30.12.2014
İntradermal Enjeksiyon
10.Sınıf
Meslek Esasları ve Tekniği
İntradermal enjeksiyonun uygulandığı bölgeler;
7 Ön kolun iç yüzü,
7 Üst kolun arka yüzü,
7 Sırtın üst yüzü,
7 Üst göğüs bölgesi en sık kullanılan bölgelerdir.
12.Hafta ( 01-05 / 12 / 2014 )
İNTRADERMAL / İNTRAKUTAN ( deri içi)
ENJEKSİYON TEKNİĞİ
Slayt No : 22
4
İntradermal Enjeksiyon
İNTRADERMAL
(İntrakutan,, Deri İçi )
ENJEKSİYON
2
İntradermal Enjeksiyon
İntradermal Enjeksiyon ( İD,İC ) :
İlacın, derinin epidermis tabakasının altına ve dermiş
tabakasının içine verilmesidir.
.. Emilimin en yavaş olduğu yoldur.
.. İD. Enjeksiyon ; dokunun lokal reaksiyonlarını
belirlemek için uygulanır.
..İD. Enjeksiyonda uygulanacak ilaç : 1-2 dizyemi
geçmemelidir.
3
İntradermal Enjeksiyon
. İntradermal Enjeksiyon Tekniği :
7 Malzemeler:
7 Alkol
7 Pamuk tampon
7 Kirli malzeme kabı
7 Eldiven
7 İlaç çekilmiş olan enjektör
Not: İşlem tanı amacı ile yapılıyorsa iki enjektör
kullanılır. Birinci enjektöre ilaç, ikinci enjektöre de
serum fizyolojik çekilir.
5
İntradermal Enjeksiyon
İD.Enjeksiyon Tekniği
1.) İlaç adı hasta tabelasından kontrol edilir,
2.) Hastanın doğru hasta olup olmadığı kontrol edilir,
3.) Hastanın izni alınır,
4.) İlaç enjektöre çekilir,
5.) Malzemeler kolay ulaşılacak şekilde yerleştirilir,
6.) hastaya OTURUR yada YATAR pozisyon verilir,
7.) Eller yıkanır, eldiven giyilir,
8.) Enjeksiyon alanı, % 70 lik alkollü pamukla, içten
dışa doğru silinir, kuruması beklenir,
6
1
30.12.2014
İntradermal Enjeksiyon
9.) Hastanın ön kolu altından tutup, deri işaret ve
başparmakla gerilir,
10.) İğne, deriye 5 – 15 derecelik açıyla, 3-4
mm.ilerletilir,
11.) İlaç, deride 1-2 mm. Lik kabarcık oluşturuncaya
kadar , yavaşça verilir,
12.) İlaç verilirken kabarcık olmuyorsa, iğne aynı açı ile
geri çekilerek ,uygulama yapılan alanın en az 5 cm.
uzağına tekrar uygulanır.
J..KABARCIĞIN OLUŞMAMASI, İLACIN CİLT ALTINA
VERİLDİĞİNİ GÖSTERİR. TEST GEÇERSİZDİR.
7
İntradermal Enjeksiyon
HAZIRLAYAN
HARİKA
ATA
10
İntradermal Enjeksiyon
13.) Kabarcık oluşmuşsa, enjeksiyon yeri üzerine
bastırmadan , iğne aynı açıyla çıkartılır,
14.) İğneyi çıkardıktan sonra, bölge ovalamadan hafifçe
silinir,
15.) Enjeksiyon, TEST AMAÇLI yapılmışsa, enjeksiyon
bölgesinin etrafı bir kalemle daire içine alınır,
16.) İşlem tanı amaçlı uygulanıyorsa, kıyaslamak için
diğer kola da aynı yöntemle serum fizyolojik uygulanır,
17.) Reaksiyon olup olmadığı takip edilir,
18.) Eldivenler çıkarılır, atıklar uygun kutulara atılır,
eller yıkanır ve işlem KAYDEDİLİR, hekim bilgilendirilir.
8
İntradermal Enjeksiyon
İD. ENJEKSİYONDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR :
..İD. Enjeksiyon, AĞRILIDIR.
..Doğru doz ve doğru veriliş yolundan emin olunur.
..Ödem, şişlik, yanık, nedbe dokusu olan bölgeye
enjeksiyon yapılmamalı.
..İğneye doğru açı verdirilir.
..İşlem esnasında, pasif elle enjeksiyon alanı ,alttan
kavranarak gerdirilir.
..Enjeksiyon bölgesi kalemle daire içine alınır
..ENJEKSİYON BÖLGESİNE ASLA MASAJ YAPILMAZ.
.. İşlem kaydedilir ( kayıtlar yasal veri olarak kabul
edilir).
9
2
Download

İNTRADERMAL ENJEKSİYON