SAAT 501
PAZARTESİ
SALI
08 00-08 45
Öğretmenlik Uyg. 1
Yrd. Doç. Dr. Ataman KARAÇÖP
09 00-09 45
Öğretmenlik Uyg. 1
Yrd. Doç. Dr. Ataman KARAÇÖP
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Eğitim Psikolojisi
Okt. Nezihe Aslan GÜLEN
10 00-10 45
Genel Kimya II
Yrd. Doç. Dr. Zafer OCAK
Genel Matematik II
Öğr. Gör. Vedat AKÇA
Türkçe II: Sözlü An.
Okt. Onur KURUKAYA
Eğitim Psikolojisi
Okt. Nezihe Aslan GÜLEN
11 00-11 45
Genel Kimya II
Yrd. Doç. Dr. Zafer OCAK
Genel Matematik II
Öğr. Gör. Vedat AKÇA
Genel Fizik II
Yrd. Doç. Dr. Uğur AKBABA
Genel Fizik II
Yrd. Doç. Dr. Uğur AKBABA
Top. Hiz. Uy. 1
Yrd. Doç. Dr. Özlem Aktaş YOKUŞ
Türkçe II: Sözlü An.
Okt. Onur KURUKAYA
Genel Kimya II
Yrd. Doç. Dr. Zafer OCAK
Genel Kimya II
Yrd. Doç. Dr. Zafer OCAK
Eğitim Psikolojisi
Okt. Nezihe Aslan GÜLEN
Genel Fizik II
Yrd. Doç. Dr. Uğur AKBABA
Genel Fizik II
Yrd. Doç. Dr. Uğur AKBABA
Fen-Teknoloji ve Medya Okuryazarlığı
Doç. Dr. Muzaffer ALKAN
13 00-13 45
14 00-14 45
15 00-15 45
Top. Hiz. Uy. 1
Yrd. Doç. Dr. Özlem Aktaş YOKUŞ
Top. Hiz. Uy. 1
Yrd. Doç. Dr. Özlem Aktaş YOKUŞ
16 00-16 45
CUMA
Genel Matematik II
Öğr. Gör. Vedat AKÇA
Genel Matematik II
Öğr. Gör. Vedat AKÇA
Fen-Teknoloji ve Medya Okuryazarlığı
Doç. Dr. Muzaffer ALKAN
17 00-17 45
Fen ve Tekn Kon. Gün. Hay.i Yeri
Yrd. Doç. Dr. Zeynep YÜCE
Öğretmenlik Uyg. G-7
Yrd. Doç. Dr. Volkan GÖKSU
Öğretmenlik Uyg. G-14
Yrd. Doç. Dr. Arzu ÖNEL
18 00-18 45
Fen ve Tekn Kon. Gün. Hay.i Yeri
Yrd. Doç. Dr. Zeynep YÜCE
Öğretmenlik Uyg. G-7
Yrd. Doç. Dr. Volkan GÖKSU
Öğretmenlik Uyg. G-14
Yrd. Doç. Dr. Arzu ÖNEL
19 00-19 45
Besin Kim.ı ve Besin. Biy. Önemi Yrd.
Doç. Dr. Arzu ÖNEL
Öğretmenlik Uyg. G-11
Yrd. Doç. Dr. Nesli KALA
Astronomi
Yrd. Doç. Dr. Uğur AKBABA
20 00-20 45
Besin Kim.ı ve Besin. Biy. Önemi Yrd.
Doç. Dr. Arzu ÖNEL
Öğretmenlik Uyg. G-11
Yrd. Doç. Dr. Nesli KALA
Astronomi
Yrd. Doç. Dr. Uğur AKBABA
Top. Hiz. Uy.
Yrd. Doç. Dr. Ataman KARAÇÖP
Top. Hiz. Uy.
Yrd. Doç. Dr. Ataman KARAÇÖP
Top. Hiz. Uy.
Yrd. Doç. Dr. Ataman KARAÇÖP
21 00-21 45
SAAT 502
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Öz. Öğr. Yönt-I
Yrd. Doç. Dr. Nesli KALA
Öğretmenlik Uyg. 2
Yrd. Doç. Dr. Volkan GÖKSU
Öğretmenlik Uyg. 2
Yrd. Doç. Dr. Volkan GÖKSU
Öz. Öğr. Yönt-I
Yrd. Doç. Dr. Nesli KALA
Çevre Bilimi
Yrd. Doç. Dr. Zeynep YÜCE
Çevre Bilimi
Yrd. Doç. Dr. Zeynep YÜCE
Ölçme ve Değ.
