DOĞRUDAN TEMİN İLANI
TOPLUMSAL GELIŞIM AJANSI DERNEĞI
Elazığ ili SODES 2013-23-488 nolu “KENDİ ETÜD MERKEZİM”. Projesi kapsamında mal alımına ilişkin SODES 2013
Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine göre Doğrudan temin usulü ile alım yapılacaktır.
1) İdareye İlişkin Bilgiler
a) Kurumun Adı, Adresi
Toplumsal Gelişim Ajansı Derneği
Akpınar Mah. Kolordu cad.No:5
b) Telefon/Faks No/E-Posta
424-2380909 / [email protected]
c) İlgili Personelin Adı, Unvanı,
Cep Telefonu
Emir Süleyman SANAÇ – Başkan Başkanı 505-5656830
2) Doğrudan Temin İhalesine Konu Olan Malın
1 adet Tv ilanı(spot), 1 adet internet sitesi tasarımı,
a) Niteliği, Türü, Miktarı
250 adet tanıtım materyali alımı, 1000 adet broşür alımı, 500 adet afiş
alımı.
b) Teslim Yeri/Yerleri
Toplumsal Gelişim Ajansı Derneği.
c) Teslim Tarihi / Tarihleri
Gezi ihale sonuçlanmasından itibaren 15 gün içinde gerçekleştirilecektir.
3) Doğrudan Temin İhalesi
a) Yapılacağı Yer
Elazığ Valiliği AB Dış İlişkiler ve Projeler Koordinasyon Merkezi
Hükümet Konağı Kat:3 ELAZIĞ
b) Tarihi ve Saati
25/04/2014 saat: 12.00
c) İhale Sorumlusu
Hatice SANAÇ
505-5656830
4) Şekli ve içeriği belirlenen EK-1 deki teklif mektubu
5) Teknik Şartname Ek-2
6) Kurum firmalarla pazarlık yapmakta serbesttir.
7) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fırsat ve kalite esasına göre belirlenecektir.
8) Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
9) İnternet ilanında yer almayan bu işle ilgili ihale dosyası idarenin adresinde ücretsiz temin edilebilir.
10) Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Akpınar Mah. Kolordu cad.No:5 ELAZIĞ adresine elden teslim
edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecektir.
11) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, Doğrudan temin ihale süresinden itibaren en az 15 takvim günü olmalıdır.
12) Kurum doğrudan temin ihalesini yapıp yapmamakta serbesttir.
13) Teklif sonucu Dernek/Vakıf tarafından açıklanacaktır.
14) Ödeme SODES projesi kapsamında yapılacağından SODES ödeme planına göre ödeme gerçekleştirilecektir.
15) Derneğimizin uygun yükleniciyle sözleşme yapma haklı saklıdır.
EK-1
TEKLİF MEKTUBUDUR
Toplumsal Gelişim Ajansı Derneğimize ait Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı 2013 (SODES)
kapsamında kabul edilen 2013-23-488 nolu “KENDİ ETÜD MERKEZİM” adlı projesi ile ilgili aşağıda belirtilen
malzemelerin alınması gerekmektedir. Alınacak olan malzemelerle ilgili fiyat teklifinizi en geç 24/04/2014
Cuma günü saat 12:00’a kadar verilmesini rica ederim.
Hatice SANAÇ
Proje Koordinatörü
ALINACAK OLAN MAL VE HİZMETİN:
ADI
1.TV ilanı(kamu spotu)
2. İnternet sitesi tasarımı
3. Tanıtım Materyali(tshirt,şapka)
4. Broşür
5.Afiş
BİRİMİ
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
MİKTARI
1
1
250
1000
500
BİRİM FİYATI
TOPLAM FİYATI
ŞARTNAME :
1-Her türlü vergi yükleniciye ait olacaktır.
2-Tekliften sonra gelecek zamlar için ayrıca fiyat farkı ödenmeyecektir.
3-KDV Hariç olarak fiyat verilecektir.
4-Yüklenici İdarenin tebliğinden sonra (15) gün içerisinde malzemeleri tebliğ edecektir.
5-Malzemeler 1.kalite ve TSE belgeli olacaktır.
6-Götürü bedel teklif verilecektir.
7- Malzeme teknik özellikleri ektedir.
Söz konusu malzemelerin toplam (KDV Hariç) ………………………………………………………………TL. ye vermeyi
taahhüt ederim.
Firma Adı
Kaşe-İmza
EK-2
TV İLANI (KAMU SPOTU) TEKNİK ŞARTNAME:
1.
Filmde stereo ses kaydı kullanılacaktır.
2.
HD 1080p çekim ve film teslimi yapılacaktır.
3.
Bilgisayarlı animasyonlar kullanılacaktır.
4.
Lisanslı müzik kullanılacaktır.
