BUĞDAY VE ARPA ISLAHI UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMI
Program Sorumlusu: Dr. Enver KENDAL
Tel: 0535 270 79 26
e posta: [email protected]
Sıra
No
Uygulama Konusu
Süresi
Başlama Tarihi
1
…….
…..
……………
……………….
Eğitimin
Yapılacağı
Yer
……………..
2
2.1
2.2
2.3
MELEZLEME
Ebeveyn seçimi
Melez bahçesinin oluşturulması
Melezleme
3 gün
1 gün
1 gün
1 gün
6 Mayıs 2014
8 Mayıs 2014
GAPUTAEM
3
GELİŞME DÖNEMİ GÖZLEMLER
5 gün
12 Mayıs 2014
16 Mayıs 2014
GAPUTAEM
3.1
3.2
Morfolojik gözlemler
Hastalık gözlemleri
3 gün
2 gün
4
HASAT ÖNCESİ SELEKSİYON
5 gün
02 Haziran 2014
06 Haziran2014
GAPUTAEM
4.1
4.2
4.3
4.4
Gözlem bahçelerinde seleksiyon
Tek başak seleksiyonu
Verim denemelerinde seleksiyon
Bölge verim denemelerinde seleksiyon
1 gün
1 gün
2 gün
2 gün
5
HASAT VE HARMAN
5 gün
16 Haziran 2014
13 Haziran 2014
GAPUTAEM
5.1
5.2
5.3
5.4
1 gün
1 gün
2 gün
1 gün
6
Tek sıra hasat ve harmanı
Açılan materyalin hasadı
Verim denemelerinin hasadı
Elitlerin hasadı ve harmanı
SONUÇLARIN ANALİZİ VE
DEĞERLENDİRİLMESİ
5 gün
21 Temmuz 2014
25 Temmuz 2014
GAPUTAEM
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Açılan materyal
Verim denemeleri
Bölge verim denemeleri
Tescil adaylarının belirlenmesi
Tescil formlarının hazırlanması
1 gün
1 gün
1 gün
1 gün
1 gün
7
HASAT SONRASI SELEKSİYON
5 gün
04 Ağustos 2014
08Ağustos 2014
GAPUTAEM
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.2
8.3
Tek başak tane ve kalitesi
Açılan materyalde tane ve kalite
Verim denemelerinde tane ve kalite
Çeşit adayların seçilmesi
TOHUM HAZIRLIĞI
Tohum miktarının hesaplanması
Denemelerin planı ve oluşturulması
Denemelerin ekim için düzenlenmesi
1 gün
1 gün
2 gün
1 gün
3 gün
1 gün
1 gün
1 gün
07 Ekim 2014
09 Ekim 2014
GAPUTAEM
9
DENEMELERİN EKİMi
5 gün
24 Kasım 2014
28 Kasım 2014
GAPUTAEM
9.1
9.2
Makinalı ekimin planı ve ekimi
Elle ekimlerin planı ve ekimi
3 gün
2 gün
Bitiş Tarihi
Eğitimi
Verecekler
………………..
Dr. Enver KENDAL
Sertaç TEKDAL
Hüsnü AKTAŞ
Dr. Enver KENDAL
Sertaç TEKDAL
Hüsnü AKTAŞ
Dr. Enver KENDAL
Sertaç TEKDAL
Hüsnü AKTAŞ
Dr. Enver KENDAL
Sertaç TEKDAL
Hüsnü AKTAŞ
Dr. Enver KENDAL
Sertaç TEKDAL
Hüsnü AKTAŞ
Dr. Enver KENDAL
Sertaç TEKDAL
Hüsnü AKTAŞ
Dr. Enver KENDAL
Sertaç TEKDAL
Hüsnü AKTAŞ
Dr. Enver KENDAL
Sertaç TEKDAL
Hüsnü AKTAŞ
Download

gap uluslararası tarımsal araştırma ve eğitim merkezi