Yrd. Doç. Dr. Ataman KARAÇÖP
Ölçme ve Değ.
Yrd. Doç. Dr. Ataman KARAÇÖP
Çevre Bilimi
Yrd. Doç. Dr. Zeynep YÜCE
Ölçme ve Değ.
Yrd. Doç. Dr. Ataman KARAÇÖP
Yer Bilimi
Yrd. Doç.Dr. Mucip DEMİR
Yer Bilimi
Yrd. Doç.Dr. Mucip DEMİR
08 00-08 45
09 00-09 45
10 00-10 45
11 00-11 45
13 00-13 45
14 00-14 45
Öz. Öğr. Yönt-I
Yrd. Doç. Dr. Nesli KALA
Gen. Biyotekn.
Yrd. Doç. Dr. Arzu ÖNEL
Gen. Biyotekn.
Yrd. Doç. Dr. Arzu ÖNEL
15 00-15 45
Öz. Öğr. Yönt-I
Yrd. Doç. Dr. Nesli KALA
Besin Kim.ı ve Bes. Biy.Önemi
Yrd. Doç. Dr. Arzu ÖNEL
Besin Kim.ı ve Bes. Biy.Önemi
Yrd. Doç. Dr. Arzu ÖNEL
Top. Hiz. Uy. 2
Yrd. Doç. Dr. Nesli KALA
16 00-16 45
Top. Hiz. Uy. 2
Yrd. Doç. Dr. Nesli KALA
Top. Hiz. Uy. 2
Yrd. Doç. Dr. Nesli KALA
17 00-17 45
Gen. Biyotekn.
Yrd. Doç. Dr. Arzu ÖNEL
Gen. Biyotekn.
Yrd. Doç. Dr. Arzu ÖNEL
Çevre Bilimi
Yrd. Doç. Dr. Zeynep YÜCE
Çevre Bilimi
Yrd. Doç. Dr. Zeynep YÜCE
Çevre Bilimi
Yrd. Doç. Dr. Zeynep YÜCE
Öz. Öğr. Yönt-I
Yrd. Doç. Dr. Nesli KALA
Öz. Öğr. Yönt-I
Yrd. Doç. Dr. Nesli KALA
Bil.Doğ. Bil.Tar.
Yrd. Doç.Dr. Volkan GÖKSU
Bil.Doğ. Bil.Tar.
Yrd. Doç.Dr. Volkan GÖKSU
Bil.Doğ. Bil.Tar.
Yrd. Doç.Dr. Volkan GÖKSU
18 00-18 45
19 00-19 45
20 00-20 45
21 00-21 45
Fen ve Tekn Kon. Gün. Hayattaki
Yeri
Yrd. Doç. Dr. Zeynep YÜCE
Fen ve Tekn Kon. Gün. Hayattaki
Yeri
Yrd. Doç. Dr. Zeynep YÜCE
Türk Eğ.Sis. Ok.Y.
Yrd. Doç. Dr. Sabri GÜNGÖR
Türk Eğ.Sis. Ok.Y.
Yrd. Doç. Dr. Sabri GÜNGÖR
Öz. Öğr. Yönt-I
Yrd. Doç. Dr. Nesli KALA
Öz. Öğr. Yönt-I
Yrd. Doç. Dr. Nesli KALA
Yer Bilimi
Yrd. Doç .Dr.. Mucip DEMİR
Yer Bilimi
Yrd. Doç .Dr.. Mucip DEMİR
Top. Hiz. Uy.
Doç. Dr. Muzaffer ALKAN
CUMA
Ölçme ve Değ.
Yrd. Doç. Dr. Ataman KARAÇÖP
Ölçme ve Değ.
Yrd. Doç. Dr. Ataman KARAÇÖP
Ölçme ve Değ.
Yrd. Doç. Dr. Ataman KARAÇÖP
Top. Hiz. Uy.
Doç. Dr. Muzaffer ALKAN
Top. Hiz. Uy.
Doç. Dr. Muzaffer ALKAN
SAAT 503
PAZARTESİ
08 00-08 45
SALI
Öğretmenlik Uyg. 3
Yrd. Doç. Dr. Arzu ÖNEL
Öğretmenlik Uyg. 3
Yrd. Doç. Dr. Arzu ÖNEL
Öğretmenlik Uyg. 4
Yrd. Doç. Dr. Özlem Aktaş YOKUŞ
09 00-09 45
10 00-10 45
11 00-11 45
17 00-17 45
18 00-18 45
19 00-19 45
20 00-20 45
21 00-21 45
CUMA
Öğretmenlik Uyg.6
Ögr. Gör. Önder ALBAYRAK
Öğretmenlik Uyg.6
Ögr. Gör. Önder ALBAYRAK
Türk Eğ. Sis. Ok.Y.
