Serap Özyurt, FMV Işık Okulları
Hacettepe Üniversitesi BBYB Kariyer Günleri, 9 Mayıs 2014
 2014 Eğitim Teknolojileri Uzmanlığı Programı Dijital Vatandaşlık
Eğitmeni
 2013 YTÜ Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek L.
 2008 Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Sertifika Programı
 2008 Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi Başkan Yrd.
 2001 Okul Kütüphaneciler İstanbul Grubu
 2000 Işık Okulları
 1999 İstanbul Diş Hekimleri Odası
 1999 İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü
•
•
•
•
•
7 Kütüphane
1 Prestij Kütüphanesi
7 Kütüphaneci
2 Engelli Personel
2 İngilizce Öğretmeni
•
•
•
•
•
•
•
100.000 Basılı Kaynak
4000 DVD Koleksiyonu
238 Süreli Yayın
50.000 Ödünç
Ebsco Elektronik Veritabanı
Tumble Books Library
Britannica Online
• 4500 öğrenci, 686 öğretmen
•
•
•
•
•
Koleksiyon Geliştirme
Bilgi Kaynaklarının Organizasyonu
Ödünç Verme
Danışma/Bilgilendirme
Eğitimler
•
•
•
•
Bilgi okuryazarlığı becerilerini kazandırmak
Teknoloji yardımı ile öğrenimi desteklemek,
Okuma alışkanlığı kazandırmak ve geliştirmek
Öğretmenlerin eğitim programlarına desteklemek
• Öğretmen- Kütüphaneci-Yönetici İşbirliği
• IB akreditasyon süreci
• Yıl içinde okunacak kitapların seçimi
• Kitap inceleme çalışmaları
• Yarışmalar
• Edebiyat ödülleri
• Konferans/Şenlik organizasyonları
• Bilgi okuryazarlığı çalışmaları
• Hızlı Okuma Teknikleri Dersi
Kütüphane, Teknoloji Eğitiminin en
önemli parçası
DEVLET
OKULU
ÖZEL
OKUL
Ünvan
•
•
•
•
•
Kütüphane Memuru
Kütüphaneci
Kütüphane Sorumlusu
Kütüphane Öğretmeni
Kütüphane Uzmanı
?
http://www.slideshare.net/jlagarde/librarians-are-ready
http://hoorayforbooks.pbworks.com/f/lms+evaluation+ideas.pdf
•
•
Kütüphaneci olarak nerede
olmak istediğinize karar
verin!
Mesleğinizde
•
•
•
•
•
•
Güler Yüz
Dış Görünüş
Türkçe
Network
Yabancı Dil
Çok Okumak
Okulu değiştirmek ve geleceği şekillendirmek
sizin elinizde….
İletişimde olalım!
Serap Özyurt
[email protected]
www.serapozyurt.com
www.facebook.com/serapozyurt
www.twitter.com/serapozyurt
Download

Yenileşim ve Kütüphaneler FMV Işık Okulları Örneği