T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Ġstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
ĠSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL
SEKRETERLĠĞĠ
11-12-13-14 KASIM 2014 ADAY MEMUR EĞĠTĠM PROGRAMI
11.11.2014 Salı
TARĠH
SAAT
DERS ADI
08.00 09.00
Açılış ve Eğitim Planının Anlatılması
09.00-10.30
Sağlık Bakanlığının Merkez Teşkilat Yapısı ve
Görevleri
10.30-10.45
Ara
10.45-12.00
12.00-13.00
13.00-14.30
14.30-14.45
14.45.16.00
12.11.2014 Çarşamba
09.00-10.30
10.30-10.45
10.45-12.00
12.00-13.00
13.00-14.30
14.30-14.45
13.11.2014 Perşembe
14.45-16.00
09.00-10.30
13.30-10.45
10.45-12.00
12.00-13.00
13.00-14.30
14.30-14.45
14.11.2014 Cuma
14.45-16.00
EĞĠTĠMCĠ
Uzm.Dr. Mehmet Emin Ertenü
İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri
Birliği İdari Hizmetler Başkanı
Uzman Cihan CANSU
İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri
Birliği İdari Hizmetler Başkanlığı
Eğitim Sorumlusu Pınar Güngör
Sağlık Bakanlığının Taşra Teşkilatı/İl Sağlık
Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü Yapısı ve İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri
Birliği İdari Hizmetler Başkanlığı
Görevleri
Öğle Arası
Eğitim Sorumlusu Pınar Güngör
İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı/Kamu
Birliği İdari Hizmetler Başkanlığı
Hastaneleri Birlikleri ve Yapısı ve Görevleri
Ara
Atama Nakil Yönetmeliği
Kişiler Arası İlişkiler
Ara
Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Toplam Kalite
Yönetimi
Uzman Cihan Cansu
İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri
Birliği İdari Hizmetler Başkanlığı
Mustafa Yılmaz
İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri
Birliği İdari Hizmetler Başkanlığı
Uzm.Dr.Pınar EKER
İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri
Birliği Kalite Birimi
Öğle Arası
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
Ara
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
Etik ve Hasta Hakları
Ara
Çalışan Hakları
Öğle Arası
T.C. Anayasası
Ara
Devlet Teşkilatı
Av. Yasemin Gökkaya
İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri
Birliği İdari Hizmetler Başkanlığı Hukuk
Bürosu-Bilgi Edinme Birimi
Av. Yasemin Gökkaya
İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri
Birliği İdari Hizmetler Başkanlığı Hukuk
Bürosu-Bilgi Edinme Birimi
Birim Sorumlusu Hatice AVCI
İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri
Birliği İdari Hizmetler Başkanlığı
Birim Sorumlusu Hatice AVCI
İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri
Birliği İdari Hizmetler Başkanlığı
Av. Utku Sürücü İstanbul Anadolu Kuzey Kamu
Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanlığı
Hukuk Bürosu-Bilgi Edinme Birimi
Av. Utku Sürücü İstanbul Anadolu Kuzey Kamu
Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanlığı
Hukuk Bürosu-Bilgi Edinme Birimi
Sınav Gözetmenleri
Eğitim Sorumlusu Pınar Güngör
09.00-12.00
Temel ve Hazırlayıcı Eğitim Sınavı
Uzman Cihan Cansu
Hatice Avcı
Özlem Ayaz
Fahriye Ela Güngör
Download

İLAN ÖRNEK - İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği