GÜMRÜK SİRKÜLERİ
Sayı: 2014/29
Tarih: 01/07/2014
Ref : 6/29
Konu: İTHALAT REJİMİNE EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR
A. Genel Bilgi
30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı Resmi Gazete’de “İthalat Rejimi Kararı’na
Ek Karar”1 ın yürürlüğe konulmasına ilişkin 23/06/2014 tarihli ve 2014/6523 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı (BKK) (Ek 1) yayımlanmıştır.
01/07/2014 tarihli ve 29047 sayılı Resmi Gazete’de de söz konusu karara
ilişkin düzeltme yayımlanmıştır. Düzeltme, 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanması sırasında Karar’a eklenmesi unutulan “Ek-1 ve Ek-2” sayılı listelerin
Karar metnine eklenmesinden ibarettir.
Karar 30/06/2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Karar’ın 2’nci maddesi
01/07/2014 tarihinden itibaren geçerlidir.
B. El Salvador, Guatemala, Panama
20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki İthalat Rejimi
Kararı’nın “Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Listesi” başlıklı 3
sayılı ekinin “A-Gelişme Yolundaki Ülkeler (G.Y.Ü.)” başlıklı tablosunda yer alan El
Salvador, Guatemala, Panama
söz konusu tablodan çıkarılarak
“B-Özel Teşvik
Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (Ö.T.D.Ü.)” başlıklı tabloya eklenmiştir (Karar m.
1).
C. İthalat Rejimi Kararı V Sayılı Listeden Çıkarılan Eşya
Karar (23/06/2014 tarihli ve 2014/6523 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İthalat
Eki İthalat Rejimi Kararı’na Ek Karar) ekinde yer alan “Ek-1” sayılı listede belirtilen eşya
20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat
Rejimi Kararı’nın eki “V” sayılı listeden çıkarılmıştır (Karar m. 2).
D. İthalat Rejimi Kararı V Sayılı Listeye İlave Edilen Eşya
Karar (23/06/2014 tarihli ve 2014/6523 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İthalat
Eki İthalat Rejimi Kararı’na Ek Karar) ekinde yer alan “Ek-2” sayılı listede belirtilen eşya
20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat
Rejimi Kararı’nın eki “V” sayılı listeye ilave edilmiştir (Karar m. 2).
Saygılarımızla,
1
Sirkülerin izleyen bölümünde yalnızca “Karar” olarak belirtilecektir.
DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Ek 1: 23/06/2014 tarihli ve 2014/6523 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki “İthalat Rejimi
Kararı’na Ek Karar”
(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan
uzmanımıza yazabilirsiniz.
Cahit YERCİ
Yeminli Mali Müşavir
Kaliteden Sorumlu Ortak
[email protected]
2
Ek 1:
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/6523
20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.
Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 19/6/2014 tarihli ve
41609 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2
nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci
maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/6/2014 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı
A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı
B. ATALAY
Başbakan Yardımcısı
B. ATALAY
Başbakan Yardımcısı V.
B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı
A. İSLAM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
V. EROĞLU
Avrupa Birliği Bakanı V.
F. IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
İ. GÜLLÜCE
Çevre ve Şehircilik Bakanı
A. DAVUTOĞLU
Dışişleri Bakanı
N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
F. IŞIK
Gençlik ve Spor Bakanı V.
M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
H. YAZICI
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
İçişleri Bakanı
C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı
Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı
M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı
V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı
L. ELVAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
BAKANLAR KURULU KARARI EKİ:
3
İTHALAT REJİMİ KARARI’NA EK KARAR EKİ LİSTELER:
4
Download

Eki buraya tıklayarak görüntüleyebilirsiniz