına gelindiğinde tüm branşlar için sadece kategori olarak görünecek, branşın alt branş bilgisi lisansa
yansımayacaktır.
Ana spor dalı veya ikinci üçüncü spor dalı seçimlerinde atletizm ve satranç branşını seçecek olan eğiticilere yıl
sonunda ilgili branşların istatistiğinde hatalı verilerin oluşmaması için atletizm ve satranç branşların da yarışma
ihtimali bulunmayan sporculara lisansta seçim yapılmaması hususunda gerekli uyarıların yapılması gerekmektedir.
2. EĞİTMEN EKLEME VE EĞİTMEN SAHA GİRİŞ KARTI DÜZENLEME İŞLEMLERİ
Mahalli, grup, yarı final ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında ferdi veya takım sporcularının başında okul spor
yarışmalarına katılması yönetmelik ve talimatlarla uygun görülen sayıda idareci, çalıştırıcı veya antrenörlerin
yarışmalarda spor saha, salon ve alanlarına girebilmeleri için Okulsporları Bilgi Yönetim Sistemi içerisinde belirlenen
bu alandan kayıtlarını yapmaları, hangi branştan sorumlu olduklarının bilgilerini girmeleri, fotoğraflandırmaları
gerekmektedir. Bu şekilde düzenlenecek sahaya giriş kartı ile yarışmalara iştirak edilebilecektir. Sahaya giriş kartı
düzenlenmemiş olan idareci, çalıştırıcı ve antrenörler mahallinden Türkiye Birinciliğine kadar olan yarışma
aşamalarının hiç birinde spor saha, salon ve alanlarına alınmayacaklardır.
3. ESAME LİSTESİ
Okul modülü içerisinde yer alan Spor Dalı Katılım İşlemleri menüsünden gelen ekranda kategori seçe
basılarak, seçilecek branş ve kategori tablosu açılır. Buradan okulun kademesine göre
minikler,küçükler,yıldızlar ve gençler kategerilerinin altında branşların karşısında yeşil konumda olan
kutucuklardan cinsiyetlere göre seçim yapılır.
Daha sonra il müdürlüğü kullanıcıları okul kullanıcıları tarafından yapılan bu seçim işlemini müsabaka modülü
içerisinde yer alan Spor Dalı Onay İşlemleri menüsünden seçilen branş , kategori ve cinsiyet kontrolünü
yaparak onaylama işlemini gerçekleştirilir.
Onaylama işlemi sonrasında okul kullanıcıları katılacakları müsabakalar öncesinde okul modülü içerisinde yer
alan Branş ve Kategori Ana Liste Kayıt menüsünden ilgili branş,kategori ve cinsiyette seçim gerçekleştirerek
listeleye tıkladığında karşısına gelecek sporcu listesinden boş kutucuklardan sporcu seçimini yaparak Esame
Listesini oluşturacaktır. Kaydet butonuna basıldığında aşağıdaki görüntüde olduğu gibi ilgili müsabakaya
katılım için gerekli Esame Listesi Raporu oluşturulmuş olacaktır. Bu işlemin müsabakalara katılabilinmesi için
aynı yöntemle tekrar edilmesi gerekmektedir.
4. VALİLİK OLURU
Müsabaka modülü içerisinde yer alan Kafile İşlemleri menüsünden ferdi ve takım sporlarında gerekli seçim
işlemleri yapılarak Ara butonuna basılması gerekmektedir. Bu işlem sonrasında ekranda ilgili branş, kategori
ve cinsiyette yapılan girişler karşımıza gelecektir. Burada grup, yarıfinal ve Türkiye birinciliği yarışmasına
katılmayı hak eden takım veya ferdi sporcuların seçimi (Kutucuklar işaretlenerek)
Yapılarak kaydet butonuna basılacaktır. Bu şekilde il dışı çıkışı için Valilik oluru oluşturulmuş olacaktır.
Müsabaka modülü içerisinde yer alan Kafile Raporu menüsünden aşağıdaki ekran görüldüğü gibi ilgili seçimler
yapılarak raporla butonuna basıldığında Valilik Oluru yazı formatı açılacaktır.
Açılan Valilik Oluru yazı formatı sol üst köşede yer alan Word ikonuna tıklanarak Word formatında açılıp yazı üzerinde
gerekli düzenlemeler yapılıp ıslak imzaya sunulacaktır.
5. MALİ VE KATILIM İSTATİSTİKLERİ
Müsabaka Modülü => Mali ve Katılım İstatistikleri=> Mali Kayıt İşlemlerinde Mali Kayıt Ekle ekranında Gider
Kalem Türü seçilerek ilgili veriler girilir.
Müsabaka Modülü => Mali ve Katılım İstatistikleri=> Müsabaka Katılım İşlemlerinde Katılım Ekle ekranında
Müsabaka Yarışma Türü seçilerek ilgili veriler girilir.
Müsabaka Modülü => Mali ve Katılım İstatistikleri=> Düzenlenen Organizasyon İşlemleri Organizasyon Ekle
ekranında Müsabaka Yarışma Türü seçilerek ilgili veriler girilir.
Müsabaka Modülü => Mali ve Katılım İstatistikleri=> Dereceli Sporcular İşlemleri Derece Ekle ekranında
Müsabaka Yarışma Türü seçilerek ilgili veriler girilir.
6. RAPORLAR
Branşa Göre Mali Kayıt Raporu
İle Göre Mali Kayıt Raporu
Branşa Göre Katılım Raporu
İle Göre Katılım Raporu
Dereceli Sporcular Raporu
İlde Düzenlenen Organizasyonlar Raporu
Sporcu Raporlar
Öğrenci Sporcu(İl)
Öğrenci Sporcu(İl-Spor Dalı)
Öğrenci Sporcu(Branş-Kategori)
Öğrenci Sporcu(İl-Kategori)
Branş'a Göre Sporcu
Oyuncu Raporlar
İllere Göre GÇO Raporu
Kategoriye Göre GÇO Raporu
İllere Göre İFET Raporu
Sporcu - Oyuncu Raporlar
Sporcu Oyuncu(İl)
Sporcu ve Oyuncu(İl-Spor Dalı)
Sporcu Okul Raporlar
Okul Sayıları(Spor Dalı)
Okul Sayıları(Spor Dalı - Kategori)
Okul Sayıları(İl)
Oyuncu Okul Raporlar
Okul Sayıları(Oyun)
Okul Sayıları(Oyun - Kategori)
Okul Sayıları(Oyun - İl)
Download

okul sporları sunum başlıkları