Yrd. Doç. Dr. Sabri GÜNGÖR
Türk Eğ. Sis. Ok.Y.
Yrd. Doç. Dr. Sabri GÜNGÖR
14 00-14 45
16 00-16 45
PERŞEMBE
Öğretmenlik Uyg. 4
Yrd. Doç. Dr. Özlem Aktaş YOKUŞ
13 00-13 45
15 00-15 45
ÇARŞAMBA
Top. Hiz. Uy. 3
Yrd. Doç. Dr. Zeynep YÜCE
Top. Hiz. Uy. 3
Yrd. Doç. Dr. Zeynep YÜCE
Top. Hiz. Uy. 3
Yrd. Doç. Dr. Zeynep YÜCE
Öğretmenlik Uyg. G-8
Yrd. Doç. Dr. Ataman KARAÇÖP
Öğretmenlik Uyg. G-8
Yrd. Doç. Dr. Ataman KARAÇÖP
Öğretmenlik Uyg. G-12
Yrd. Doç. Dr. Özlem Aktaş YOKUŞ
Öğretmenlik Uyg. G-12
Yrd. Doç. Dr. Özlem Aktaş YOKUŞ
Fen-Teknoloji ve Medya Okuryazarlığı
Doç. Dr. Muzaffer ALKAN
Fen-Teknoloji ve Medya Okuryazarlığı
Doç. Dr. Muzaffer ALKAN
Öğretmenlik Uyg. G-10
Yrd. Doç. Dr. Volkan GÖKSU
Öğretmenlik Uyg. G-10
Yrd. Doç. Dr. Volkan GÖKSU
SAAT 514
PAZARTESİ
SALI
08 00-08 45
09 00-09 45
10 00-10 45
11 00-11 45
Genel. Biyoloji-II
PERŞEMBE
Genel. Biyoloji-II
Öğretmenlik Uyg. 5
Yrd. Doç. Dr. Sibel GÜRBÜZOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Zeynep YÜCE
Genel. Biyoloji-II
Öğretmenlik Uyg. 5
Yrd. Doç. Dr. Sibel GÜRBÜZOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Zeynep YÜCE
CUMA
Astronomi
Yrd. Doç. Dr. Uğur AKBABA
Yrd. Doç. Dr. Sibel GÜRBÜZOĞLU
Genel. Biyoloji-II
Astronomi
Yrd. Doç. Dr. Uğur AKBABA
Yrd. Doç. Dr. Sibel GÜRBÜZOĞLU
13 00-13 45
Fen-Tek. Prog. ve Plan.
Bil.Doğ. Bil.Tar.
Yrd. Doç. Dr. Nesli KALA
Yrd. Doç. Dr. Volkan GÖKSU
14 00-14 45
Fen-Tek. Prog. ve Plan.
Bil.Doğ. Bil.Tar.
Yrd. Doç. Dr. Nesli KALA
Yrd. Doç. Dr. Volkan GÖKSU
15 00-15 45
Fen-Tek. Prog. ve Plan.
Bil.Doğ. Bil.Tar.
Yrd. Doç. Dr. Nesli KALA
Yrd. Doç. Dr. Vollan GÖKSU
16 00-16 45
Organik Kimya
Doç. Dr. Muzaffer ALKAN
Modern Fiz.Gir.
Yrd. Doç. Dr. Uğur AKBABA
Organik Kimya
Doç. Dr. Muzaffer ALKAN
Modern Fiz.Gir.
Yrd. Doç. Dr. Uğur AKBABA
Doğal Hayatı Koruma
Yrd. Doç. Dr. Arzu ÖNEL
Doğal Hayatı Koruma
Yrd. Doç. Dr. Arzu ÖNEL
17 00-17 45
Öğretmenlik Uyg. G-9
Doç. Dr. Muzaffer ALKAN
18 00-18 45
Öğretmenlik Uyg. G-9
Doç. Dr. Muzaffer ALKAN
19 00-19 45
Öğretmenlik Uyg. G-13
Yrd. Doç. Dr. Zeynep YÜCE
20 00-20 45
Öğretmenlik Uyg. G-13
Yrd. Doç. Dr. Zeynep YÜCE
21 00-21 45
ÇARŞAMBA
Download

saat 501 pazartesi salı çarşamba perşembe cuma