“Hepinizi hakim karşısına
çıkartacağım”
22 Aralık Çarşamba günü
esnaf odalarının İncirli
şubesinde İstanbul Spor Toto
ve At Yarışları Ganyan
Bayileri Odası’nın Olağan
Genel Kurulu’nda bir kez daha
başkan seçilen Fevzi Kuvvet
açıklamalarıyla konuğumuz
oldu. Olağan Genel Kurulda
yaşanan atmosfer ve
yürütecekleri çalışma
politikaları röportajımızın ana
konusunu oluşturdu.
● Kemal Akyer : 22 Aralık Çarşamba
günü esnaf odalarının İncirli şubesinde
İstanbul Spor Toto ve At Yarışları Ganyan Bayileri Odası’nın Olağan Genel
Kurulu’nda 84 oyla başkan seçildiniz. Rakibiniz Ali Demirci 66 oy aldı. Genel kuruldaki
atmosferi değerlendirir misiniz?
Fevzi Kuvvet: 22 Ocak 2014 Çarşamba
odamızın olağan genel kurulu yapıldı.Hepimizin bildiği gibi 4 yıl öncesi odamız kayyuma düşmüş faal olmayan bir odaydı.Ben
başkanlığını aldığımda 73 üyesi olan yani
bir başka değişle bitmiş odaydı. Şimdi ise
800 üyesi bulunmakta. Odamızın seçim kararını yüksek seçim kurulu belirlemektedir.
Bu yıl yapılacak yerel seçimlerden dolayı
zamanımız olmasına rağmen seçim kararı erken alınmıştır. Başlama saati 12.00
olarak belirlenmiştir. Ganyan bayilerimizin
bir çoğu saatin geç olmasından dolayı gelemediler. Oy kullanan herkese teşekkür
ediyorum fakat bir gerçeğe de değinmeden
geçmek istemiyorum. Daha önceki röportajlarımda değindiğim
yasa dışı oyun oynatanlar
kendileri hakkında tutanak
tutuğum ve beni mahkeme koridorlarında tehdit
etme cüretinde bulunan
zavallı tipler yeniden
kongremizde boy gösterdiler. Tüm konuşma
boyunca laf atarak ve
iftiralarında
sınırsız
davrandılar. Sanki odamızın işlevini biliyormuş
gibi davranarak -öyle olmaz böyle yapılmalı- gibi
söylemlerde bulunarak şahsıma oy verilmemesini istediler.
Bende sizin aracılığınızla diyorum ki
yasa dışı bahis oynatanları rahat bırakmayacağım ve -hepinizi hakim karşısına çıkartacağım.- 20.02.2014 Küçük Çekmece
İstanbul 1. Asliye ceza mahkemesinde duruşmamız var. Beni bu konularda yalnız bırakmayan değerli bayi arkadaşlarımın tekrar yalnız bırakmayacakları inancındayım.
Lütfen verdiğim evrakları yayınlayın ve kim
haklı kim haksız şahit olunsun.
● Kemal Akyer : Yönetim kurulu asil ve
yedek üyeler arasında dağılım yapıldı mı?
Fevzi Kuvvet: Evet yapıldı.
Yönetim Kurulu Asil Üyeler
Şükrü Sevim, İlhan Kaçmaz, Hasan Fahri Tahmaz, Serkan Çoşar, Mehmet Eser,
Adil Kocabaş
Denetim Kurulu Asil Üyeler
Harun Kep, Ramazan Şimşek, Muamed
Sandal
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Ahmet Balı, Yavuz Çelik,
Orhan Öztel, Serkan Ağbudak, Aynur Biçer, Hüseyin
Tulikoğlu, Mahmut Doğan
Denetim Kurulu Yedek Üyeler
Celalettin Şenel, Hakan Nalbantoğlu, Tülin
Tanrıverdiler
● Kemal Akyer : İstanbul Spor Toto ve At
Yarışları Ganyan Bayileri
Odası Başkanı olarak üyelerinize nasıl bir mesaj vermek
istersiniz?
Fevzi Kuvvet: Gerçekten bayilerimiz zor
durumda. Ben ve yönetim kurulumu her
türlü sorunları yani belediyeler ve bankalar
ile ilgili olan sorunlarında daima arayabilirler. Her zaman yanlarında olduğumuz gibi
yanlarında olmaya devam edeceğiz. En
önemli sorunumuz prim artışı konusunda
TJK ve Bakanlıkla olan görüşmelerimize
ara vermeksizin mücadelemize devam
edeceğiz.
● Kemal Akyer : Yarış Dünyası Dergisi yazarlarından Necati Doğan geçtiğimiz
hafta ganyan bayilerin nabzını yokladı ve
ganyan bayilerinin serzenişlerini Yarış
Dünyası sütunlarına taşıdı.
“Süleyman Tanrıkulu (452 no’lu ganyan bayi- Buca)
Yeni ganyan bayi olarak süre gelen çalışma hayatından ziyade yaşadığım en büyük
sıkıntı olan eleman sıkıntısından bahsetmek isterim. Çünkü kâr marjımızın düşük
olması artı giderlerimiz düşünüldüğünde
bizler kalifiye eleman çalıştırma olanağı
bulamıyoruz. Çünkü çalıştırdığımız elemana vereceğimiz ücret bizlerin kârı oluyor.