5.
Profesyonel dış seslendirme yapılacaktır.
6.
Kullanılacak ekipmanda ihtiyaca göre değiştirilebilen lens özelliği olmalıdır.
7.
Profesyonel grafik tasarım yapılacaktır.
8.
Grafik Tasarım için Adobe Photoshop, Adobe İllustratör ve Corel Draw X6 programları kullanılacaktır
9.
Tanıtım Filmi için Adobe After Effect, Edius, Adobe Primier Pro ve 3D Max programları ile profesyonel montaj
ekipmanları kullanılacaktır.
10. Üstlenici firmanın en az 5 yıllık deneyimi ve gösterebileceği referansları olmak zorundadır.
11. Kamu Spotu antetli CD teslimi yapılacaktır.
12. CD dış yüzeyi için grafik tasarımı da yapılacaktır.
13. Filmin montajı, bilgisayarlı sistemle (final cut) broadcast kalitesinde dijital olarak yapılacaktır.
14. Yüklenici kullanacağı ekipmanların teknik özelliklerini teklifleri ile birlikte sunmalıdır.
15. Metin yüklenici tarafından idare ile istişare halinde hazırlanacaktır. Filmin kurgusu yükleniciye aittir.
16. Teslim edilecek video standart TV ya da geniş ekran TV’lere göre hazırlanabilmelidir.
17. Çekimlerde prime lensler ve zoom lensler kullanılmalıdır.
18. İhaleye katılmak isteyen firmalar ön çekim ve senaryoyu teklifine eklemek zorundadır.
İNTERNET SİTESİ TEKNİK ŞARTNAME:
1. Web sitesi arayüzü için özgün ve profesyonel tasarım kullanılacaktır.
2. Tasarım yapılırken Adobe Photoshop, Adobe İllustratör ve 3D Max programları kullanılacak ve animasyon
uygulanacaktır.
3. İnternet sitesi yazılımı lisanslı olup tamamen tasarıma yönelik özgün bir kodlama kullanılacaktır.
4. Yazılım yapılırken PHP, ASP, ASP.NET, JSP, HTML, XHTML, SWF yazılım dilleri kullanılacaktır.
5. 10000 MB Web Alanı, Sınırsız POP3 E-Mail Adresi, 20000 MB Aylık Trafik Sınırsız Anlık Trafik ve Hit Web İstatistikleri
olacaktır.
6. Çağrı Destek Sistemi 1 Adet MSSQL/MySQL
7. Dinamik kontrol paneli ile İnternet Sayfa Sahibinin bilgileri kendisi tarafından gireceği admin paneli (Bilgi güncelleme,
haber girişi, , resim galeri resim girişi) olacaktır
8. 2 yıl boyunca web sitesi ile ilgili tüm güncellemeler yüklenici firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.
9. Yüklenici firma tarafından hosting için sanal server kurulacaktır.
10. Dinamik web sitesinde kurumsal bilgiler, haber modülleri, resim ve video galerileri, ziyaretçi defter modülü, iletişim
modülü, duyuru modülü olacaktır.
11. Slider alalarında Flash script ler kullanılacaktır.
TANITIM MATERYALİ TEKNİK ŞARTNAME:
1- 1000 adet broşür yapılacaktır.
2- Broşürler 4 renk trigromi baskı olup, 2 kırımlı açık hali 210x297 mm net ölçüde olmak zorundadır.
3- 350 gr mat kuşe kağıda basılacak ve mat selefon ile baskı koruma yapılacaktır.
4- Broşürlerin kırım, katlama, ve paketlenmesi tamamen üstlenici firma tarafından yapılacaktır.
5- 500 Adet 50x70 cm ölçülerinde Afiş yapılacaktır.
6- Afişler 4 renk trigromi baskı 170 gr kuşe kağıda basılacaktır.
7- 250 Adet çok renk baskılı ayarlanabilir arka bantllı farklı 3 renk seçeneğine sahip şapka alınacaktır.
8- 250 adet farklı 3 renk seçeneğinde t-shirt alınacaktır.
9- T-shirt’ler de çok renk dijital baskı ve gofre baskı uygulamaları olacaktır.
GENEL ŞARTLAR :
1- Her türlü vergi yükleniciye ait olacaktır.
2- Tekliften sonra gelecek zamlar için ayrıca fiyat farkı ödenmeyecektir.
3- KDV Hariç olarak fiyat verilecektir.
4- Yüklenici İdarenin tebliğinden sonra (5) gün içerisinde malzemeleri tebliğ edecektir.
5- Malzemeler 1.kalite ve TSE belgeli olacaktır.
6- Götürü bedel teklif verilecektir.
Download

reklam materyalleri - TC Elazığ Valiliği AB Dış İlişkiler ve Projeler