T.C
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
07.05.2014
Sayın Yönetim Kurulu Üyelerine,
Fakülte Yönetim Kurulu 08.05.2014 Perşembe günü, saat 12.00’de aşağıdaki gündem
maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
Toplantıya katılmanızı rica ederim.
Prof.Dr. Öcal USTA
Dekan
G Ü N D E M:
Önceki toplantı tutanağının imzalanması.
1- Fakültemiz Maliye Bölümü öğretim elemanlarından Araş.Gör. Esin ASLANPAY’ın,
10-15 Haziran 2014 tarihleri arasında (yol dahil) Kazakistan’ın Almatı şehrinde
düzenlenecek olan “Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi I”de
Tebliğ/Bildiri sunmak üzere görevlendirilmesi.
2- Fakültemiz Maliye Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Asuman ALTAY’ın, 10-15
Haziran 2014 tarihleri arasında (yol dahil) Kazakistan’ın Almatı şehrinde düzenlenecek
olan “Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi I”de Tebliğ/Bildiri sunmak
üzere görevlendirilmesi.
3- Fakültemiz Ekonometri Bölümü öğretim elemanlarından Araş.Gör. Eda YALÇIN
KAYACAN’ın, 10-15 Haziran 2014 tarihleri arasında (yol dahil) Kazakistan’ın Almatı
şehrinde düzenlenecek olan “Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi I”de
Tebliğ/Bildiri sunmak üzere görevlendirilmesi.
4- Fakültemiz Ekonometri Bölümü öğretim elemanlarından Araş.Gör. Eda YALÇIN
KAYACAN’ın, 22-25 Mayıs 2014 tarihleri arasında (yol hariç) Isparta’da
düzenlenecek olan “15.Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik
Sempozyumu”nda Tebliğ/Bildiri sunmak üzere görevlendirilmesi.
5- Fakültemiz Ekonometri Bölümü öğretim elemanlarından Araş.Gör.Dr. Emrah
GÜLAY’ın, 29/06/2014-02/07/2014 tarihleri arasında (yol hariç) Hollanda’nın
Rotterdam şehrinde düzenlenecek olan “34 ͭ ͪ International Symposium on
Forecasting”nda Tebliğ/Bildiri sunmak üzere görevlendirilmesi.
6- Fakültemiz Ekonometri Bölümü öğretim elemanlarından Araş.Gör.Dr. Serkan
ARAS’ın, 29/06/2014-02/07/2014 tarihleri arasında (yol hariç) Hollanda’nın
Rotterdam şehrinde düzenlenecek olan “34 ͭ ͪ International Symposium on
Forecasting”nda Tebliğ/Bildiri sunmak üzere görevlendirilmesi.
7- Fakültemiz İktisat (İ.Ö) Bölümü 2011471028 numaralı öğrencisi Selin AYDIN’ın,
2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı TDL 2002 Türk Dili dersinin Vize sınav notunun
Okutman Abdurrahman GÜNAY tarafından yanlış girilmesi.
8- Fakültemiz Maliye (İ.Ö) Bölümü 2012473006 numaralı öğrencisi Büşra AKSU’nun,
2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı MLY 1002 Kamu Maliyesi I dersinin Vize sınav
notunun Doç.Dr. Hakan AY tarafından yanlış girilmesi.
9- Fakültemiz İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ethem DUYGULU’nun, 2224 Mayıs 2014 tarihleri arasında (yol dahil) Konya’da düzenlenecek olan “22. Ulusal
Yönetim ve Organizasyon Kongresi”nde, “Ar-Ge Merkezi Belgeli İşletmelerde
İnovasyon Kültürünü Anlamaya Yönelik Kişisel Bir Araştırma” adlı Tebliğ/Bildirisini
sunmak üzere görevlendirilmesi.
10- Fakültemiz İşletme Bölümü 2009472221 nolu öğrencisi Emin Sina ÜLKER’in, 2013–
2014 Öğretim yılı Güz yarıyılı Erasmus Değişim Programı kapsamında Avusturya
Fachhochschule Karnten’de almış olduğu derslerin eşleşmesi.
11- Gündem dışı gelen evrak.
Download

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER