Projenin Adı
:
Performanslarının Belirlenmesi
Bazı
Armut
Anaçlarının
Farklı
Lokasyonlarda
Projenin İngilizce Adı
Different Location
: Determination Of The Performance Some Pear Rootstocks In
Proje Lideri
: Sinan BUTAR
Yardımcı Araştırıcılar
: Melike ÇETİNBAŞ, Melih AYDINLI, Figen ERASLAN,
Emin AKÇAT, Adnan DOĞAN, Dilek KARAMÜRSEL
Destekleyen Kuruluş
: TAGEM
Projenin Özet Tanıtımı
: Bu çalışmada armut yetiştiriciliğinde kullanılan BA-29, Quince
C, Quince A ayva anaçları ve OHxF 333 armut anacı ile kullanımı çok az veya daha hiç
kullanılmamış yeni armut anaçlarının (Farold-40, OHxF 87, OHxF 97, Fox 11 ve Fox 9) bazı
armut çeşitleri ile arazi performansı, erkencilik, verim ve kalitelerine olan etkilerini
araştırmak amaçlanmıştır. Bu amaçla, 9 farklı anaç (OHxF 333, BA-29, Farold-40, OHxF 87,
OHxF 97, Fox 11 ve Fox 9) üzerine aşılı 2 farklı armut çeşidinden oluşan, 18 farklı
kombinasyondan meydana gelen çalışma, her bir lokasyonda, hem destek sistemli hem de
destek sistemsiz (Quince C hariç) olarak toplamda 510 ağaç üzerinde 5 yıl süre ile
gerçekleştirilecektir. Projede, armut bahçeleri tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme
desenine göre, 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 5 ağaç olacak şeklide Meyvecilik Araştırma
İstasyonu Müdürlüğü’ ne ait arazisinde ve Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma
Enstitüsü bahçesinde tesis edilecektir. Armut bahçeleri hem destek sistemli hem de destek
sistemsiz olarak kurulacaktır. Destek sistemsiz bahçelerde, tüm anaçlar için sıra arası-sıra
üzeri mesafe 4x3 m, destek sistemli bahçelerde ise, 4x1,25 m olacaktır. Fidanlar, desteksiz
sistemde merkezi lider, destek sistemli de ise tall spindle terbiye sistemine göre budanacak ve
gerekli olan tüm kültürel işlemler deneme boyunca yapılacaktır. Proje süresince, ağaçların
morfolojik ölçümleri, fenolojik gözlemleri, verimleri ve meyvelerin kalite özellikleri tespit
edilecektir. Proje sonunda, lokasyon ve uygulama bazında ekonomik analiz yapılacaktır.
Projeye ait fotoğraflar
:
Download

Bazı Armut Anaçlarının Farklı Lokasyonlarda Performanslarının