Bu sebep ile 7 gün boyunca burada tek başımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Benim
en büyük sıkıntım sabah erken saatler de
gelerek akşam geç giderek verdiğimiz bu
hizmette iş sahibi olmamıza rağmen yeterli
kazanç sağlayamamam.”
“Kerem Gürbıyık (38 no’lu ganyan
bayi- Karabağlar)
Sıkıntılarımız çok. Bu bayi 40 yıldır hizmet vermektedir. Biz TJK’nın istediği her
şeyi yapıyoruz. Konsept değişikliğinden
tutunda yayın yaptığımız TV’lere kadar
her istenileni yaptık. Ancak TJK çalışanları her sene zam almalarına rağmen her yıl
düzenlenen programa sene başında artış
verilirken biz bayiler 8 yıldır herhangi bir
artış alamadık. Bununla birlikte her yere
bayilikler verilerek kalitenin düşürüldüğünü
düşünüyorum. İş yapamayan bayiler masraflarından kısarak ganyan bayilerine ya-
rı Ganyan Bayileri Odası 5362
kışmayacak şekilde çalışıyor.”
“Mustafa Yılmaz (571
kanuna göre kurulmuştur. Kano’lu ganyan bayi- Bornova)
nun gereği İstanbul il sınırları
Sorunuzda ganyan bayileridahilinde hizmet vermektedir.
nin olumlu veya olumsuz yönDiğer illerimizde odamızın
lerini anlatır mısınız diyorsubenzeri yoktur. Ankara ve İznuz ama benim yaşadıklarım
mir de Şans oyunları Milli Pi228 no’lu ganyan bayi Beyhan Kaya
hep olumsuz yönde. Bir kere
yango Odası var. Diğer illerde
kürsüdeki konuşmasında ganyan bayilerine
masraf çok, yaptığımız hizbirlik ve beraberlik çağrısında bulundu.
birleşik esnaf ve sanatkarlar
metin karşılığını alamıyoruz.
odaları mevcut. Ankara ve İzMüşteri parayı sanki bana vemir odalarına istişare halinderiyor gibi eksik ödüyor. Sabah 09.30’da geliyoruz, yiz. Ankara’daki Bakanlık görüşmelerinde Maliye
akşam 22.00’da gidiyoruz. Bunun karşılığını ala- bakanlığı ve Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı
mıyoruz. Kısaca para kazanamıyoruz. Bu cefanın görüşmelerimizde Ankara milli piyango ve şans
hakkını alamıyoruz.”
oyunları odası başkanını da ekibimize dahil ede“Hakan Yılmaz (308 no’lu ganyan bayi- Ga- rek görüşmeleri yaptık.
ziemir)
Mesai saatleri uzun bu sebeple yanımızda
● Kemal Akyer : Yakın zamanda YKK Başkan
eleman çalıştırıyoruz. Onlara verdiğim ücret de Yardımcısı Erdal Celal Sumaytaoğlu ile bir görüşgözüm yok ama kazancımı gördükten sonra ça- meniz oldu mu?
lışan arkadaşlar bana ortağım
Fevzi Kuvvet: Sizinde bilgibi geliyor. Yani kısaca kâr
diğiniz gibi biz tüm görüşmeaz, kesinti çok. Bu konuda bir
lerimizi sizinle paylaşıyoruz.
şeyler yapılması en büyük teDaha önceki görüşmelerimimennim.”
zin fotoğraflarını sizle paylaşBu görüşlere katılıyor mutık. Şimdi ise yönetim kurulusunuz, önerileriniz var mı?
muz kararı ile yeni bir randevu
Fevzi Kuvvet: Derginiz yatalep ettik. Sanıyorum yakın
zarı Necati Doğan’ın ganyan
zamanda Erdal Celal Sumaybayilerimizle yapmış olduğu
taoğlu ile görüşeceğiz. Kenröportajı okudum. Bilindiği gibi
disine buradan teşekkür edikendimde ganyan bayisiyim.
yorum. Bizim hiçbir randevu
Bayi arkadaşlarımın söylediktalebimize –hayır- dememiştir.
lerine katılmamak elde değil.
Tamamında haklılar ve dahası da var. Mesafe
● Kemal Akyer : Ganyan bayilerin sorunlarını
derdimiz var. Bilindiği gibi AVM ve iddia bayilerine
mesafe şartına bakılmaksızın bayilik verilmekte. anlatmak amacıyla Serdal Adalı Yönetimi ile bir
görüşme gerçekleştirdiniz mi?
Bu durum esnafımızı sıkıntıya sokmaktadır.
Fevzi Kuvvet: Daha önceki yönetimlerle bi● Kemal Akyer : İstanbul Spor Toto ve At Ya- lindiği gibi esnaf odası olarak görüşmelerimiz
rışları Ganyan Bayileri Odasının İzmir, Ankara, olmuştur ama Serdal Adalı ile şu ana kadar bir
Adana ve varsa diğer illerde şubeleri var mı? O görüşmemiz olmadı. Yazılı olarak başvurduk ve
sekreterini telefon ile arayarak randevu talep ettik.
şubelerle irtibat kuruyor musunuz?
Fevzi Kuvvet: İstanbul Spor Toto ve At Yarışla- Bize iletilen kendinin makamında olmadığıdır.
Download

22 Aralık Çarşamba günü esnaf odalarının İncirli