Toplantı No
: 42
Toplantı Tarihi: 27.10.2014
GÜNDEM
Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma;
1- Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda açılmış bulunan yardımcı doçent kadrosuna
başvuran Uzm.Dr.Gerçek CAN’ın 2547 sayılı Kanunun 23.maddesi uyarınca 3 (üç) yıl
süre ile yardımcı doçent kadrosuna atanması hakkında.
2- Fakültemiz Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’nda açılmış bulunan yardımcı doçent kadrosuna
başvuran Uzm.Dr.Muhammed Kasım DİRİL’in 2547 sayılı Kanunun 23.maddesi uyarınca
3 (üç) yıl süre ile yardımcı doçent kadrosuna atanması hakkında.
3- Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda açılmış bulunan yardımcı
doçent kadrosuna başvuran Uzm.Dr.Korcan DEMİR’in 2547 sayılı Kanunun 23.maddesi
uyarınca 3 (üç) yıl süre ile yardımcı doçent kadrosuna atanması hakkında.
Öğretim Görevlisi Kadrosunda Görev Süresi Uzatma;
4- Fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim görevlisi kadrosunda görev yapmakta
olan Doç.Dr.Tolga GÜNVAR’ın 26.12.2014 tarihinde sona erecek olan görev süresinin
2547 sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile uzatılması hakkında.
Uzman Kadrosuna Uzm.Dr.Atama;
5- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde Üniversitemize ait ilan olunan 1
(bir) adet Fakültemiz Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzman kadrosuna başvuran
Uzm.Dr.Yüksel OLGUN’un 2547 sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile
Uzman kadrosuna atanması hakkında.
Görevlendirme;
6- Fakültemiz Radyasyon Onkolojisi Öğretim Görevlisi kadrosunda görev yapmakta olan
Öğr.Gör.Uzm.Dr.Cenk UMAY’ın 01/11/2014-28/01/2015 tarihleri arasında Hollanda
“Maastricht’te Maastro Klinikte Akciğer Kanseri Radyoterapisindeki yeni teknolojiler ve
yöntemler konusundaki bilgi ve deneyimini arttırmak üzere 2547 sayılı Kanunun 39.
Maddesi uyarınca görevlendirilmesi hakkında.
Görev Süresi;
7- Fakültemiz muhtelif anabilim dalları araştırma görevlisi kadrosunda görev yapmakta olan
tıpta uzmanlık öğrencilerinin görev sürelerinin uzatılması hakkında.
Rotasyon;
8- Sağlık Bakanlığı Kadrosunda olup, Fakültemiz Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda ihtisas
yapmakta olan Dr.Ceyda ŞAHAN’ın Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi
Yönetmeliği’nin 18.maddesinin 3. Fıkrası uyarınca 01.11.2014 tarihinden itibaren 2 (iki)
ay süre ile Manisa Halk Sağlığı Müdürlüğü, Yunus Emre Toplum Sağlığı Merkezi’nde
rotasyon yapması hakkında.
9- Fakültemiz Nöroloji Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosunda tıpta uzmanlık
öğrencisi olarak görev yapmakta olan Dr. Ceren Elif YILMAZ’ın Tıpta ve Diş Hekimliği
Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 18.maddesinin 3. Fıkrası uyarınca 03.11.2014
tarihinden itibaren 2 (iki) ayı İç Hastalıkları ve 1 (bir) ayı Endokrinoloji-Metabolizma
Hastalıkları olmak üzere toplam 3 (üç) ay süre ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç
Hastalıkları Anabilim Dalı’nda rotasyon yapması hakkında.
İhtisas Uzatma;
10- Fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosunda tıpta uzmanlık
öğrencisi olarak görev yapmakta olan Dr.İlyas ERKEN’in tez değerlendirmesinde
başarısız olması sebebi ile Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin
19.maddesinin 5. Fıkrasına göre ihtisas süresinin 12.01.2015 tarihinden itibaren 6 (altı) ay
süre ile uzatılması hakkında.
11- Sağlık Bakanlığı kadrosunda olup, Fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalı’nda ihtisas
yapmakta olan Dr.Niyazi YILMAZ’ın tez değerlendirmesinde başarısız olması sebebi ile
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19.maddesinin 5. Fıkrasına
göre ihtisas süresinin 23.01.2015 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile uzatılması
hakkında.
Öğrenciler Hakkında;
12- Fakültemiz Dönem I öğrencilerinden Levent ALTIN’ın Ege Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi’ne yatay geçişi hakkında.
13- Fakültemiz Dönem I öğrencilerinden Ekrem KILIÇ’ın Anadolu Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi’ne yatay geçişi hakkında.
14- Fakültemiz Dönem I öğrencilerinden Ozan KARABOSTAN’ın Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi’ne yatay geçişi hakkında.
15- Fakültemiz Dönem VI öğrencilerinden Tuğçe MALAYMAR ve Aida BAJRAMOVİÇ’in
mezuniyetleri hakkında.
16- Volkan YARAR ve Tuncay BAŞAKÇI’nın yeniden kayıt durumları ile ilgili dosyalarına
ait ayrıntılı incelenme raporlarının görüşülmesi hakkında.
Download

27.10.2014 fyk gundem