9
8
7
6
5
4
2
1
3
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Açıklama
Silobas Dolum Birimi
Değirmen Grubu Filtre
Sarkaç Toplu Değirmen Grubu (Siklon, Fan, Kurutucu)
Büyük Torba Dolum Birimi - Çift
Kraft Torba Dolum Birimi
Dinamik Ayırma Birimi - SP Serisi
Değirmen Grubu Filtre
Sarkaç Toplu Değirmen Grubu (Siklon, Fan, Kurutucu)
Oransal Hammadde Besleme Birimi (Bentonit & Kömür)
Toz Karışım Birimi Dozaj Siloları
Toz Karıştırıcı
Basınçlı Nakil Sistemi - Denskonveyör
Toz Karışım Birimi Filtre
Büyük Torba Dolum Birimi - Tek
Bantlı Götürücüler
Helezonlar
Oransal Hammadde Besleme Birimi (Bentonit & Kömür)
16
12
10
11
13
14
15
17
Download

Büyük Torba Dolum Birimi